Tänään 5.6.2020 vietetään maailman ympäristöpäivää (World Environment Day) eli Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman vuosipäivää.

Maailman ympäristöpäivä on maailman tunnetuin ympäristötoimiin keskittyvä teemapäivä. Sitä on juhlittu jo 70-luvulta lähtien ja se on ollut vuosittainen tapa aktivoida kaikkia maailman ihmisiä kiinnittämään huomiota ja toimimaan maapallon tilanteen parantamiseksi. Kuten ympäristöpäivän virallisilla nettisivuilla on kirjoitettu: globaalinen muutos vaatii globaalia toimintaa.

YK asettaa jokaiselle vuodelle aina oman ympäristöteeman, jonka ympärille sen vuoden toiminta keskittyy. Aiempien vuosien teemoina ovat olleet muun muassa maailman muovijätteet, laiton uhanalaisten eläinten myynti, vihreät markkinat, mannerjäiden sulaminen sekä monet muut ajankohtaiset teemat.

Vuoden 2020 teemana on biodiversiteetti eli biologinen monimuotoisuus (tunnetaan myös nimillä elonkirjo ja luonnon monimuotoisuus). Biodiversiteetin voi hahmottaa suurena eliöiden verkostona, jossa kaikki osapuolet ovat toisistaan riippuvaisia. Kun yksi osa verkostosta jollain tavalla muuttuu tai poistuu, se vaikuttaa laajasti koko kokonaisuuteen, joko hyvässä tai pahassa merkityksessä. Varsinkin viimeaikaiset tapahtumat, kuten valtavat metsäpalot sekä maailmanlaajuinen epidemia, ovat osoittaneet tämän luonnon globaalin verkoston merkityksen. 

Ihmisten tulisi pyrkiä elämään harmoniassa luonnon kanssa, jotta meillä olisi vielä tulevaisuudessakin mahdollisuus elää maapallolla ja nauttia sen luonnon runsaudesta ja monimuotoisuudesta. Tämä harmoniassa eläminen on YK:n mukaan mahdollista vain, jos kykenemme vaikuttamaan biodiversiteetin vähenemisestä aiheutuviin kielteisiin ilmiöihin sekä tavoittelemme YK:n asettaman kestävän kehityksen tavoitteiden täysimääräistä toteutumista (The Sustainable Development Agenda).

Tutustu tarkemmin Maailman ympäristöpäivään sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.