Joogaopettajakoulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti ja antaa ohjaamiseen monenlaisia työkaluja. Koulutuksessa keskitytään asana- ja hengitysharjoitusten erittäin yksityiskohtaiseen tekniseen analyysiin, jonka hallintaa voi soveltaa mihin tahansa suuntaukseen, jossa tehdään asanoita ja hengitysharjoituksia. Koulutuksessa oppii rakentamaan ja ohjaamaan joogaohjelmia, joiden erityinen piirre liittyy harjoituksen hallittuun hidastamiseen.

Ensi vuoden Joogaopettajakoulutuksen kouluttajina toimivat Janne Kontala, Emma Slow, Anneli Rautiainen sekä Iitu Leinonen. He ovat kaikki kokeneita ammattilaisia, joilla on useiden kymmenien vuosien kokemus joogan harrastamisesta ja opettamisesta.

Tämä blogiteksti on ensimmäinen osa Joogaopettajakoulutuksen kouluttajien ajatuksia -blogisarjasta. Ensimmäisessä osassa kouluttajat Janne Kontala ja Emma Slow kertovat ajatuksiaan joogasta ja sen opettamisesta. Anneli Rautiaisen ja Iitu Leinosen ajatuksia voit lukea blogisarjan toisesta osasta, joka julkaistaan myöhemmin.


Janne Kontalan polku joogaopettajaksi ja kouluttajaksi

Miten päädyit joogaopettajaksi?

Minulla on hyvin varhaisia muistoja opettamisesta. Esikoulussa luin toisille esikoululaisille jotka eivät vielä osanneet lukea. Muistan koulussa selittäneeni asioita joita olin ymmärtänyt luokkatovereilleni. Autoin veljeäni läksyissä, opetin sisarelleni pianonsoittoa, ja vedin pöytätennisseurassani harjoituksia nuorille, jotka olivat vain pari vuotta itseäni nuorempia. Kun sitten aloitin joogan, harjoitettuani sitä jonkin aikaa minulta kysyttiin, haluaisinko selittää yleisötilaisuudessa Bhagavad-gitan ajatuksia aihetta tuntemattomille. Se oli ensimmäinen kosketukseni joogan viisausperinteen välittämisestä eteenpäin. Tuo ensimmäinen kokemus oli käänteen tekevä. Koin käytännössä mitä sanonta ”virtaava vesi ei ala pilaantua” voi merkitä.

Tieto on kuin vesi, jos sen antaa virrata eteenpäin, se pysyy tuoreena myös omassa mielessä. Olen kokenut että opettaminen on itselleni vahva oppimisen menetelmä. Tästä näkökulmasta on tuntunut luontevalta etelä-aasialaiseen henkiseen perinteeseen liittyvä periaate: opettaja on aina ensi kädessä oppilas.

Haluan oppia lisää, olen maistanut vasta muutamia siemauksia joogan rajattomasta valtamerestä. Toisaalta olen harjoittanut joogaa suurimman osan elämästäni. Ehkä olen joogan esikoulussa se joka on oppinut lukemaan, testannut hieman käytännössä niitä opetuksia joita joogan viisaustekstit ovat pullollaan, ja näin voin välittää tätä tietoa eteenpäin. Tehtäväni on sama kuin postinkantajan. Viedä viesti perille muuttumattomana, peukaloimatta sitä matkan varrella.

Tärkeä käänne opettamisessani tuli 2000-luvun alkupuolella. Opettajani ehdotti tuolloin, että alkaisin jakaa joogan henkiseen puoleen liittyvää ymmärrystäni modernin joogan kentällä. Otin ohjeen onkeeni, ja se johti ensin omaan joogakouluun, sitten joogalehti Anandan perustamiseen, ja kahden joogakirjan kirjoittamiseen. Olen myös kehittänyt koulutusohjelmia, joiden tarkoituksena on auttaa aiheesta kiinnostunutta joogia tutustumaan opettamisen maailmaan. Viime vuosien aikana olen alkanut hitaasti palata opettamiseni juurille, opettamalla Bhagavad-gitan ajatusmaailmaa opettajakoulutuksissa, ja pitämällä erillisiä kursseja joissa painotetaan enemmän joogan meditatiivista puolta.

Miltä oma harjoituksesi näyttää ja miten kehität sitä?

Omassa harjoituksessani olen alusta alkaen tehnyt samanaikaisesti sekä hathajoogan että bhaktijoogan harjoituksia. Hathajoogan näen vahvana tukiharjoituksena, se ikään kuin virittää kehosta ja mielestä koostuvan instrumentin. Bhaktijoogan harjoitukset pyörivät vahvasti pyhän äänen ympärillä. Ne ovat sitä musiikkia, jota voin soittaa hathajoogan viritysten kannattelemana. En halua luopua kummastakaan, mutta jos pitäisi valita yksi harjoitus autiolle saarelle, se olisi bhaktijoogan mantrameditaatio. Onneksi tällaista valintaa ei kuitenkaan ole vielä tarvinnut tehdä. Harjoitukseni on kehittynyt vuosien varrella tavoitehakuisesta ponnistelusta hyväksyvään, ehkä kokonaisuutta palvelevampaan suuntaan. Teen toki päivittäin harjoitukseni koska koen että kaikki sujuu paremmin niiden tukemana, mutta tunnen yhä useammin että teen harjoitukseni koska se on minun tehtäväni maailmankaikkeudessa.

Joogan yksityiset harjoitukset nivoutuvat elämässäni yhteen joogan opetusten jakamisen kanssa. Olen löytänyt joogan opettamisesta ja jakamisesta kanavan harjoittaa mielekästä vuorovaikutusta toisten kanssa. Ulospäin ehkä näyttää siltä, että opettajana minä jaan jotain ja oppilaat vastaanottavat. Useimmiten oma kokemukseni kuitenkin on se, että oppilaiden läsnäolo, halu oppia, ja harjoitusinto antavat itselleni lisäintoa. Olen itse tässä vuorovaikutuksessa saamapuolella.

Opettaminen käy vuoropuhelua oman harjoituksen kanssa. Se miten paneudun omaan harjoitukseeni antaa eväät opettamiseen, ja opettaminen antaa intoa omaan harjoitukseen.

Ohjenuorasi joogaopettajuutta miettivälle joogille?

Jos mietit opettajuutta, suosittelen miettimään kahta asiaa. Yhtäältä, opettaminen ei ole irrallinen tapahtuma jollain joogatunniksi kutsutulla ajalla, jonka ulkopuolella jooga lakkaa ja jokin muu alkaa. Jos hengität sisään ja ulos joogaa pitkin päivää, silloin joogan opettaminen on eräs monista luontevista tilanteista joissa pelkkä olemuksesi jakaa joogan henkeä toisille.

Toisaalta, opettajan tehtävänä on oikeasti jakaa tietoa, jota hänellä on ja oppilaalla ei ole. Tämä edellyttää jatkuvaa opiskelua, ja voi toimia omien joogaopintojen vauhdittajana. Suhtaudu opettamiseen tehtävänä, jonka kautta voit antaa toisille jotain ainutlaatuista, menetelmän jonka avulla ihminen voi astua askelen lähemmäksi todellista itseään.

Valmistautumalla ja valmistelemalla opetuksesi hyvin opit lisää, ja oma harjoituksesi syvenee. Opettaminen voi näin tulla uudeksi tavaksi harjoittaa joogaa ja oppia siitä lisää.


Emma Slow kertoo, miten yhteistyö yli joogasuuntausten rajojen synnytti Joogaopettajakoulutuksen

Yhteistyö yli joogasuuntausten rajojen synnytti meidän näköisen koulutuksen

Joogaopettajakoulutus syntyi osittain sattumalta. Olimme Janne Kontalan kanssa tehneet yhteistyötä Slow joogan tiimoilla ja aloimme haaveilla systemaattisten, pidempien ja syventävien joogakurssien opettamisesta yhdessä. Studio Yinin Annukka Salonen kysyi haluaisimmeko vetää joogaopettajakoulutuksen hänen salillaan. Jannella oli työn alla tohtorin väitöskirja ja itselläni fysioterapian opinnot loppusuoralla, mutta sanoimme ajatukselle kyllä. Kurssi tulikin iloksemme täyteen ja siitä alkoi myös yhteisen yrityksemme  Samatvan siemen itää.  Halusimme mukaan myös muita opettajia ja laajentaa koulutuksen muillekin kuin vain slow joogasta kiinnostuneille. Mukaan opettajatiimiin tuli Anneli Rautiainen. Viimeisimpänä lisäyksenä kouluttajatiimiin on Iitu Leinonen, jonka kanssa olemme tehneet aiemmin yhteistyötä. Iitu tuo oman osaamisensa mukaan koulutuksissa kesyttymällä oman harjoituksen merkitykseen joogaopettajuudessa.

Koimme tärkeäksi joogan opettamisen joogana sekä erilaisten opettajien tietojen ja taitojen yhdistämisen valtavana rikkautena. Opetuksemme ei seuraa mitään tiettyä joogan suuntausta vaan tavoitteena on antaa työkaluja siihen, miten joogaa ylipäätään voi välittää eteenpäin oppilaille.

Jooga ei ole meille vain johonkin tiettyyn ulkoiseen muotoon tai harjoitustapaan pyrkivä harjoitus. Joogan filosofiaan perehtymisen, pedagogiset taidot sekä anatomian tuntemuksen voi ottaa mukaan minkä tahansa joogasuuntauksen opettamiseen. Haluamme ohjata oppilaita löytämään itselle parhaiten istuvan ja toimivan oman harjoituksen sekä tyylin miten joogaa voi opettaa. 

Kursseillemme onkin vuosien aikana osallistunut monen eri joogasuuntauksen harrastajia ja opettajia. Valmistuneet oppilaamme ovat lähteneet kulkemaan omaa tietään ja ovatkin rikastuttaneet Suomen joogakenttää monipuolisesti. 

Koulutukseen tulevilta oppilailta ei vaadita tietynlaista omaa harjoitusta vaan he voivat jatkaa sitä harjoitusta jota ovat tehneet aiemmin. Halutessaan voi ottaa käyttöön koulutuksessa olevia harjoituksia. Koulutuksen aikana opiskellaan kuinka tasapainoinen Asana harjoitus koostetaan erilaisiin tarpeisiin. Tätä harjoitellaan myös oman harjoituksen kohdalla.

Asana harjoituksen lisäksi koulutuksessa opiskellaan joogan filosofiaa, joka tuo syvempää pohjaa joogan harjoittamiseen. Hengitysharjoitukset, erilaiset Asana työskentelyn tekniikat, sekä omaan kehoon toiminnallisen anatomian kautta tutustuminen ja asanoiden vaikutusten ymmärtäminen syventävät kokonaisvaltaista joogan ymmärtämistä. 

Koulutuksessa painotetaan oman harjoittelun tärkeyttä, koska se on tärkein työkalu joogan opettamisessa eteenpäin. Opetettavat asiat on hyvä kokea ja oivaltaa ensin omakohtaisesti, ennen kuin niitä siirtää eteenpäin omille oppilailleen. Opettaminen avaa uuden näkökulman myös omaan harjoitukseen. Opettaessa joogaa tarkastelee sitä uudesta vinkkelistä ja se itsessään jo syventää joogan ymmärrystä. Sanotaan, että vasta opettaessaan jotakin asiaa sen oppii itsekin. 

Opettamamme koulutus on vuosien aikana kehittynyt ja hioutunut toimivaksi konseptiksi kaikille joogan opettamisesta tai oman harjoituksen syventämisestä kiinnostuneille oppilaille. Neljän erilaisen opettajan tietojen ja taitojen parissa voi etsiä omaa tietään joogan opettajaksi. Emme anna valmiita vastauksia kuinka joogaa tulisi opettaa vaan kannustamme etsimään ja löytämään oman tavan käyttää koulutuksessa saatuja eväitä. 


Tämä blogiteksti on Joogaopettajakoulutuksen kouluttajien ajatuksia -blogisarjan ensimmäinen osa. Sarjan toinen osa julkaistaan marraskuussa.

Seuraava Joogaopettajakoulutus (25 op) on tulossa 20.1. – 10.12.2023 Turussa. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, niin muista ilmoittautua viimeistään 6.1.2023.