Hanna Brotherus: Rohkeutta elämään -kehollinen workshop

Kuvaus Aika 19.09.2024 torstaina 19.9.2024 klo 10-15 Paikka Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta. Kohderyhmä Kaikille kehollisuudesta ja omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille, esim....

Joogaopettajakoulutus (25 op)

Kuvaus Joogaopettajakoulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti ja antaa ohjaamiseen monenlaisia työkaluja. Koulutuksessa keskitytään asana- ja hengitysharjoitusten erittäin yksityiskohtaiseen tekniseen analyysiin, jonka hallintaa voi soveltaa mihin tahansa...

Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op)

Kuvaus Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan....

Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op)

Kuvaus Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan....

Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma

Kuvaus Psykofyysisen työnohjaajakoulutuksen teoreettinen viitekehys perustuu psykofyysiseen psykoterapiaan. Keskiössä on käsitys ihmisestä kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomat. Ihminen nähdään myös erottamattomana ympäristöstään ja...