Johdanto kasvatustieteisiin

Aika

21.05. – 22.05.2024

Luennot (etäopetus Zoomilla):
ti 7.5., ke 8.5., ma 13.5., ke 15.5., ma 20.5. ja ke 22.5.2024 klo 17.00-19.30

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä niiden merkityksen nykyisyydessä. Hän tuntee pääpiirteissään keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut. Opiskelija on orientoitunut kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä teorian merkitykseen kasvatuksessa. Opiskelijalla on perusvalmiudet kasvatustieteellisen kirjallisuuden ymmärtämiseen sekä itsenäiseen ja yhteistoiminnalliseen akateemiseen opiskeluun erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opintopisteet

4 op

Sisältö

 • kasvatustieteiden luonne, tehtävät ja osa-alueet
 • kasvatustieteiden peruskäsitteistö, tutkimusotteet ja menetelmät
 • kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen historia ja yhteiskunnallinen merkitys (Suomessa)
 • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta
 • tutkimusperustaisuus opetuksessa

Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Suoritustapa

Luento-opetus 18 t. Kirjallinen tentti EduGo-oppimisalustalla (luennot + oppimateriaalit).

Tentti EduGo:ssa ma-su 27.5.-2.6.2024
1. uusintatentti ma-su 5.8.-11.8.2024
2. uusintatentti ma-su 2.9.-8.9.2024

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta.

Kirjallisuus

 • Saari, A. 2021. Kasvatusteoria. Antiikista nykypäivään. Gaudeamus.
 • opettajan ilmoittama materiaali

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

140 €
Opiskelijahinta 120 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 120 €/ 100 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

31.05.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

21.05. – 22.05.2024

Luennot (etäopetus Zoomilla):
ti 7.5., ke 8.5., ma 13.5., ke 15.5., ma 20.5. ja ke 22.5.2024 klo 17.00-19.30

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä niiden merkityksen nykyisyydessä. Hän tuntee pääpiirteissään keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut. Opiskelija on orientoitunut kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä teorian merkitykseen kasvatuksessa. Opiskelijalla on perusvalmiudet kasvatustieteellisen kirjallisuuden ymmärtämiseen sekä itsenäiseen ja yhteistoiminnalliseen akateemiseen opiskeluun erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opintopisteet

4 op

Sisältö
 • kasvatustieteiden luonne, tehtävät ja osa-alueet
 • kasvatustieteiden peruskäsitteistö, tutkimusotteet ja menetelmät
 • kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen historia ja yhteiskunnallinen merkitys (Suomessa)
 • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta
 • tutkimusperustaisuus opetuksessa
Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Suoritustapa

Luento-opetus 18 t. Kirjallinen tentti EduGo-oppimisalustalla (luennot + oppimateriaalit).

Tentti EduGo:ssa ma-su 27.5.-2.6.2024
1. uusintatentti ma-su 5.8.-11.8.2024
2. uusintatentti ma-su 2.9.-8.9.2024

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta.

Kirjallisuus
 • Saari, A. 2021. Kasvatusteoria. Antiikista nykypäivään. Gaudeamus.
 • opettajan ilmoittama materiaali
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

140 €
Opiskelijahinta 120 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 120 €/ 100 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

31.05.2024 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta