Liikunta ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen

Aika

28.04. – 12.05.2025

Etäopetus

 • Ma 28.4.2025 klo 17.15-18.00 Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kokonaisuuden yhteenveto (tilaisuus tallennetaan).
 • Ma 12.5.2025 klo 17.00-19.15 Tuutortapaaminen loppuyhteenvedon ohjaus (3 t)

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä valitsemiensa opintojen pohjalta
 • arvioida opitun soveltamismahdollisuuksia työelämässä tai muussa yhteydessä
 • reflektoida oman osaamisen kehittymistä
 • tunnistaa tulevaisuuden kehittymistarpeita

Opintopisteet

1 op

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään oman osaamisen kehittymisen arviointiin Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden opintojaksojen aikana. Yksilöllisten valintojen pohjalta muodostunut tieto liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muodostaa pohjan opintojakson arviointi- ja reflektiotehtäville.

Suoritustapa

Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä 15.6.2025.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

28.04. – 12.05.2025

Etäopetus

 • Ma 28.4.2025 klo 17.15-18.00 Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kokonaisuuden yhteenveto (tilaisuus tallennetaan).
 • Ma 12.5.2025 klo 17.00-19.15 Tuutortapaaminen loppuyhteenvedon ohjaus (3 t)
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä valitsemiensa opintojen pohjalta
 • arvioida opitun soveltamismahdollisuuksia työelämässä tai muussa yhteydessä
 • reflektoida oman osaamisen kehittymistä
 • tunnistaa tulevaisuuden kehittymistarpeita
Opintopisteet

1 op

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään oman osaamisen kehittymisen arviointiin Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden opintojaksojen aikana. Yksilöllisten valintojen pohjalta muodostunut tieto liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muodostaa pohjan opintojakson arviointi- ja reflektiotehtäville.

Suoritustapa

Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä 15.6.2025.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta