Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -koulutus (30 op)

Kuvaus

Nainen ja hevonen

Aika

16.08.2024 – 24.05.2025

1. lähijakso: pe-la 16.-17.8.2024
2. lähijakso: pe-la 27.-28.9.2024
3. lähijakso: pe-la 18.-19.10.2024
4. lähijakso: pe-la 22.-23.11.2024
5. lähijakso: pe-la 10.-11.1.2025
6. lähijakso: pe-la 14.-15.2.2025
7. lähijakso: pe-la 4.-5.4.2025
8. lähijakso: pe-la 23.-24.5.2025

Päivittäinen työskentelyaika pe klo 10–17 ja la klo 9–16.

Paikka

Lähiopetus: Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus MetKu, Metsäkyläntie 64, Turku, ks. tästä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillisen tutkinnon suorittaneille tai hevosalan ammattilaisille, joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus ja kokemusta hevostoiminnasta.

Koulutuksen suoritettuasi voit hakea Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® (Social-Educational Horse Activity) -ohjaajan nimikettä Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistyksestä, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Kriteerit ja lisätietoja nimikkeestä ja sen edellytyksistä löydät täältä.

Tavoite

Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti osallistuja:

 • tuntee sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lähtökohdat, menetelmät ja tavoitteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään
 • jäsentää omaa ammatillista toimintaansa ja osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja yksilöiden ja ryhmien kanssa toteutettavassa sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa 
 • osaa sujuvasti käyttää sosiaalipedagogisen viitekehyksen tarjoamia mahdollisuuksia sekä hevosavusteisia menetelmiä työssään.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Keskeiset sisältöteemat:

 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta työmenetelmänä
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Hevosavusteinen työskentely
 • Ihminen toimijana ja oppijana
 • Sosiaalipedagisen hevostoiminnan sovellutuksia
 • Sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet

Lähipäivien alustava ohjelma.

Kouluttajat

Vastuukouluttaja: Nina Fagerström

 • Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (kouluttajapsykoterapeutti VET)
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
 • Sosiaalityöntekijä VTM, pedagoginen pätevyys
 • Lastentarhanopettaja
 • Ratsastuksenohjaaja
 • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja (SPHT®)
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)

Ninalle on erityisen tärkeää turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja avoimuus. Eläinten rooli työskentelyssä on mm. helpottaa vuorovaikutusprosessia, tunteiden tunnistamista sekä erilaisten taitojen että tunteiden ilmaisun harjoittelua. Asiakkaiden mukaan hän on helposti lähestyttävä ja keskusteleva.

Kouluttajina on myös vierailevia asiantuntijoita.

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka voi suorittaa hyvin myös työn ohessa. Opiskeluun sisältyy lähiopetusta (16 pv), kirjallisuutta, vertaisoppimista, työnohjausta, välitehtäviä ja lopputyö. Ryhmän yhteistä oppimisprosessia tukevat toiminnalliset luonto- ja hevosavusteiset harjoitukset. Koulutuksen tukena on myös EduGo (moodle) -oppimisympäristö.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Koulutus on prosessimainen kokonaisuus, joka vaatii aktiivista mukanaoloa ryhmässä koko koulutuksen ajan. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien ja lopputyön tekemistä sekä osallistumista kaikkiin lähipäiviin. Mahdollinen pakollinen poissaolo korvataan kirjallisella tehtävällä.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Nina Fagerström, toimisto@metku.fi, 0400 783 773

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuaika: 24.1.-1.8.2024

Hakuohje:
1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake.
Vain täyttämällä nämä molemmat lomakkeet olet mukana haussa.

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttaja hyväksyy koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Muu informaatio

Tutustu luonto- ja eläinavusteisiin koulutuksiimme tästä.

Hinta

3250 €
Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

01.08.2024 mennessä

Kuvaus

Nainen ja hevonen

Aika

16.08.2024 – 24.05.2025

1. lähijakso: pe-la 16.-17.8.2024
2. lähijakso: pe-la 27.-28.9.2024
3. lähijakso: pe-la 18.-19.10.2024
4. lähijakso: pe-la 22.-23.11.2024
5. lähijakso: pe-la 10.-11.1.2025
6. lähijakso: pe-la 14.-15.2.2025
7. lähijakso: pe-la 4.-5.4.2025
8. lähijakso: pe-la 23.-24.5.2025

Päivittäinen työskentelyaika pe klo 10–17 ja la klo 9–16.

Paikka

Lähiopetus: Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus MetKu, Metsäkyläntie 64, Turku, ks. tästä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillisen tutkinnon suorittaneille tai hevosalan ammattilaisille, joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus ja kokemusta hevostoiminnasta.

Koulutuksen suoritettuasi voit hakea Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® (Social-Educational Horse Activity) -ohjaajan nimikettä Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistyksestä, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Kriteerit ja lisätietoja nimikkeestä ja sen edellytyksistä löydät täältä.

Tavoite

Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti osallistuja:

 • tuntee sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lähtökohdat, menetelmät ja tavoitteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään
 • jäsentää omaa ammatillista toimintaansa ja osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja yksilöiden ja ryhmien kanssa toteutettavassa sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa 
 • osaa sujuvasti käyttää sosiaalipedagogisen viitekehyksen tarjoamia mahdollisuuksia sekä hevosavusteisia menetelmiä työssään.
Opintopisteet

30 op

Sisältö

Keskeiset sisältöteemat:

 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta työmenetelmänä
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Hevosavusteinen työskentely
 • Ihminen toimijana ja oppijana
 • Sosiaalipedagisen hevostoiminnan sovellutuksia
 • Sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet

Lähipäivien alustava ohjelma.

Kouluttajat

Vastuukouluttaja: Nina Fagerström

 • Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (kouluttajapsykoterapeutti VET)
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
 • Sosiaalityöntekijä VTM, pedagoginen pätevyys
 • Lastentarhanopettaja
 • Ratsastuksenohjaaja
 • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja (SPHT®)
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)

Ninalle on erityisen tärkeää turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja avoimuus. Eläinten rooli työskentelyssä on mm. helpottaa vuorovaikutusprosessia, tunteiden tunnistamista sekä erilaisten taitojen että tunteiden ilmaisun harjoittelua. Asiakkaiden mukaan hän on helposti lähestyttävä ja keskusteleva.

Kouluttajina on myös vierailevia asiantuntijoita.

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka voi suorittaa hyvin myös työn ohessa. Opiskeluun sisältyy lähiopetusta (16 pv), kirjallisuutta, vertaisoppimista, työnohjausta, välitehtäviä ja lopputyö. Ryhmän yhteistä oppimisprosessia tukevat toiminnalliset luonto- ja hevosavusteiset harjoitukset. Koulutuksen tukena on myös EduGo (moodle) -oppimisympäristö.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Koulutus on prosessimainen kokonaisuus, joka vaatii aktiivista mukanaoloa ryhmässä koko koulutuksen ajan. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien ja lopputyön tekemistä sekä osallistumista kaikkiin lähipäiviin. Mahdollinen pakollinen poissaolo korvataan kirjallisella tehtävällä.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Nina Fagerström, toimisto@metku.fi, 0400 783 773

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuaika: 24.1.-1.8.2024

Hakuohje:
1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake.
Vain täyttämällä nämä molemmat lomakkeet olet mukana haussa.

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttaja hyväksyy koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Muu informaatio

Tutustu luonto- ja eläinavusteisiin koulutuksiimme tästä.

Hinta

3250 €
Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

01.08.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta