Etäopetus on aiemmin ollut vain pieni osa koulutustoimintaamme, mutta tänä vuonna sen määrä lisääntyi valtavasti, ymmärrettävästä syystä. Etäopetuksen järjestäminen tällaisessa mittakaavassa on ollut meille aivan uudenlainen kokemus, joten olemme erittäin kiitollisia kaikesta palautteesta, jota olemme saaneet asiaan liittyen.

Tässä blogitekstissä esitellään muutamia etäopetuksen hyviä ja huonoja puolia, joita asiakkaamme ovat meille palautteissaan kertoneet.


Teksti etäopetuksen hyvät puolet vihreällä taustalla

Etäopetukseen voi osallistua melkein mistä vain

Etäopetus mahdollisti ulkopaikkakunnilla tai ulkomailla asuville opiskelijoille mahdollisuuden osallistua opetukseen ja myös Varsinais-Suomen alueella asuvat opiskelijat pitivät siitä, ettei heidän tarvinnut välttämättä matkustaa koulutuspaikalle

 • ”Etäopetus toimi hienosti ja oli itse asiassa ihan mukava toteutustapa varsinkin näin kesän alkaessa, kun pystyi osallistumaan tunneille vaikka suoraan mökiltä käsin.”
 • ”Itse asun toisella paikkakunnalla niin etäopetus oli ainoa tapa osallistua.”
 • ”Oli mukavaa, että kurssi oli etänä, jolloin tehtäviä pystyi tehdä vaikka ulkona ja hyvien kesäsäiden aikana ei tarvinnut istua sisällä luokassa.”

Koulutuspaikalle saapumiseen ei kulu aikaa tai rahaa

Kun etäopetukseen voi osallistua melkein mistä vain, ei koulutuspaikalle saapumiseen kulu aikaa tai rahaa. Monet työssäkäyvät, kiireelliset tai pitkän matkan päässä asuvat opiskelijat olivat kiitollisia siitä, että etäopetus mahdollisti myös heille mahdollisuuden osallistua koulutuksiimme.

 • ”Etäopetukseen osallistumisessa säästää aikaa ja rahaa, varsinkin kun monet opiskelijat asuvat kauempaa tai ovat ulkomailla.”
 • ”Etäopiskelu sopii paremmin kuin paikan päälle tuleminen (säästää aikaa)”
 • ”Jatkossa toivoisin myös seuraavien kurssien olevan etäopetuksena, sillä erityisesti näin muualla asuvana ja työssäkäyvänä ei lähiopetus ole itselle ainakaan mahdollista.”

Etäopetuksen sisällön monipuolisuus

Monet opiskelijat olivat yllättyneitä siitä, miten monipuolista etäopiskelu voi olla. Koulutuksesta riippuen etäopiskelu voi sisältää esimerkiksi reaaliaikaisia ryhmäopetuksia, luentoja tai pari- ja ryhmätöitä sekä esimerkiksi kielikursseilla voi olla erilaisia kuuntelu- ja puhumistehtäviä, natiivipuhujien vierailuja, videoiden tai muiden sähköisten materiaalien hyödyntämistä sekä erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä, kuten Quizletin tai Kahootin käyttöä.

 • ”Kurssi oli erittäin hyvin järjestetty. Nettitoteutus toimi yllättävän hyvin ja sekä opettajaan, että muihin oppilaisiin sai hyvin kontaktia. Olin yllättynyt miten monipuolisesti pystyimme opiskelemaan Zoomin välityksellä.”
 • ”En osannut etukäteen ajatella, että myös etänä onnistuu suulliset harjoitukset pienryhmissä/pareittain, joten siitäkään ei jäänyt paitsi. Kuin olisi opiskellut ihan luokkahuoneessa.”
 • ”The use of separate rooms to allow students work in smaller groups is very good.”
 • ”Kiva että on Quizlet-harjoituksia myös!”
 • ”Kurssi toimi etänä vallan mainiosti, vaikka olin aluksi hieman skeptinen. Ryhmiin/pareihin jakaminen, diojen esitys, kuuntelut yms. -KAIKKI toimi erinomaisesti.”

Vuorovaikutus etäopetuksessa

Etäopetuksessa on helppo osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä, sillä useimmissa sähköisissä alustoissa on mahdollisuus pyytää erikseen puheenvuoroa tai laittaa opettajalle yksityisviestiä. Etäopetus mahdollisti myös parien ja ryhmien vaihdot, jolloin opiskelijoiden ei tarvinnut tehdä kaikkia tehtäviä saman vieruskaverin kanssa.

 • ”Kysymyksiä oli helppo laittaa yksityisviestillä, joka madalti kynnystä kysymysten kysymiselle.”
 • Itseasiassa, koin, että Zoom-tapaamiset jopa lisäsivät oppilaiden interaktiivisuutta ryhmässä, koska kaikkien kasvot olivat näkyvillä samaan aikaan ruudulla ja kukaan ei päässyt piiloutumaan ”takapulpettiin”, kuten ”fyysisessä luokkahuoneessa.”
 • ”Hyvää oli, että paritehtävissä parit vaihtuivat.”

Mahdollisuus käyttää aineistoja myös opetuksen ulkopuolella

Joissakin koulutuksissa opiskelijoilla oli mahdollisuus katsoa luentotallenteita jälkeenpäin tai käydä uudestaan läpi tunnilla käytyjä materiaaleja. Tämä ominaisuus oli monien mielestä kätevä, sillä se mahdollisti asioiden kertaamisen tai niiden läpikäymisen itselleen sopivassa tahdissa.

 • ”Oli kätevää, että materiaaleihin pääsi itsekin käsiksi netin kautta, jos halusi kerrata asiaa tunnin ulkopuolella tai tehdä tehtäviä omaan tahtiin.”
 • ”Etäopiskelu oli mukavaa, kun sai omassa rauhassa tehdä tehtäviä.”
 • ”Pystyi kotoota käsin käymään kurssia. Yhteydet pelasi hyvin. Oli kertaustehtäviä kotona. Sai itse pähkiä ja käyttää kieltä paritehtävissä.”
Teksti etäopetuksen huonot puolet vihreällä taustalla

Tekniset haasteet ja ongelmat

Tänä vuonna erilaisten etäohjelmien ja muiden sähköisten järjestelmien käyttö lisääntyi räjähdysmäisesti, joten esimerkiksi nettiyhteyksien toimivuus oli keväällä koetuksella lähes kaikkialla Suomessa. Lisäksi nopea etäopetukseen siirtyminen aiheutti haasteita tietoteknisiin taitoihin sekä teknisten ongelmien ratkaisemiseen.

 • ”Kouluttajan ääni pätki välillä, mille tietty ei juuri mitään voi.”
 • ”Alussa oli teknisiä häiriöitä, jotka hieman ärsyttivät.”
 • ”Tipahdin pari kertaa langoilta, mutta muuten etäkoulutus sujui ihan mukavasti.”
 • ”Kankeudet etäyhteydessä veivät jonkin verran aikaa tehokkaalta koulutukselta/harjoitusten läpikäynniltä.”

Kiitos opettajille etäopetuksen nopeasta omaksumisesta ja käyttöönotosta sekä ylipäätään toiminnastanne tänä vuonna! Kiitos myös kaikille opiskelijoille ymmärryksestä haasteiden edessä sekä innostuksestanne etäkoulutuksia kohtaan!

Jos sinua kiinnostaa osallistua etäopetukseen, niin tutustu ajankohtaisiin verkkokoulutuksiimme.

Tutustu myös koko koulutustarjontaamme.

Jos kaipaat apua verkkokoulutusten käytännön asioihin, niin tutustu verkkokoulutusohjeisiimme.