Taideterapeutti (30 op)

Kuvaus

Maaleja

Aika

29.07.2024 – 06.06.2025

 • 29.7.2024 klo 9-16 (etäopetus Zoomilla)
 • 5.-6.9.2024 klo 9-16 (lähiopetus)
 • 14.-15.11.2024 klo 9-16 (lähiopetus)
 • 19.-20.12.2024 klo 9-16 (lähiopetus)
 • 19.-21.3.2025 klo 9-16 (lähiopetus)
 • 5.-6.6.2025 klo 9-16 (lähiopetus)

Ryhmätyönohjauspäivät (5 x 2 h, etänä Zoomilla): 16.8.2024, 24.10.2024, 22.11.2024, 3.2.2025 ja 7.5.2025

Paikka

Lähiopetus: Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Pohjakoulutusvaatimukset: sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala, opetusala tai muu soveltuva taustakoulutus. Vähintään 120 op:n yhtenäinen soveltuva taustakoulutus.

Esitietovaatimukset: Taideterapiaohjaaja (30 op, Siria) -koulutus tai vähintään 30 opintopistettä taideterapian opintoja joltakin soveltuvalta luovan terapian alalta (esim. musiikki, kirjallisuus-, tanssi- ja liiketerapia, psykodraama tms.).

Koulutuksessa hyväksiluetaan aiempi Taideterapiaohjaaja (30 op, Siria) tai vähintään 30 opintopistettä taideterapian opintoja soveltuvalta luovan terapian alalta ja yhdessä tämän Taideterapeutti (30 op, Siria) -koulutuksen kanssa kokonaisuus tuottaa 60 op:n Taideterapeutti-koulutuksen.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa taideterapian menetelmiä terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa asiakastyössä erilaisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • osaa kertoa keskeiset näkökulmat ratkaisukeskeisestä taustafilosofiasta.
 • osaa kertoa ja perustella voimavarakeskeisten työmenetelmien hyödyt myönteiseen muutokseen tähtäävässä vuorovaikutuksellisessa terapiatyössä.
 • osaa soveltaa keskeisiä ratkaisukeskeisiä taideterapian menetelmiä (kuvallinen työskentely, narratiiviivisuus, kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot, muotoilu ja musiikki)
 • osaa käyttää ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä taideterapiamenetelmiä tarkoituksenmukaisesti erilaisten asiakkaiden kanssa.
 • osaa kuvata taideterapian eri viitekehyksiä (mm. psyko-analyyttinen/psykodynaaminen, ekspressiivinen)
 • osaa erotella ja hyödyntää eri luovia terapiamuotoja (mm. kuvataideterapia, musiikkiterapia, kirjallisuusterapia, tanssi- ja liiketerapia, psykodraama) omassa asiakastyössään
 • osaa käyttää mielikuvaharjoitteita ja mindfulness-harjoitteita luovien terapiamenetelmien tukena.
 • osaa tutkia omaa identiteettiään taideterapian keinoin.
 • osaa hyödyntää palautetietoa asiakastyössä ja oman osaamisensa kehittämisessä.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutus on laaja-alainen ja voimavaraistava eri luovia terapiamuotoja integroiva kokonaisuus.

Koulutuksen teema-alueet:

 • Aloituspäivät: orientoituminen ja ryhmäytyminen taideterapian menetelmin. Oman ammatillisen prosessin aktivoiminen.
 • Luova kirjoittaminen
 • Luontoaiheinen luova terapia & Voimavalokuvaus
 • Intuitiivinen & assosiatiivinen maalaus
 • Musiikki osana taideterapiaa
 • Tarinateatteri
 • Sosiodraaman menetelmiä
 • Tanssi- ja liike
 • Luova rohkeus! Lupa heittäytyä! Sisäisen minän vahvistuminen
 • Päättäjäispäivät: 2 näyttöpäivää

Kouluttajat

Pääkouluttajana ja työnohjaajana toimii Hilkka Putkisaari. Teemapäivissä käytetään oman alansa ammattilaisia.

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).

Sirkku Ruutu
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Suoritustapa

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 12 päivää seminaariopetusta 2-päiväisissä jaksoissa (osa voi tarvittaessa olla etänä) ja 10h etänä toteutuvaa ryhmätyönohjausta (5 x 2h), jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely. Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia,
vertaisryhmätyöskentelyä (8 x 2h) lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.

Asiakastyö ja sen raportointi

Koulutukseen kuuluu vähintään 70h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10h kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset

Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Arviointi
Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Osaamisen arvioinnin perustana on 100%:nen, aktiivinen osallistuminen koulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn, sekä aktiivinen osallistuminen seminaaripäivien välissä tapahtuvaan vertaisryhmätyöskentelyyn.  Arviointia tehdään erilaisten oppimistehtävien ja harjoitusten kautta. Osaamista osoitetaan myös koulutuspäivien ulkopuolella toteutuvan asiakastyöharjoittelun analyysin ja -raportoinnin, sekä syventävän lopputyönä tehtävän asiakasprosessin kuvauksen avulla. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa.

Sisältöasiat:
Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi
Vastuukouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuaika: 2.2.-15.6.2024

Hakuohje:
1. Täytä ENSIN nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Täytä LISÄKSI erillinen hakulomake.
Vain täyttämällä nämä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttajat hyväksyvät koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Muu informaatio

Tutustu myös Taideterapiaohjaaja 1-tason koulutukseen.

Hinta

3250 €
Jos olet maksamassa osallistumismaksun itse ja haluat maksaa maksun erissä, merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”maksu neljässä erässä”.

Ilmoittautumiset

15.06.2024 mennessä

Peruutusehdot

Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Kuvaus

Maaleja

Aika

29.07.2024 – 06.06.2025

 • 29.7.2024 klo 9-16 (etäopetus Zoomilla)
 • 5.-6.9.2024 klo 9-16 (lähiopetus)
 • 14.-15.11.2024 klo 9-16 (lähiopetus)
 • 19.-20.12.2024 klo 9-16 (lähiopetus)
 • 19.-21.3.2025 klo 9-16 (lähiopetus)
 • 5.-6.6.2025 klo 9-16 (lähiopetus)

Ryhmätyönohjauspäivät (5 x 2 h, etänä Zoomilla): 16.8.2024, 24.10.2024, 22.11.2024, 3.2.2025 ja 7.5.2025

Paikka

Lähiopetus: Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Pohjakoulutusvaatimukset: sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala, opetusala tai muu soveltuva taustakoulutus. Vähintään 120 op:n yhtenäinen soveltuva taustakoulutus.

Esitietovaatimukset: Taideterapiaohjaaja (30 op, Siria) -koulutus tai vähintään 30 opintopistettä taideterapian opintoja joltakin soveltuvalta luovan terapian alalta (esim. musiikki, kirjallisuus-, tanssi- ja liiketerapia, psykodraama tms.).

Koulutuksessa hyväksiluetaan aiempi Taideterapiaohjaaja (30 op, Siria) tai vähintään 30 opintopistettä taideterapian opintoja soveltuvalta luovan terapian alalta ja yhdessä tämän Taideterapeutti (30 op, Siria) -koulutuksen kanssa kokonaisuus tuottaa 60 op:n Taideterapeutti-koulutuksen.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa taideterapian menetelmiä terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa asiakastyössä erilaisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • osaa kertoa keskeiset näkökulmat ratkaisukeskeisestä taustafilosofiasta.
 • osaa kertoa ja perustella voimavarakeskeisten työmenetelmien hyödyt myönteiseen muutokseen tähtäävässä vuorovaikutuksellisessa terapiatyössä.
 • osaa soveltaa keskeisiä ratkaisukeskeisiä taideterapian menetelmiä (kuvallinen työskentely, narratiiviivisuus, kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot, muotoilu ja musiikki)
 • osaa käyttää ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä taideterapiamenetelmiä tarkoituksenmukaisesti erilaisten asiakkaiden kanssa.
 • osaa kuvata taideterapian eri viitekehyksiä (mm. psyko-analyyttinen/psykodynaaminen, ekspressiivinen)
 • osaa erotella ja hyödyntää eri luovia terapiamuotoja (mm. kuvataideterapia, musiikkiterapia, kirjallisuusterapia, tanssi- ja liiketerapia, psykodraama) omassa asiakastyössään
 • osaa käyttää mielikuvaharjoitteita ja mindfulness-harjoitteita luovien terapiamenetelmien tukena.
 • osaa tutkia omaa identiteettiään taideterapian keinoin.
 • osaa hyödyntää palautetietoa asiakastyössä ja oman osaamisensa kehittämisessä.
Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutus on laaja-alainen ja voimavaraistava eri luovia terapiamuotoja integroiva kokonaisuus.

Koulutuksen teema-alueet:

 • Aloituspäivät: orientoituminen ja ryhmäytyminen taideterapian menetelmin. Oman ammatillisen prosessin aktivoiminen.
 • Luova kirjoittaminen
 • Luontoaiheinen luova terapia & Voimavalokuvaus
 • Intuitiivinen & assosiatiivinen maalaus
 • Musiikki osana taideterapiaa
 • Tarinateatteri
 • Sosiodraaman menetelmiä
 • Tanssi- ja liike
 • Luova rohkeus! Lupa heittäytyä! Sisäisen minän vahvistuminen
 • Päättäjäispäivät: 2 näyttöpäivää
Kouluttajat

Pääkouluttajana ja työnohjaajana toimii Hilkka Putkisaari. Teemapäivissä käytetään oman alansa ammattilaisia.

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).

Sirkku Ruutu
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Suoritustapa

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 12 päivää seminaariopetusta 2-päiväisissä jaksoissa (osa voi tarvittaessa olla etänä) ja 10h etänä toteutuvaa ryhmätyönohjausta (5 x 2h), jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely. Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia,
vertaisryhmätyöskentelyä (8 x 2h) lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.

Asiakastyö ja sen raportointi

Koulutukseen kuuluu vähintään 70h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10h kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset

Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Arviointi
Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Osaamisen arvioinnin perustana on 100%:nen, aktiivinen osallistuminen koulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn, sekä aktiivinen osallistuminen seminaaripäivien välissä tapahtuvaan vertaisryhmätyöskentelyyn.  Arviointia tehdään erilaisten oppimistehtävien ja harjoitusten kautta. Osaamista osoitetaan myös koulutuspäivien ulkopuolella toteutuvan asiakastyöharjoittelun analyysin ja -raportoinnin, sekä syventävän lopputyönä tehtävän asiakasprosessin kuvauksen avulla. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa.

Sisältöasiat:
Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi
Vastuukouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuaika: 2.2.-15.6.2024

Hakuohje:
1. Täytä ENSIN nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Täytä LISÄKSI erillinen hakulomake.
Vain täyttämällä nämä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttajat hyväksyvät koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Muu informaatio

Tutustu myös Taideterapiaohjaaja 1-tason koulutukseen.

Hinta

3250 €
Jos olet maksamassa osallistumismaksun itse ja haluat maksaa maksun erissä, merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”maksu neljässä erässä”.

Ilmoittautumiset

15.06.2024 mennessä

Peruutusehdot

Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta