Kehosta mitattava hyvinvointitieto

Aika

01.10. – 31.10.2024

Ti 1.10.2024 klo 17.00-20.15 (4 t) Tuutortapaaminen (etä)

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata tavanomaisimpia hyvinvointimuuttujia kuten fyysistä kuntoa, fyysistä aktiivisuutta, unta ja palautumista sekä niiden mittausperiaatteita
 • tulkita hyvinvointimittareista saatavaa tietoa
 • soveltaa mittareista saatavaa tietoa hyvinvoinnin edistämiseen

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Itsensä mittaamisesta on tullut monelle ihmiselle arkipäivää puettavien laitteiden yleistyttyä. Mittarit ja niiden antamat tulokset eivät itsessään lisää meidän hyvinvointiamme, vaan tietoa on osattava tulkita ja muuntaa itselle sopiviksi hyvinvointiteoiksi. Tämä opintojakso tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja taitoja hyvinvointitiedon mittaamisesta, mittaustulosten tulkinnasta ja hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämiseen. Opintojakso rakentuu kolmen mitattavissa olevan, hyvinvointiin yhteydessä olevan pääteeman ympärille:

Fyysinen kunto

 • fyysisen kunnon osa-alueet, kestävyyskunnon arviointi, hapenottokyvyn mittaaminen, voimaharjoittelun seuranta

Fyysinen aktiivisuus

 • liikkumisen suositukset, liikkumisen mittaaminen, liikunnan rasittavuus, energiankulutus

Kuormittuminen ja palautuminen

 • harjoittelun perusperiaatteet, palautuminen ja sykevälivaihtelu, autonominen hermosto, uni, ravitsemus

Suoritustapa

Opintojakson tehtävien viimeinen palautuspäivä 31.10.2024.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

01.10. – 31.10.2024

Ti 1.10.2024 klo 17.00-20.15 (4 t) Tuutortapaaminen (etä)

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata tavanomaisimpia hyvinvointimuuttujia kuten fyysistä kuntoa, fyysistä aktiivisuutta, unta ja palautumista sekä niiden mittausperiaatteita
 • tulkita hyvinvointimittareista saatavaa tietoa
 • soveltaa mittareista saatavaa tietoa hyvinvoinnin edistämiseen
Opintopisteet

2 op

Sisältö

Itsensä mittaamisesta on tullut monelle ihmiselle arkipäivää puettavien laitteiden yleistyttyä. Mittarit ja niiden antamat tulokset eivät itsessään lisää meidän hyvinvointiamme, vaan tietoa on osattava tulkita ja muuntaa itselle sopiviksi hyvinvointiteoiksi. Tämä opintojakso tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja taitoja hyvinvointitiedon mittaamisesta, mittaustulosten tulkinnasta ja hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämiseen. Opintojakso rakentuu kolmen mitattavissa olevan, hyvinvointiin yhteydessä olevan pääteeman ympärille:

Fyysinen kunto

 • fyysisen kunnon osa-alueet, kestävyyskunnon arviointi, hapenottokyvyn mittaaminen, voimaharjoittelun seuranta

Fyysinen aktiivisuus

 • liikkumisen suositukset, liikkumisen mittaaminen, liikunnan rasittavuus, energiankulutus

Kuormittuminen ja palautuminen

 • harjoittelun perusperiaatteet, palautuminen ja sykevälivaihtelu, autonominen hermosto, uni, ravitsemus
Suoritustapa

Opintojakson tehtävien viimeinen palautuspäivä 31.10.2024.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta