Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta

Aika

01.10. – 02.12.2024

 • Ma 21.10.2024 klo 17.15-18.15 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta opintojakson tapaaminen 1 (etä, tilaisuus tallennetaan).
 • Ma 28.10.2024 klo 17-20.15 (4t) Tuutortapaaminen (etä)
 • Ti 19.11.2024 klo 17-20.15 (4t) Tuutortapaaminen (etä)
 • Ma 2.12.2024 klo 17.15-17.45 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta opintojakson tapaaminen 2 (etä, ennakkoilmoittautuminen Moodlessa, kysymyksiä tehtäviin liittyen, huom! tilaisuutta ei tallenneta)

Paikka

Etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa, millaista mittaustietoa kehosta voi kerätä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi
 • kuvata sydän ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, hermolihasjärjestelmän, kehon liikkeen ja energiankulutuksen mittausperiaatteita, mittaustarkkuutta ja virhelähteitä
 • nimetä ja määritellä kehosta mitattavia ja niistä laskemalla johdettuja muuttujia
 • analysoida ja tulkita kehosta mitattua fyysiseen suorituskykyyn ja hyvinvointiin liittyvää tietoa
 • soveltaa kehosta saatavaa mittaustietoa fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun, suoritustekniikan, kuormittumisen ja palautumisen seurantaan

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Tällä opintojaksolla kerrotaan kehosta mitatun hyvinvointitiedon taustalla olevista fysiologisista ja biomekaanisista ilmiöistä, esitellään mitatun tiedon analyysin pääperiaatteita, ja annetaan käytännön vinkkejä mittaustulosten tarkasteluun ja hyödyntämiseen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitietoa, sen mittaamista ja käytäntöön soveltamista tarkastellaan tällä jaksolla aihekokonaisuuksina, kuten sydän ja verenkiertoelimistö ja hengityselimistö, hermo-lihasjärjestelmä, kehon liike ja energiankulutus. Lisäksi esitellään tulevaisuuden mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusiin tai entistä tarkempiin hyvinvointitietoihin.

Suoritustapa

Opintojakson tehtävinen viimeinen palautuspäivä 31.12.2024.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

01.10. – 02.12.2024

 • Ma 21.10.2024 klo 17.15-18.15 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta opintojakson tapaaminen 1 (etä, tilaisuus tallennetaan).
 • Ma 28.10.2024 klo 17-20.15 (4t) Tuutortapaaminen (etä)
 • Ti 19.11.2024 klo 17-20.15 (4t) Tuutortapaaminen (etä)
 • Ma 2.12.2024 klo 17.15-17.45 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta opintojakson tapaaminen 2 (etä, ennakkoilmoittautuminen Moodlessa, kysymyksiä tehtäviin liittyen, huom! tilaisuutta ei tallenneta)
Paikka

Etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa, millaista mittaustietoa kehosta voi kerätä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi
 • kuvata sydän ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, hermolihasjärjestelmän, kehon liikkeen ja energiankulutuksen mittausperiaatteita, mittaustarkkuutta ja virhelähteitä
 • nimetä ja määritellä kehosta mitattavia ja niistä laskemalla johdettuja muuttujia
 • analysoida ja tulkita kehosta mitattua fyysiseen suorituskykyyn ja hyvinvointiin liittyvää tietoa
 • soveltaa kehosta saatavaa mittaustietoa fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun, suoritustekniikan, kuormittumisen ja palautumisen seurantaan
Opintopisteet

3 op

Sisältö

Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Tällä opintojaksolla kerrotaan kehosta mitatun hyvinvointitiedon taustalla olevista fysiologisista ja biomekaanisista ilmiöistä, esitellään mitatun tiedon analyysin pääperiaatteita, ja annetaan käytännön vinkkejä mittaustulosten tarkasteluun ja hyödyntämiseen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitietoa, sen mittaamista ja käytäntöön soveltamista tarkastellaan tällä jaksolla aihekokonaisuuksina, kuten sydän ja verenkiertoelimistö ja hengityselimistö, hermo-lihasjärjestelmä, kehon liike ja energiankulutus. Lisäksi esitellään tulevaisuuden mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusiin tai entistä tarkempiin hyvinvointitietoihin.

Suoritustapa

Opintojakson tehtävinen viimeinen palautuspäivä 31.12.2024.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta