Psykofyysinen psykoterapia | Turun kesäyliopisto

Turun kesäyliopisto on alueellisesti merkittävä psykofyysisten psykoterapiakoulutusten järjestäjä.
Aloitimme yhteistyön Psykofyysinen psykoterapia ry:n kanssa vuonna 2006,
jolloin Turun kesäyliopisto toteutti ensimmäisenä kesäyliopistona Psykofyysisen peruskoulutuksen.

Turun kesäyliopistossa alkavat koulutukset 2024 –

Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op) 23.10.2024 – 11.04.2025, haku 31.8.2024 mennessä

Kokonaisia kohtaamisia – Keho psykoterapioissa ja taideterapioissa -kongressi Turussa 12.-14.6.2025

Tulossa:

  • Tyhjyyden äärellä – hengityskouluohjaajien täydennyskoulutus 31.10.2025
  • Hengityskoulu (Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena) 28.1.-24.4.2026
  • Psykofyysinen työote lyhytterapioissa 23.2.-8.5.2026
  • Luontopainotteinen psykofyysinen työnohjaajakoulutus kevät 2026 – syksy 2028
Psykofyysinen työnohjaajakoulutus
2019 – 2022

Koulutustarjontamme päivittyy jatkuvasti.
Lisätietoa tulevista Psykofyysisen psykoterapian koulutuksista ja muista terveydenhuoltoalan koulutuksistamme saat jättämällä yhteystietosi yhteydenottolomakkeella tai os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi

Mitä psykofyysinen psykoterapia on?

Psykofyysinen psykoterapia eli kehopsykoterapia on kattonimike psykoterapioille, joiden keskiössä on keho-mieli –yhteyden huomioiminen. Ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä, samoin ihminen nähdään osana ympäristöään ja suhteiden verkkoa. Kasvuympäristö, kulttuuri, kokemukset, ihmissuhteet ja elämäntilanne vaikuttavat yksilöön, yksilöt reagoivat toinen toisiinsa.

Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin. Huomiota kiinnitetään kehotietoisuuteen ja sanattomaan vuorovaikutukseen. Ymmärrys autonominen hermoston toiminnasta ja vireystilan säätelystä on psykoterapian keskiössä. Psykoterapiasuhteessa kiinnitetään huomiota vuorovaikutteiseen tunnesäätelyyn ja tavoitteena on potilaan itsesäätelytaitojen kehittyminen. Lähde: www.psykofyysinenpsykoterapia.fi

Kenelle Psykofyysinen psykoterapia -koulutus soveltuu?

  • PerusteetBasics in Psychophysical Psychotherapy (kesto: 1 vuosi) soveltuu kliinistä työtä tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, esim. psykoterapeutit, psykologit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.
    – Tutustu seuraavaan Turussa alkavaan perusteet-ryhmään tästä: https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/psykofyysisen-psykoterapian-perusteet-30-op-5162/
  • Psykofyysisen psykoterapian workshop- ja päivityspäiviin (kesto: 1-3 pv) voivat osallistua peruskoulutuksen tai syventävän koulutuksen käyneet sekä psykofyysisiin menetelmiin muualla riittävästi perehtyneet terveydenhuollon ammattihenkilöt.
  • Syventävään koulutukseen Psychophysical Psychotherapy Advanced Education (kesto: 3 vuotta) voivat hakeutua Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksen käyneet psykoterapeutit.
  • Työnohjaajakoulutukseen (kesto: 2 vuotta) hakeutuvilta edellytetään vähintään Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus ja lisäksi riittävä kokemus psykofyysisestä työskentelystä.

Koulutukset ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan täydennyskoulutusta. Koulutukset eivät anna terveydenhuollon ammattia eivätkä oikeuta Kela-korvaavuuteen.

Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus
Turun kesäyliopisto 2022 – 2023

Psykofyysisen psykoterapian koulutuspolku

Tutustu psykofyysisen psykoterapian koulutuspolkuun tästä (pdf-tiedosto):

Palautetta koulutuksista | Blogit

Kouluttajat ovat erittäin ammattitaitoisia ja olivat suunnitelleet koulutuksen sisällön hyvin. Ohjelma oli sopiva kokonaisuus toiminnallista, teoriaa ja harjoittelua. Kouluttajat huolehtivat aikatauluista erittäin hyvin ja aikataulut pitivät minuutilleen. Kouluttajat pystyivät luomaan osallistujille turvallisen ja samalla rennon ilmapiirin.

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 2022 – 2023 Turun kesäyliopisto

Rakenne oli tehty todella selkeäksi, joka tuki oppimista. Ryhmäytymiseen käytettiin sopivasti aikaa ja se myös näkyi hyvänä, turvallisena ilmapiirinä. Paljon sain oppia omaan työhöni psykoterapeuttina. Mahtava koulutus!

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 2022 – 2023 Turun kesäyliopisto

Koulutuspäivien määrä kerrallaan mahdollista rauhoittumisen opiskelun äärelle. Osallistava opiskelumuoto oli erittäin toimiva. Onnistunut ryhmä!

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 2022 – 2023 Turun kesäyliopisto

Kouluttajilla vahva kokemus ja asiantuntijuus.

Psykofyysinen työnohjaajakoulutus / Body-oriented Supervision Education 2019 – 2022 Turun kesäyliopisto
Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Koulutusjakso Seilin saarella elokuussa 2023. Kuva: Minna Martin

Kokonaisvaltainen psykofyysinen lähestymistapa avannut laajalti ymmärrystä, mitä ja miten voin oivallustani soveltaa ja hyödyntää omissa työnohjauksessa. Tähän mennessä olevat koulutusosiot ovat olleet erittäin monipuolisia, mielenkiintoisia ja innostavia. Pidän erityisesti, miten luontoa voidaan monipuolisesti hyödyntää työnohjausprosessissa käsiteltävien katkosten oivaltamisessa ja eteenpäin viennissä. Luontoa, psykofyysistä otetta ja eri asiantuntijoita on otettu hyvällä tapaa mukaan koulutuskokonaisuuteen. Näiden asioiden liittäminen/ yhdistäminen toisiinsa on loistavalla tavalla onnistuneet. Annan koulutukselle kiitettävän arvosanan.

Psykofyysinen työohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma 2023 – 2025 Turun kesäyliopisto (välipalaute)

BLOGITEKSTIT

Clara Wikström | https://turunkesayliopisto.fi/blogi/kun-et-ole-riippuvainen-siita-kuka-ennen-olit-elama-on-paljon-enemman-kuin-sina/
Laura Mannila | https://turunkesayliopisto.fi/blogi/mita-kehopsykoterapeutti-tekee/


Päivitetty 14.5.2024 sp