Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille pohjakoulutuksesta, iästä ja opiskelun tavoitteista riippumatta. Lisää opiskelusta ks.tästä
Ole hyvä ja tutustu opintotarjontaan tarkemmin vasemman laidan navigaatiosta.

Syksyn 2018 opintotarjonta päivittyy sivuillemme kesäkuun loppuun mennessä.Opintoja suunnitteilla mm. seuraavista teemoista: Alkukasvatus, Draamakasvatus, Gerontologia, Johtaminen, Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, Liikuntalääketiede, Lääketieteen perusteita, Musiikkiterapia, Palvelumuotoilu, Ravitsemustiede, S2-aineopinnot, Tanssipedagogiikka, Tilastotiede, Työ- ja organisaatiopsykologia. Muutokset mahdollisia.

Koulutukset
Koulutus AjankohtaLajittele laskevasti Viimeinen ilmoittautumispäivä
Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op (Virkamiesruotsi) 13.8.2018 - 5.9.2018 13.8.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ka2. Kasvatuspsykologia 14.8.2018 - 4.9.2018 7.8.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Julkisten palveluiden palvelumuotoilu - UYRJ0220 24.8.2018 - 15.9.2018 10.8.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Tilastotieteen peruskurssi 3.9.2018 - 31.10.2018 20.8.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Elimistön rakenne ja toiminta 14.9.2018 - 29.9.2018 31.8.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu - ODKP1110 14.9.2018 - 13.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Elimistön rakenne ja toiminta 14.9.2018 - 29.9.2018 31.8.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Draamakasvatuksen kartalle - ODKP1120 14.9.2018 - 31.12.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Elinvoimainen organisaatio AY7025108 17.9.2018 - 31.12.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä AY7025111 17.9.2018 - 31.12.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus 1: Tieteellinen tutkimus tutuksi AY7025114 17.9.2018 - 31.12.2019 3.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Oman osaamisen tunnistaminen AY7025112 17.9.2018 - 31.7.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Eri-ikäiset työyhteisössä AY7025109 17.9.2018 - 31.12.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta AY7025113 17.9.2018 - 31.12.2019 3.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot AY7025106 17.9.2018 - 31.12.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa AY7025110 17.9.2018 - 31.12.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Digiajan työelämä AY7025107 17.9.2018 - 31.12.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan AY7025101 17.9.2018 - 31.12.2019 3.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ka4. Kasvatus- ja koulutussosiologia 18.9.2018 - 4.10.2018 4.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 19.9.2018 - 14.11.2018 5.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys 19.9.2018 - 31.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Johtamisen perusteet - JOHT1010 21.9.2018 - 15.12.2018 10.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Kehon potentiaali 22.9.2018 - 28.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ravitsemustieteen perusteet 26.9.2018 - 31.10.2018 12.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Palvelumuotoilun metodit; yritys-case - UYRJ0228 29.9.2018 - 27.10.2018 22.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 1.10.2018 - 31.12.2019 1.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Työ ja psyykkinen hyvinvointi AY7025103 1.10.2018 - 31.12.2019 1.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Oppiminen ja koulusuoriutuminen 1.10.2018 - 31.12.2019 1.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Työelämän sosiaalipsykologia AY7025104 1.10.2018 - 31.12.2019 1.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen STKE107 5.10.2018 - 31.7.2020 5.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Suomi opittavana kielenä STKE111 5.10.2018 - 6.10.2018 21.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Johdanto muotoiluajatteluun - UPAMU1001 5.10.2018 - 6.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Kielitietoinen koulutus STKE129 5.10.2018 - 31.7.2020 5.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Johdatus musiikkiterapiaan - MTEP011 6.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 6.10.2018 - 13.10.2018 24.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Viestintä ja vuorovaikutus AY7025105 15.10.2018 - 16.10.2018 1.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Elintarvikkeet ruokavaliossa 22.10.2018 - 14.12.2018 8.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 26.10.2018 - 27.10.2018 12.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Palvelujen markkinointi - YMAR1103 26.10.2018 - 10.11.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Johdanto lääketieteen perusteisiin 27.10.2018 - 31.12.2018 15.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Organisaatioiden johtaminen AY7025102 31.10.2018 - 31.12.2019 31.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Improvisaatio ja liike - ODKP1150 2.11.2018 - 24.11.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta - MTEP016 2.11.2018 - 3.11.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma - LIIK1102 2.11.2018 - 8.12.2018 22.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ka5. Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 5.11.2018 - 14.1.2019 1.11.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 9.11.2018 - 10.11.2018 29.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Dramatisointisuunnitelma - ODKP1140 9.11.2018 - 31.12.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi - ODKP1130 9.11.2018 - 10.11.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Suomen kielen ilmiöt opetuksessa STKE112 9.11.2018 - 10.11.2018 26.10.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 16.11.2018 - 2.2.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Musiikkiterapian erityismenetelmiä - MTEP017 17.11.2018 - 9.2.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Brändi ja visuaalisuus - UPAMU1002 23.11.2018 - 1.12.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Oma liike 24.11.2018 - 9.12.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Kirjallinen työ - MTEP033 1.12.2018 - 8.6.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Kokemuksellinen osuus - MTEP032 1.12.2018 - 11.5.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Lasten ja nuorten terveys 1.12.2018 - 28.2.2019 1.12.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Liikunnan turvallisuus 14.12.2018 - 15.12.2018 30.11.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Henkilöstöjohtaminen - JOHT2019 1.1.2019 - 31.7.2019 1.1.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Musiikkipsykologia I - MTEP021 1.1.2019 - 31.5.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ravitsemus ja liikunta 3.1.2019 - 31.10.2019 3.1.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Strateginen johtaminen - JOHT2020 7.1.2019 - 31.3.2019 7.1.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Prosessidraamasuunnitelma - ODKP1180 11.1.2019 - 31.7.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen - ODKP1170 11.1.2019 - 9.2.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Tanssin monet muodot 12.1.2019 - 3.2.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Strateginen muotoilu - MTEO0315 18.1.2019 - 26.1.2019 1.9.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Näyttelijän- ja ohjaajantyö - ODKP1160 25.1.2019 - 9.3.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Liikunta ja sairaudet 1.2.2019 - 28.2.2019 1.2.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 25.2.2019 - 30.9.2019 11.2.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ravitsemus ja ruokavaliot 27.2.2019 - 10.4.2019 13.2.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Työikäisen terveys 1.3.2019 - 30.4.2019 1.3.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Tanssin oppiminen ja opettaminen 2.3.2019 - 14.4.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Musiikin kehityspsykologia I - MTEP1022 2.3.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Muotoilu liiketoiminnassa - UPAMU1004 8.3.2019 - 23.3.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Kielelliset vuorovaikutustaidot 8.3.2019 - 16.3.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Kielitaidon arviointi STKE103 15.3.2019 - 16.3.2019 1.3.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ravitsemus ja liikunta 22.3.2019 - 23.3.2019 8.3.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana - ODKP1190 29.3.2019 - 30.3.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 1.4.2019 - 31.5.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot 1.4.2019 - 16.6.2019 1.4.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Alkukasvatuksen matematiikka 1.4.2019 - 31.5.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi 1.4.2019 - 31.5.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Ravintofysiologia 8.4.2019 - 3.6.2019 25.3.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät - UPAMU1003 26.4.2019 - 11.5.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Toisen kielen oppimisen teorioita STKE108 26.4.2019 - 27.4.2019 12.4.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Terveyskunto terveyden edistäjänä 1.5.2019 - 31.5.2019 1.5.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Oma projekti 25.5.2019 - 26.5.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Taito- ja taideaineet 1.9.2019 - 31.12.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Julkisten palvelujen muotoilu - UPAMU1005 1.9.2019 - 31.12.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Palvelumuotoilun johtaminen - UPAMU1006 1.9.2019 - 31.12.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
S2-opetukseen tutustuminen STKE105 1.11.2019 - 31.7.2020 1.10.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.