Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Kuvaus

Kyniä ja vihkoja

Aika

21.05. – 31.12.2024

Huom. Opinnot alkavat 7.5., mutta niihin voi vielä ilmoittautua mukaan toukokuun aikana! Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa EduGo (moodle) -oppimisalustalla. Voimme ottaa jälki-ilmoittautumisia vastaan 31.5.2024 saakka.

Luennot toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Tarkemmat toteutustiedot löydät opintojaksojen kohdalta.

Opinnot suoritetaan kokonaan etänä. Opintojen tukena on EduGo (moodle) -oppimisalusta, josta löydät opintojen tiedot, aikataulut, materiaalit yms. Myös tentit ja muut suoritukset tehdään sähköisesti EduGo:ssa. Etäopetuksessa saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Kohderyhmä

Kasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat ammatillisen osaamisen kehittämiseen alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voi hyödyntää myös opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiseen.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon ja kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden tai luokanopettajan maisteriopintoihin. Lisätietoa avoimen väylästä ks. tästä.

Opinnot on suunniteltu työn tai opiskelun ohessa suoritettavaksi. Opetus järjestetään ilta-aikaan (etäopetus Zoomilla). Opetuksesta tehdään myös tallenteet oppimisalustalle (EduGo), joten voit katsoa niitä myös jälkikäteen.

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteistön ja hahmottaa tieteenalan teoriasuuntauksia. Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä ja ymmärtää niiden historiallisia, filosofisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä. Opiskelija hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteita ja omaksuu valmiuksia tieteellisten tekstien lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Opetus on aikataulutettu niin, että opinnot voi suorittaa tarvittaessa vuoden 2024 loppuun mennessä. Opinnot suositellaan aloitettavaksi suorittamalla opintojakso Johdanto kasvatustieteisiin.

Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat, mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2014. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen, tai jos vastaavaa opintojaksoa ei ole enää tarjonnassa, suoritetaan jokin muu perusopintojen opintojaksoista.

Muutokset opetussuunnitelmaan mahdollisia.

Hinta

540 €
Opiskelijahinta 490 €

Opintokokonaisuuden (25 op) maksu kattaa kaikki 6 opintojaksoa. Maksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 460 €/ 410 €, joka maksetaan verkkomaksuna Turun kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 80 €, joka maksetaan verkkomaksuna Turun avoimen yliopiston järjestelmässä, ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

31.05.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Kyniä ja vihkoja

Aika

21.05. – 31.12.2024

Huom. Opinnot alkavat 7.5., mutta niihin voi vielä ilmoittautua mukaan toukokuun aikana! Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa EduGo (moodle) -oppimisalustalla. Voimme ottaa jälki-ilmoittautumisia vastaan 31.5.2024 saakka.

Luennot toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Tarkemmat toteutustiedot löydät opintojaksojen kohdalta.

Opinnot suoritetaan kokonaan etänä. Opintojen tukena on EduGo (moodle) -oppimisalusta, josta löydät opintojen tiedot, aikataulut, materiaalit yms. Myös tentit ja muut suoritukset tehdään sähköisesti EduGo:ssa. Etäopetuksessa saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Kohderyhmä

Kasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat ammatillisen osaamisen kehittämiseen alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voi hyödyntää myös opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiseen.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon ja kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden tai luokanopettajan maisteriopintoihin. Lisätietoa avoimen väylästä ks. tästä.

Opinnot on suunniteltu työn tai opiskelun ohessa suoritettavaksi. Opetus järjestetään ilta-aikaan (etäopetus Zoomilla). Opetuksesta tehdään myös tallenteet oppimisalustalle (EduGo), joten voit katsoa niitä myös jälkikäteen.

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteistön ja hahmottaa tieteenalan teoriasuuntauksia. Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä ja ymmärtää niiden historiallisia, filosofisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä. Opiskelija hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteita ja omaksuu valmiuksia tieteellisten tekstien lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Opintopisteet

25 op

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Opetus on aikataulutettu niin, että opinnot voi suorittaa tarvittaessa vuoden 2024 loppuun mennessä. Opinnot suositellaan aloitettavaksi suorittamalla opintojakso Johdanto kasvatustieteisiin.

Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat, mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2014. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen, tai jos vastaavaa opintojaksoa ei ole enää tarjonnassa, suoritetaan jokin muu perusopintojen opintojaksoista.

Muutokset opetussuunnitelmaan mahdollisia.

Hinta

540 €
Opiskelijahinta 490 €

Opintokokonaisuuden (25 op) maksu kattaa kaikki 6 opintojaksoa. Maksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 460 €/ 410 €, joka maksetaan verkkomaksuna Turun kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 80 €, joka maksetaan verkkomaksuna Turun avoimen yliopiston järjestelmässä, ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä.
Ilmoittautumiset

31.05.2024 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta