Sinustako ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti? | Turun kesäyliopisto

Sinustako sertifioitu lyhytterapeutti? Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op) -koulutus on kaksivuotinen, sertifioitu koulutusohjelma, jota on järjestetty Turun kesäyliopistossa jo kymmenen vuoden ajan.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa. Kouluttajina toimivat psykoterapia-alan kokeneet ammattilaiset.

Saat koulutuksesta lyhytterapiapätevyyden (Siria sertifioitu lyhytterapeutti) ja siihen sisältyvät myös Psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op). Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa.

Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä on asiakkaan itsensä nimeämä ongelma tai aihe, johon hän haluaa muutosta. Lyhytterapia soveltuu erityisen hyvin alkuvaiheen ongelmiin, kun vaikeudet eivät ole vielä kroonistuneet. Lyhytterapia on matalan kynnyksen apua, johon ei tarvita lääkärin lähetettä tai diagnoosia.

Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja ja auttamaan kriisivaiheiden yli. Lyhytterapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, menneisyyttä käsitellään vähemmän.

Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa, ja tarvittaessa lyhytterapeutit ohjaavatkin asiakkaansa terveydenhuollon piiriin, mikäli lyhytterapeuttinen prosessi ei ole hänelle riittävä. Sertifioidut lyhytterapeutit toimivat eettisten ohjeiden mukaan ja yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Kenelle koulutus soveltuu?

Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Tyypillisiä koulutukseen osallistuneiden taustoja ovat mm. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, psykologi, teologi (pappi), sosionomi AMK, lääkäri, sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, erityisopettaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, lähihoitaja jne. Osallistujalla tulee olla vähintään 120 opintopisteen yhtenäinen peruskoulutus.

Jos olet epävarma taustakoulutuksesi soveltuvuudesta, ota yhteyttä meihin:

Mitä saat koulutuksesta?

Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää monipuolisesti lyhytterapeuttista työskentelyotetta ja sen erilaisia sovelluksia asiakas- ja ohjaustyössä. Lyhytterapeuttista työskentelyä harjoitellaan käytännössä oikeiden asiakkaiden kanssa ja koulutukseen sisältyvällä työnohjauksella tuetaan tätä harjoittelua.

Koulutuksen suoritettuasi saat lyhytterapiapätevyyden (Siria sertifioitu lyhytterapeutti), jota saavat käyttää vain tämän koulutuksen suorittaneet henkilöt. Huomionarvoista on, että lyhytterapeutti ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike, eikä sille ole virallisia pätevyyskriteerejä. Markkinoilla onkin kirjava joukko lyhytterapiakoulutuksia ja lyhytterapeutteja, joka aiheuttaa väärinymmärryksiä ja hämmennystä asiakkaissa.

Turun kesäyliopisto on järjestänyt Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti -koulutusta jo kymmen vuoden ajan ja koulutuksistamme on valmistunut noin 250 ratkaisukeskeistä lyhytterapeuttia. Koulutus on suunniteltu psykoterapia-alan asiantuntijoiden kanssa yhteistyönä ja koulutuksessa noudatetaan tarkkoja laadullisia ja eettisiä kriteerejä. Koulutuksen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit on myös määritelty Opetushallituksen osaamisperusteisten standardien mukaisesti. Opiskelijan opintosuoritus on mahdollista viedä Opetushallituksen ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä. Tutustu tarkemmin koulutuksen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Entä haluaisitko jatkaa opiskelua psykoterapeutiksi? Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään 30 opintopisteen laajuiset psykologian alan opinnot sekä soveltuva aikaisempi tutkinto. Jos pohjaopinnoissasi ei ole psykologian opintoja, voit tehdä psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) tähän koulutukseen integroituna osana.

Miten opiskellaan?

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 lähiopetuspäivää ja lisäksi 20 tuntia (10 päivänä) asiakastyönohjausta pienryhmissä, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä, soveltavan kirjallisuuden lukemista sekä kirjallisia välitehtäviä. Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa myös 100 tuntia dokumentoitua lyhytterapeuttista työskentelyä oikeiden asiakkaiden kanssa. Opiskelija tekee opintojen aikana opinnäytetyön ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian kehittämistehtävän. Koulutus on suunniteltu niin, että opiskelu onnistuu joustavasti työn tai opiskelun ohessa.

Kouluttajat

Pääkouluttajina toimivat aina psykoterapia-alan ammattilaiset (psykoterapeutit ja kouluttajapsykoterapeutit). Koulutuksessa käytetään myös vierailevia asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita.

Lyhytterapiakoulutuksen kouluttajia
Koulutuksen johtaja ja kehittäjä Siria Oy:n toimitusjohtaja Sirkku Ruutu

Opiskelijoiden kokemuksia

Opiskelijamme Liisa Love kertoo omasta opiskelumatkastaan lyhytterapeutiksi ja ammatti-identiteetin rakentumisesta koulutuksen aikana.

 

”Antaa todella hyvän pohjan ja osaamisen sekä lyhytterapeuttina toimimiselle, että jatko-opinnoille. Monikäyttöinen, monipuolinen kokonaisuus. Elämänmakuista oppimista, koska mennään myös käytännön harjoittelun kautta eteenpäin.”

 

 

”Tämä koulutus muutti ja mullisti elämääni positiivisesti uskomattomalla tavalla. Avasi uusia ovia tavoilla, joista ei osannut edes haaveilla. Joka euron arvoinen ihan kirjaimellisesti!”

 

 

”Tämä antaa tosi paljon osaamista ja näkemystä auttajalle. Ihmiselämän haasteiden kohtaaminen asiakkaan kanssa on nyt innostavaa ja palkitsevaa.”

 

 

”Koulutus oli tosi hyvä! Sain paljon konkreettisia vinkkejä omaan työhöni ja uskon itse kehittyneeni paljon asiakastyössä koulutuksen ansiosta. Koulutuksen kautta pääsin myös testaamaan lyhytterapeuttista työskentelyä, mikä oli tosi opettavaista. Koulutuksessa on ollut sopivissa mittasuhteissa sekä teoriaa, että käytännön harjoittelua. Käytännön harjoitukset olivat erinomaisia! Harjoittelun jälkeen menetelmiä uskalsi alkaa käyttämään myös ns oikeassa elämässä. Koulutus on lisännyt omaa osaamistani ja auttanut itseäni hahmottamaan paremmin sitä, mikä minulle työssäni on tärkeää, mihin suuntaan haluan itseäni kehittää yms. Lisäksi olen saanut uutta intoa työhön. Opetus on ollut ammattimaista ja koulutus kokonaisuudessaan hyvin suunniteltu ja organisoitu.”

 

Miten haen koulutukseen?

Voit hakea koulutukseen nettisivuillamme täyttämällä ensin ilmoittautumislomakkeen ja lisäksi erillisen hakulomakkeen. Opiskelijoita hyväksytään koulutukseen sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:

  • Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta
  • Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
  • Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
  • Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
  • Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn

Kysyttävää?

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu[at]siria.fi

Turun kesäyliopisto

Rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen[at]turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146

Koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku[at]turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143