Taideterapeutti (30 op)

Kuvaus

Maaleja

Aika

15.09.2023 – 21.08.2024

 • pe-la 15.-16.9.2023 klo 9-16
 • pe-la 10.-11.11.2023 klo 9-16
 • to-pe 1.-2.2.2024 klo 9-16
 • ma-ti 25.-26.3.2024 klo 9-16
 • pe-la 3.-4.5.2024 klo 9-16
 • ti-ke 20.-21.8.2024 klo 9-16

Ryhmätyönohjauspäivät (5 x 2 h, etänä Zoomilla):
1.11.2023, 15.1.2024, 12.3.2024, 13.5.2024, 10.6.2024

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Tämä koulutus on laaja-alainen ja voimavaraistava eri luovia terapiamuotoja integroiva kokonaisuus. Koulutuksessa hyväksiluetaan aiempi Taideterapiaohjaaja 1-tason koulutus (Siria) ja yhdessä tämä kokonaisuus tuottaa 60 op:n Taideterapeutti-koulutuksen. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilöitä, joilla on jo suoritettuna vähintään 30 opintopistettä taideterapian opintoja joltakin soveltuvalta luovan terapian alalta (esim. musiikki, kirjallisuus-, tanssi- ja liiketerapia, psykodraama tms.).

Pohjakoulutusvaatimukset: sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala, opetusala tai muu soveltuva taustakoulutus. Vähintään 120 op:n yhtenäinen soveltuva taustakoulutus.

Tavoite

Tavoitteena on vastata ihmisten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön interventioissa.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutuksen teema-alueet:

 • Aloituspäivät: orientoituminen ja ryhmäytyminen taideterapian menetelmin. Oman ammatillisen prosessin aktivoiminen.
 • Luova kirjoittaminen
 • Luontoaiheinen luova terapia & Voimavalokuvaus
 • Intuitiivinen & assosiatiivinen maalaus
 • Musiikki osana taideterapiaa
 • Tarinateatteri
 • Sosiodraaman menetelmiä
 • Tanssi- ja liike
 • Luova rohkeus! Lupa heittäytyä! Sisäisen minän vahvistuminen
 • Päättäjäispäivät: 2 näyttöpäivää

Kouluttajat

Pääkouluttajana ja työnohjaajana toimii Hilkka Putkisaari. Teemapäivissä käytetään oman alansa ammattilaisia.

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).

Sirkku Ruutu
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Suoritustapa

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 12 päivää seminaariopetusta 2-päiväisissä jaksoissa (osa voi tarvittaessa olla etänä) ja 10h etänä toteutuvaa ryhmätyönohjausta (5 x 2h), jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely. Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia,
vertaisryhmätyöskentelyä (8 x 2h) lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.

Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 70h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10h kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi
Vastuukouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Haku on päättynyt ja osallistujat on valittu erillisen hakulomakkeen perusteella.

Muu informaatio

Tutustu myös Taideterapiaohjaaja 1-tason koulutukseen.

Hinta

3250 €

Maksun voi suorittaa useammassa erässä (maks. 4 erää: 850 €/ syyskuu 2023, 850 €/ marraskuu 2023, 850 €/ tammikuu 2024, 700 €/ maaliskuu 2024).
Jos olet maksamassa osallistumismaksun itse ja haluat maksaa maksun erissä, merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”maksu neljässä erässä”.

Peruutusehdot

Jälki-ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sinut valitaan koulutukseen, et voi enää perua ilmoittautumista maksutta.

Kuvaus

Maaleja

Aika

15.09.2023 – 21.08.2024

 • pe-la 15.-16.9.2023 klo 9-16
 • pe-la 10.-11.11.2023 klo 9-16
 • to-pe 1.-2.2.2024 klo 9-16
 • ma-ti 25.-26.3.2024 klo 9-16
 • pe-la 3.-4.5.2024 klo 9-16
 • ti-ke 20.-21.8.2024 klo 9-16

Ryhmätyönohjauspäivät (5 x 2 h, etänä Zoomilla):
1.11.2023, 15.1.2024, 12.3.2024, 13.5.2024, 10.6.2024

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Tämä koulutus on laaja-alainen ja voimavaraistava eri luovia terapiamuotoja integroiva kokonaisuus. Koulutuksessa hyväksiluetaan aiempi Taideterapiaohjaaja 1-tason koulutus (Siria) ja yhdessä tämä kokonaisuus tuottaa 60 op:n Taideterapeutti-koulutuksen. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilöitä, joilla on jo suoritettuna vähintään 30 opintopistettä taideterapian opintoja joltakin soveltuvalta luovan terapian alalta (esim. musiikki, kirjallisuus-, tanssi- ja liiketerapia, psykodraama tms.).

Pohjakoulutusvaatimukset: sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala, opetusala tai muu soveltuva taustakoulutus. Vähintään 120 op:n yhtenäinen soveltuva taustakoulutus.

Tavoite

Tavoitteena on vastata ihmisten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön interventioissa.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutuksen teema-alueet:

 • Aloituspäivät: orientoituminen ja ryhmäytyminen taideterapian menetelmin. Oman ammatillisen prosessin aktivoiminen.
 • Luova kirjoittaminen
 • Luontoaiheinen luova terapia & Voimavalokuvaus
 • Intuitiivinen & assosiatiivinen maalaus
 • Musiikki osana taideterapiaa
 • Tarinateatteri
 • Sosiodraaman menetelmiä
 • Tanssi- ja liike
 • Luova rohkeus! Lupa heittäytyä! Sisäisen minän vahvistuminen
 • Päättäjäispäivät: 2 näyttöpäivää
Kouluttajat

Pääkouluttajana ja työnohjaajana toimii Hilkka Putkisaari. Teemapäivissä käytetään oman alansa ammattilaisia.

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).

Sirkku Ruutu
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Suoritustapa

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 12 päivää seminaariopetusta 2-päiväisissä jaksoissa (osa voi tarvittaessa olla etänä) ja 10h etänä toteutuvaa ryhmätyönohjausta (5 x 2h), jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely. Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia,
vertaisryhmätyöskentelyä (8 x 2h) lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.

Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 70h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10h kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi
Vastuukouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Haku on päättynyt ja osallistujat on valittu erillisen hakulomakkeen perusteella.

Muu informaatio

Tutustu myös Taideterapiaohjaaja 1-tason koulutukseen.

Hinta

3250 €

Maksun voi suorittaa useammassa erässä (maks. 4 erää: 850 €/ syyskuu 2023, 850 €/ marraskuu 2023, 850 €/ tammikuu 2024, 700 €/ maaliskuu 2024).
Jos olet maksamassa osallistumismaksun itse ja haluat maksaa maksun erissä, merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”maksu neljässä erässä”.

Peruutusehdot

Jälki-ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sinut valitaan koulutukseen, et voi enää perua ilmoittautumista maksutta.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta