Vuosi 2020 on tullut kohta tiensä päähän, mikä tarkoittaa sitä, että myös ensimmäinen vuotemme osana Turun ilmastojoukkuetta on kohta takana. Ilmastojoukkueeseen liittymisen myötä olemme kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota erilaisiin ympäristöasioihin, kuten kestävään kehitykseen, kierrätykseen, erilaisiin päästöihin sekä omien toimintatapojemme vaikutuksista ilmastoon.

Teimme vuoden alussa Turun ilmastojoukkueen sivuilla hiilijalanjälkitestit ja sitouduimme jokainen itse määrittelemiimme ilmastolupauksiin. Edellisessä blogitekstissä listattiinkin jo, millaisia nämä tammikuussa tekemämme ilmastolupaukset olivat ja miten me olimme pyrkineet edesauttamaan niiden toteutumista käytännön tasolla. Näitä lupauksia olivat muun muassa: suosin lähi- ja luomuruokaa, vähennän punaisen lihan käyttöä, pidän enemmän etäpäiviä, suosin julkista liikennettä, kävelyä tai polkupyörää jne. Kun joulukuun alussa arvioimme, kuinka olimme onnistuneet näiden lupausten toteuttamisessa, koimme onnistuneemme erittäin hyvin. Erityisesti etätöiden lisääminen oli onnistunut hyvin, ymmärrettävästä syystä.

Henkilökohtaisella hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ihmisen aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja oma kulutus tuottaa. Kulutukseen lasketaan asumisen, ostokäyttäytymisen, liikkumisen sekä ruokatottumusten aiheuttamat kasvihuonekaasut. Kun teimme tämän vuoden tammikuussa hiilijalanjälkitestit, yhteenlaskettu hiilijalanjälkemme oli keskimäärin 5600 kg CO₂/hlö/vuosi*. Kun teimme hiilijalanjälkitestit nyt loppuvuonna uudestaan, oli yhteenlaskettu hiilijalanjälkemme keskimäärin 4225 kg CO₂/hlö/vuosi*. Olimme siis onnistuneet hienosti pienentämään hiilijalanjälkiämme pyrkimällä toteuttamaan näitä aiemmin asettamiamme ilmastolupauksia.

Uskomme, että monet eri asiat vaikuttivat yhteenlasketun hiilijalanjälkemme pienenemiseen. Suurimpia tekijöitä olivat luultavasti etätöiden räjähdysmäinen lisääntyminen sekä erilaisten matkojen poisjääminen, kuten lentokoneella tehtävät ulkomaanmatkat. Lisäksi uusia vaatteita tuli ostettua vähemmän, kun aikaa tuli vietettyä normaalia enemmän kotona sekä ruokailutottumukset muuttuivat hieman kasvipainotteisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi, kun ruokia tuli enemmän suunniteltua ja tehtyä itse.

Aiomme olla tulevanakin vuonna osana Turun ilmastojoukkuetta ja jatkaa omien ilmastotavoitteidemme toteuttamista. Vuosi ilmastojoukkueessa on ollut meille hyvä mahdollisuus pohtia omien valintojemme vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen sekä mahdollisuus tutustua niihin lukuisiin eri tapoihin, joilla voi vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä.   

*CO2e = hiilidioksidiekvivalentti