Henkilöstöetujen ABC

Kuvaus Koulutuksessa käsitellään erilaisten henkilökunnalle annettujen etujen verokohteluita ja sosiaalivakuuttamista. Koulutuksessa selvitetään, mitä etuja on mahdollista antaa henkilöstölle verovapaasti ja millä edellytyksillä sekä mitä niiden suhteen on otettava...

Tulorekisteri-ilmoittamisen perusteet

Kuvaus Koulutuksessa käydään läpi tulorekisteri-ilmoittamisen perusperiaatteita sekä käytännön kokemuksia ilmoittamismenettelystä. Kuulet muun muassa, mitä erilaisia tietoja työnantajan on työntekijöistä ilmoitettava ja opit antamaan ilmoitukset ohjeiden...

Matkalaskujen ABC

Kuvaus Koulutuksessa käsitellään matkan erilaisia käsitteitä verotuksen näkökulmasta, Verohallinnon ohjeita ja työehtosopimusten vaikutuksia korvausten maksamiseen. Lisäksi tilaisuudessa kuulet, millaisia kompastuskiviä kustannusten korvaamisen maksamisessa on...

Tulorekisteri-ilmoittamisen kompastuskivet

Kuvaus Koulutuksessa käsitellään palkkatietojen ilmoittamiseen liittyviä yleisimpiä virhetilanteita ja taannehtivien korjausten vaikutusta ilmoittamismenettelyyn, tiedon käyttäjien prosesseihin sekä suorituksen maksajan ja tulonsaajan asemaan. Koulutuksessa käydään...