Kouluttajamme Minna Martin kuvaa blogitekstissään Hengityksen vuodenajat, kuinka luonnon elävä, alati muuttuva rytmi ja toistuva kierto vaikuttavat omaan hengitykseemme. Hänen mukaansa oman hengityksen rytmin, tunteiden vaihtelun, ajatusten virran, toiminnan suunnan, kehon aistien ja aistimusten äärelle pysähtyminen voivat rikastua monilla tavoilla, kun samalla luodaan yhteyttä ympäröivän luonnon ja oman sisäisen luonnon kesken.

Luontoyhteydelle avautuminen voi auttaa huomaamaan, että on olemassa meihin vaikuttava ympäröivä luonnonkierto ja tämän lisäksi ihmisen henkilökohtainen luonnonkierto – ja ne ovat pohjimmiltaan yhtä.

Hengityksen vuodenajat -koulutuksessa tätä ympäröivän ja sisäisen luonnonkiertojen yhteyttä lähestytään erilaisilla kokemuksellisilla, kehollisilla ja luovilla työskentelytavoilla. Koulutus sisältää kolme eri osiota, joissa jokaisessa tutustutaan tiettyyn vuodenaikaan ja sen sisältämiin hengitysharjoituksiin:

Kevään teema: Uuden alku ja toivon herääminen

Kehollisten ja vuorovaikutuksellisten harjoitusten teemat:
– Tilan tekeminen herkkyydelle ja keskeneräisyydelle
– Uuden versominen, omiin mahdollisuuksiin tutustuminen
– Kun uudet mahdollisuudet avautuvat ja kaikki on vielä auki
– Lupa hengittävään leikkiin, luovuuteen, vapauteen ja villeyteen
Tapaamiskerran muut sisällöt: Millaista kasvua haluaisit laitaa alulle? Millaisia ovat tämänhetkiset unelmat, toiveet ja tavoitteet? Millaisia uusia alkuja ja juurtumisen ituja itsessä viriää ja huomaa? Mikä keväässä haastaa? Mikä panee vastaan muuttumisessa? Ilon ja pettymyksen vuorottelu.

Kesän teema: Muutos ja kasvu

Kehollisten ja vuorovaikutuksellisten harjoitusten teemat:
– Siemenestä pinnalle, kohti kasvua ja todellisia mahdollisuuksia -Avautuminen ja kypsyminen
– Antaminen ja saaminen
– Sisäänhengitys ja lupa nauttia
– Nähdyksi tuleminen oman kasvun, kukoistuksen ja rehottamisen kanssa
Tapaamiskerran muut sisällöt: Miten luonnon puhkeaminen kukoistukseen voi rohkaista omaan kasvuun? Minkä on aika juuri nyt itsessä tulla näkyväksi? Yksinolon ja yhteyden yhteen sovittaminen ja ristiriita. Lupa vai pakko nauttia – mielihyvään liittyvä ristiriita.

Syksyn teema: irti päästäminen ja luopuminen

Kehollisten ja vuorovaikutuksellisten harjoitusten teemat:
– Luopuminen mahdollisuutena hengityksen virtaukseen
– Lakastuminen, lahoaminen, maatuminen ja luopuminen kasvuvoimana -Rajallisuuden ja realiteetin hyväksyminen
– Surun kohtaaminen
– Tilan syntyminen uudelle
Tapaamiskerran muut sisällöt: Elämänsiirtymät, kasvu ja luopuminen. Voidakseen tulla todeksi itselle tarvitaan hyväksyntää ja lupaa olla juuri sellainen kuin on. Toistosta ja takertumisesta vapautuminen. Uusien merkitysten avautuminen vanhasta luopuessa. Sadonkorjuu: koulutuskokemusten hahmottaminen.