Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa

Aika

03.03. – 07.04.2025

Etäopetus

 • Ma 3.3.2025 klo 17.15-18.15 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukena opintojakson tapaaminen (tilaisuus tallennetaan)
 • Ma 10.3.2025 klo 17-19.15 Tuutortapaaminen (4 t)
 • Ma 7.4.2025 klo 17.15-17.45 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukena opintojakson tapaaminen(ennakkoilmoittautuminen Moodlessa, kysymyksiä tehtäviin liittyen, huom! tilaisuutta ei tallenneta) JA Tuutortapaaminen klo 18-19.15 (4 t)

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää hyväksymis- ja omistautumisterapian mallin sekä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan teoreettiset näkökulmat käyttäytymisen muutoksen tukemisessa.
 • osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia psykologisen joustavuuden taitoja.
 • osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa.
 • ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Kurssilla tarkoituksena on kehittää hyvinvointialalla, valmennus-, opetus- ja kasvatustehtävissä toimivan ammattilaisen osaamista ihmisen hyvinvointia lisäävän käyttäytymisen tukemisessa.

 • Hyväksymis- ja omistautumispohjainen sekä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa valmennuksessa.
 • Psykologisen joustavuuden taidot: motivaatio- ja estetyöskentely pysyvän muutoksen tukemisessa.
 • Valmennusprosessin eteneminen.
 • Valmennusprosessin arviointi.
 • Valmentajan rooli ja etiikka.

Suoritustapa

Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä 30.4.2025.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

03.03. – 07.04.2025

Etäopetus

 • Ma 3.3.2025 klo 17.15-18.15 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukena opintojakson tapaaminen (tilaisuus tallennetaan)
 • Ma 10.3.2025 klo 17-19.15 Tuutortapaaminen (4 t)
 • Ma 7.4.2025 klo 17.15-17.45 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukena opintojakson tapaaminen(ennakkoilmoittautuminen Moodlessa, kysymyksiä tehtäviin liittyen, huom! tilaisuutta ei tallenneta) JA Tuutortapaaminen klo 18-19.15 (4 t)
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää hyväksymis- ja omistautumisterapian mallin sekä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan teoreettiset näkökulmat käyttäytymisen muutoksen tukemisessa.
 • osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia psykologisen joustavuuden taitoja.
 • osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa.
 • ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet.
Opintopisteet

2 op

Sisältö

Kurssilla tarkoituksena on kehittää hyvinvointialalla, valmennus-, opetus- ja kasvatustehtävissä toimivan ammattilaisen osaamista ihmisen hyvinvointia lisäävän käyttäytymisen tukemisessa.

 • Hyväksymis- ja omistautumispohjainen sekä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa valmennuksessa.
 • Psykologisen joustavuuden taidot: motivaatio- ja estetyöskentely pysyvän muutoksen tukemisessa.
 • Valmennusprosessin eteneminen.
 • Valmennusprosessin arviointi.
 • Valmentajan rooli ja etiikka.
Suoritustapa

Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä 30.4.2025.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta