Valmistaudu ajoissa EU:n palkka-avoimuusdirektiivin tuloon

Nykyinen oikeustila Suomessa Suomessa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (tasa-arvolaki) velvoittaa jo nykyisellään työnantajia edistämään työelämässä sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Kyseinen velvoite koskee myös...