Miksi tilastotietoja kysytään?

Tilastokeskukselle, Opetushallitukselle ja Suomen kesäyliopistot ry:lle toimitetaan vuosittain koulutustilastojen laatimista ja koulutusjärjestelmän seurantaa koskevien selvitysten laatimista varten (TilastoL 280/2004) tilastotietoja mm. opiskelijoiden ja opettajien lukumäärästä, osallistumisten ja opetustuntien määrästä, opiskelijoiden ja opettajien taustatiedoista ym.

Luovutettuja tilastotietoja ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.