Järjestimme toukokuussa asiakaskyselyn, jossa kysyimme vuonna 2020 ja alkuvuonna 2021 koulutuksiimme osallistuneilta asiakkailtamme heidän koulutuskokemuksistaan sekä asiakaspalvelustamme. Kyselyyn vastasi yhteensä 356 asiakasta. Kiitos kaikille vastanneille!

Alla on esitelty asiakaskyselyn keskeisimmät tulokset:


Turun kesäyliopisto löytyy useimmin netistä

Enemmistö vastaajista kertoi löytäneensä itseään kiinnostaneen koulutuksen selatessaan netistä erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Monet kertoivat ilmoittautuneensa koulutuksiimme myös ystävän tai työnantajan suosituksesta tai nähdessään itseään kiinnostaneen koulutuksen uutiskirjeessämme.

Asiakaspalvelu on nopeaa ja monipuolista

Lähes kaikki vastanneista, jotka olivat olleet yhteydessä asiakaspalveluumme, kertoivat olleensa erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Erityistä kiitosta annettiin muun muassa nopeasta vastausajasta yhteydenottoihin, ystävällisyydestä sekä monipuolisesta tiedottamisesta.

Kurssimuutoksiin liittyvät tiedoitushaasteet

Koronarajoitukset ja äkilliset siirtymiset etä- ja lähiopetuksen välillä ovat aiheuttaneet meille haasteita tiedottamiseen liittyen. Vaikka asiakkaamme ymmärtävätkin nopeiden muutosten kuuluvan nykyiseen maailmantilanteeseen, pyrimme silti edelleen tiedottamaan asiakkaitamme mahdollisimman laadukkaasti ja nopeasti.

Paljon hyviä koulutusideoita

Kyselyyn vastanneet saivat lopuksi ehdottaa koulutuksia tai kursseja, joita he toivoivat Turun kesäyliopiston koulutusvalikoimaan. Ehdotuksia tuli erittäin runsaasti, kiitos paljon! Käymme ehdotuksia läpi ja tutkimme mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen.


Tutustu ajankohtaiseen koulutustarjontaamme ja ilmoittaudu mukaan!