Hermosto yhdistää kehon ja mielen jakamattomaksi kokonaisuudeksi, minkä vuoksi pitkittyneen stressin vaikutukset voivat olla hyvin moninaiset. Ylikuormitus saattaa hiipiä elämäämme salakavalasti, ja havahdumme siihen usein vasta erilaisten kehollisten tai mielen oireiden myötä: ahdistuneisuus, alakulo, paniikkioireet, kivut, kireydet, univaikeudet, uupumus ja matala ärsyyntymiskynnys voivat olla merkkejä tästä. Onneksemme meillä on sisäänrakennettuja keinoja vaikuttaa vireystilaamme ja olotilaamme, ja sitä kautta hyvinvointiimme.

Palautumispajassa pääset tutustumaan psykofyysiseen itsehoitoon ja ohjaamaan elimistöäsi ja mieltäsi levolliseen tilaan. Saat konkreettisia työkaluja stressinhallintaan, palautumiseen ja voimavarojen valjastamiseen käyttöösi. Psykofyysisen harjoittelun tarkoituksena on helpottaa olemista omassa kehossa. Tämä toteutuu kehotietoisuuden asteittaisella lisäämisellä, jonka myötä meille tarjoutuu yhä enemmän vaihtoehtoja toiminnan, tunteiden, reaktioiden, vuorovaikutuksen  ja ajatustenkin alueilla, eli voimme ottaa kokemuksiamme ja toimintaamme yhä paremmin hallintaan. Tätä kautta lisääntyy tunne kyvykkyydestä ja hallittavuudesta, jolloin myös parasympaattinen eli levon ja turvantunteen hermostomme voi toimia tasapainossa sympaattisen, eli toiminnan hermostomme kanssa. Kun harjoittelemme tunnistamaan fyysisen kehomme ulottuvuuksia, ääriviivoja, liikeratoja ja liikeimpulsseja, pääsemme tekemisiin myös abstraktimman tason kanssa: kuinka otamme tilaa itseilmaisullemme, millaisia rajoja voimme asettaa ja miten voimme vaikuttaa automatisoituneisiin ajatus- ja tunneimpulsseihimme.

Palautumispaja koostuu kahdesta koulutuspäivästä, joissa käydään läpi harjoitteiden teoreettista taustaa ja tehdään omaa tilannetta ja toimintaa hahmottavia pohdintatehtäviä.

Ensimmäisen päivän aikana tarkastelemme jännityksen, jänteyden ja rentouden skaalaa: kuinka jännitys tuntuu kehossa ja mielessä, ja kuinka sitä voi purkaa kehollisin keinoin. Tutkimme, kuinka kehon- ja mielentila vaikuttavat toisiinsa ja opettelemme käyttämään kehojamme tarkoituksenmukaisesti ja virtaavasti. Havainnoimme erityisesti, mikä rooli hengityksellä, tukipinnoilla ja asentotasapainolla tässä kaikessa on, ja kuinka voimme käyttää mm. näitä voimavaroja itsesäätelyn tukena.

Toisena päivänä tarkastelemme omia rajoja ja reviiriä, sekä näihin liittyviä tarpeitamme fyysisellä, mentaalisella ja sosiaalisella tasolla. Miltä tuntuisi raivata tilaa itselle ja itseilmaisulle? Millainen on oma “kuplani”, ja kuinka voin siihen vaikuttaa? Kuinka läsnäolo omassa kehossa vaikuttaa kohtaamisiini muiden kanssa? Siihen, mitä rajaamme oman reviirimme sisä- ja ulkopuolelle, liittyy vahvasti myös irtipäästämisen teema: kuinka hellittää huolista, liiallisesta kontrollintarpeesta ja sallia elämänvirtaus.

Koulutus on tarkoitettu kaikille stressinsäätelystä sekä kehotietoisuuden ja itsetuntemuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Jos olet terveydenhuollon, opetuksen tai muun kohtaamistyön ammattilainen, voit saada koulutuksesta tärkeitä välineitä myös omaan työhösi. Pajan harjoitukset sopivat kaikille, jotka voivat arjessaan liikkua ja toimia normaalisti. Mikäli sinulla on terveydellisiä tai liikkumisen rajoitteita, tai olet raskaana, otathan etukäteen yhteyttä ohjaajaan tarkistaaksesi harjoitusten soveltumisen itsellesi. Liikeharjoituksia tehdään selinmakuulla, istuen ja seisten.

Jos siis käyt toistuvasti yli- tai alikierroksilla ja kaipaisit rauhoittavaa pysähtymistuokiota, palautumispaja on sinua varten!

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan:

Palautumispajan kouluttajan Essi Nousu on psykofyysiseen työskentelyyn erikoistunut fysioterapeutti, joogaopettaja ja voimavaravalmentaja. Essillä on taustallaan yli 20 vuotta omaa kehotietoisuusharjoittelua sekä nykyistä terveydenhuollon ammattia edeltänyt työura tietotyön ja hyvinvointia tukevien työtapojen kehittämisen parissa. Essiin voit tutustua tarkemmin täällä.