Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (15 op)

Kuvaus

Venyttelyä

Haluatko syventää liikunta- ja hyvinvointiosaamistasi tutkitun tiedon valossa? Käytännönläheisiltä opintojaksoiltamme saat työkaluja ja asiantuntijaosaamista, jotka monipuolistavat hyvinvointiosaamistasi. Hyvinvointi kuuluu osaksi jokaisen elämää, ja siten tämä opintokokonaisuus tarjoa arvokasta tietoa oman, läheisen tai asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen.

Liikunnasta ja hyvinvoinnista on paljon tietoa saatavilla, mutta sen luotettavuutta voi olla vaikea arvioida. Nyt Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan asiantuntijat Jyväskylän yliopistosta ovat laatineet sinulle luotettavan tiedon valmiiksi paketeiksi. Osaamisen päivittäminen on virkistävää ja lisäksi kannustavassa ja lempeässä ilmapiirissa voit haastaa itseä ja mennä turvallisesti epämukavuusalueelle. Olet osa opiskelijaryhmää, joka saa tukea osaavilta tuutoreilta ja yliopistonopettajilta.

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuudessa yhdistyvät liikuntabiologinen, liikuntapsykologinen ja valmennuksellinen näkökulma. Opintojen aikana tutustut sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. Opintokokonaisuuden aikana opit tutkitun tiedon valossa mm. mitä ilmiöitä yleisimmät mittarit meistä todellisuudessa mittaavat, miten saatua tietoa voidaan hyödyntää hyvinvoinnin tai kunnon edistämisessä sekä saat konkreettisia työkaluja käyttäytymisen muutoksen ohjaamiseen. Lisäksi kehität kriittistä ajattelukykyä ja reflektoit oman osaamisen kehittymistä.

Aika

16.09.2024 – 31.07.2025

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena verkon välityksellä. Tuutorointiin ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan nettiyhteydellä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Tuutortapaamisia ei tallenneta.

Kohderyhmä

 • Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden parissa työskenteleville sekä kaikille aiheista kiinnostuneille 
 • Eri ammattialoille, kuten ohjaajille, valmentajille, urheilijoille, fysioterapeuteille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille​ 
 • Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden alalle pyrkiville​ 
 • Muiden opintojen rinnalle (esim. kasvatustiede, psykologia, kauppatieteet, ravitsemustiede)​ 
 • Tuo näkökulmia myös omaan hyvinvointiin​ 
 • Eri ikäryhmille

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa liikunta-, terveys ja hyvinvointialan monialaisen ja monitaitoisen luonteen sekä omia kehittymistarpeitaan alalla
 • osaa tunnistaa erilaisia näkökulmia liikuntaan ja hyvinvointiin sekä näiden edistämiseen
 • ymmärtää tavanomaisimpien hyvinvointimuuttujia, niiden mittausperiaatteita ja tulosten tulkintaa sekä osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan
 • osaa arvioida ja kehittää omia työelämätaitojaan kuten yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja

Opintopisteet

15 op

Sisältö

Opintojaksot:

Opinnoissa on sisältöjä liikunnasta ja hyvinvoinnista liikuntabiologisen ja -psykologisen näkökulman kautta. Opintojaksojen sisällöt tehtävineen ovat vahvasti, mutta samalla helposti käytäntöön sovellettavissa.

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä.

Kouluttajat

Ryhmän tuutorointi: TtM, KM Kati Heinonen

Suoritustapa

Orientaatiotilaisuudet, luentotallenteet, tuutorohjaus ja itsenäinen työskentely. Opiskelijalähtöiset, monipuoliset ja vaihtelevat suoritustavat (esim. oppimistehtäviä, mielekkäitä monivalintatenttejä, joustavia verkkotenttejä, valmennusharjoittelu).

Tuutorohjaus järjestetään reaaliaikaisesti etäyhteydellä Zoomissa. Oppimisympäristönä käytetään Moodlea, joka sisältää opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset ja keskustelualueet. Moodleen palautetaan kirjalliset suoritukset. Lisäksi orientaatiotilaisuuksia järjestetään Zoomin kautta.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintokokonaisuuteen otetaan vain kokonaisuuden suorittajia; yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

Hinta

390 €

Osallistumismaksun suoritat verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Verkkomaksuvaihtoehdot (Paytrailin maksutavat) näet ilmoittautumislomakkeelta. Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Opinto-oikeusaika 31.7.2025 saakka.

Ilmoittautumiset

02.09.2024 mennessä

Kuvaus

Venyttelyä

Haluatko syventää liikunta- ja hyvinvointiosaamistasi tutkitun tiedon valossa? Käytännönläheisiltä opintojaksoiltamme saat työkaluja ja asiantuntijaosaamista, jotka monipuolistavat hyvinvointiosaamistasi. Hyvinvointi kuuluu osaksi jokaisen elämää, ja siten tämä opintokokonaisuus tarjoa arvokasta tietoa oman, läheisen tai asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen.

Liikunnasta ja hyvinvoinnista on paljon tietoa saatavilla, mutta sen luotettavuutta voi olla vaikea arvioida. Nyt Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan asiantuntijat Jyväskylän yliopistosta ovat laatineet sinulle luotettavan tiedon valmiiksi paketeiksi. Osaamisen päivittäminen on virkistävää ja lisäksi kannustavassa ja lempeässä ilmapiirissa voit haastaa itseä ja mennä turvallisesti epämukavuusalueelle. Olet osa opiskelijaryhmää, joka saa tukea osaavilta tuutoreilta ja yliopistonopettajilta.

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuudessa yhdistyvät liikuntabiologinen, liikuntapsykologinen ja valmennuksellinen näkökulma. Opintojen aikana tutustut sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. Opintokokonaisuuden aikana opit tutkitun tiedon valossa mm. mitä ilmiöitä yleisimmät mittarit meistä todellisuudessa mittaavat, miten saatua tietoa voidaan hyödyntää hyvinvoinnin tai kunnon edistämisessä sekä saat konkreettisia työkaluja käyttäytymisen muutoksen ohjaamiseen. Lisäksi kehität kriittistä ajattelukykyä ja reflektoit oman osaamisen kehittymistä.

Aika

16.09.2024 – 31.07.2025

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena verkon välityksellä. Tuutorointiin ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan nettiyhteydellä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Tuutortapaamisia ei tallenneta.

Kohderyhmä
 • Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden parissa työskenteleville sekä kaikille aiheista kiinnostuneille 
 • Eri ammattialoille, kuten ohjaajille, valmentajille, urheilijoille, fysioterapeuteille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille​ 
 • Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden alalle pyrkiville​ 
 • Muiden opintojen rinnalle (esim. kasvatustiede, psykologia, kauppatieteet, ravitsemustiede)​ 
 • Tuo näkökulmia myös omaan hyvinvointiin​ 
 • Eri ikäryhmille
Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa liikunta-, terveys ja hyvinvointialan monialaisen ja monitaitoisen luonteen sekä omia kehittymistarpeitaan alalla
 • osaa tunnistaa erilaisia näkökulmia liikuntaan ja hyvinvointiin sekä näiden edistämiseen
 • ymmärtää tavanomaisimpien hyvinvointimuuttujia, niiden mittausperiaatteita ja tulosten tulkintaa sekä osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan
 • osaa arvioida ja kehittää omia työelämätaitojaan kuten yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja
Opintopisteet

15 op

Sisältö

Opintojaksot:

Opinnoissa on sisältöjä liikunnasta ja hyvinvoinnista liikuntabiologisen ja -psykologisen näkökulman kautta. Opintojaksojen sisällöt tehtävineen ovat vahvasti, mutta samalla helposti käytäntöön sovellettavissa.

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä.

Kouluttajat

Ryhmän tuutorointi: TtM, KM Kati Heinonen

Suoritustapa

Orientaatiotilaisuudet, luentotallenteet, tuutorohjaus ja itsenäinen työskentely. Opiskelijalähtöiset, monipuoliset ja vaihtelevat suoritustavat (esim. oppimistehtäviä, mielekkäitä monivalintatenttejä, joustavia verkkotenttejä, valmennusharjoittelu).

Tuutorohjaus järjestetään reaaliaikaisesti etäyhteydellä Zoomissa. Oppimisympäristönä käytetään Moodlea, joka sisältää opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset ja keskustelualueet. Moodleen palautetaan kirjalliset suoritukset. Lisäksi orientaatiotilaisuuksia järjestetään Zoomin kautta.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintokokonaisuuteen otetaan vain kokonaisuuden suorittajia; yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

Hinta

390 €

Osallistumismaksun suoritat verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Verkkomaksuvaihtoehdot (Paytrailin maksutavat) näet ilmoittautumislomakkeelta. Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Opinto-oikeusaika 31.7.2025 saakka.

Ilmoittautumiset

02.09.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta