Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen

Aika

16.09.2024

Ma 16.9.2024 klo 17.15-18.15 orientaatiotapaaminen (yliopistolta reaaliaikaisesti etänä tai itsenäisesti tallenteena) ja tuutortapaaminen klo 19.00-20.15 (2 t).

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena verkon välityksellä. Tuutorointiin ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan nettiyhteydellä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Tuutortapaamisia ei tallenneta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa hyvinvoinnin moninaisuuden ja liikunnan roolin hyvinvoinnin edistämisessä
  • osaa arvioida omaa osaamistaan ja tunnistaa omia kehittymistarpeita
  • osaa kiinnittää huomiota kriittiseen ajattelukykyyn ja akateemisiin opiskelutaitoihin

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liikunnan ja hyvinvoinnin käsitteiden moninaisuuteen ja liikunnan rooliin hyvinvoinnin edistämisessä. Kartoitetaan omaa aiempaa osaamistaan ja kehittämistarpeitaan uuden oppimiselle. Opintojakson osana suunnitellaan itselle sopiva opintojen kokonaisuus. Tarkastellaan liikunta- ja hyvinvointikenttää tieteellisen tiedon valossa. Kehitetään akateemisia opiskelutaitoja ja yleisiä työelämätaitoja.

Suoritustapa

Opintojakson tehtävien viimeinen palautuspäivä 31.10.2024.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Suoritetaan Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden ensimmäisenä opintojaksona.

Aika

16.09.2024

Ma 16.9.2024 klo 17.15-18.15 orientaatiotapaaminen (yliopistolta reaaliaikaisesti etänä tai itsenäisesti tallenteena) ja tuutortapaaminen klo 19.00-20.15 (2 t).

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena verkon välityksellä. Tuutorointiin ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan nettiyhteydellä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Tuutortapaamisia ei tallenneta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa hyvinvoinnin moninaisuuden ja liikunnan roolin hyvinvoinnin edistämisessä
  • osaa arvioida omaa osaamistaan ja tunnistaa omia kehittymistarpeita
  • osaa kiinnittää huomiota kriittiseen ajattelukykyyn ja akateemisiin opiskelutaitoihin
Opintopisteet

2 op

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liikunnan ja hyvinvoinnin käsitteiden moninaisuuteen ja liikunnan rooliin hyvinvoinnin edistämisessä. Kartoitetaan omaa aiempaa osaamistaan ja kehittämistarpeitaan uuden oppimiselle. Opintojakson osana suunnitellaan itselle sopiva opintojen kokonaisuus. Tarkastellaan liikunta- ja hyvinvointikenttää tieteellisen tiedon valossa. Kehitetään akateemisia opiskelutaitoja ja yleisiä työelämätaitoja.

Suoritustapa

Opintojakson tehtävien viimeinen palautuspäivä 31.10.2024.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Suoritetaan Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden ensimmäisenä opintojaksona.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta