Uusi asiakastietolaki 2024

Kuvaus

Uusi asiakastietolaki tuli voimaan 1.1.2024 ja Kanta-palvelujen käyttöönotto hyvinvointialueiden sosiaalihuollossa etenee. Uusi sääntely toi mukanaan isoja muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon käsittelyyn ja tiedon vaihtamiseen.

Koulutuksessa perehdyt uuden asiakastietolain sääntelyyn ja lakimuutoksen keskeisiin vaikutuksiin asiakastietojen käsittelyssä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Muodostat myös käsityksen sitä, mihin tietoon voi olla käyttöoikeus ja miten tietoja käsitellään Kanta-palveluissa. Perehdyt myös siihen, kuinka tietoja voidaan uuden asiakastietolain mukaan vaihtaa sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja miten tietoja voidaan luovuttaa sivullisille tai hankkia toisilta viranomaisilta.

Koulutus on suunniteltu perehdyttämiseen lakiuudistuksen sisällöstä ja vaikutuksista.

Koulutuksesta vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten uusi asiakastietolaki vaikuttaa asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn hyvinvointialueella?
 • Miten käytännöt muuttuvat sosiaali- ja terveydenhuollossa uuden asiakastietolain myötä?
 • Miten asiakastiedot kirjataan uuden asiakastietolain mukaisesti?
 • Kenellä on oikeus nähdä asiakasta- ja potilasta koskevat tiedot?
 • Millaisissa tilanteissa asiakastietojen luovuttaminen on sallittua sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Aika

18.09.2024

keskiviikkona 18.9.2024 klo 9-15

Paikka

Koulutus toteutetaan etäopetuksena (reaaliaikainen videoyhteys Teamsilla). Koulutusta ei tallenneta. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään soveltavat sote-asiakastietoja ja tiedonvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä ja tekevät asiakastietojen kirjauksia ja käsittelevät asiakastietoja.

Koulutus soveltuu myös esimerkiksi tietosuojavastaaville ja muille sote-asiakastietojen käsittelyyn osallistuville henkilöille.

Sisältö

Uuden asiakastietolain tuomat keskeiset muutokset

 • Uuden asiakastietolain tarkoitus ja soveltamisala – mikä kaikki muuttuu?
 • Keskeiset käsitteet uudessa laissa
 • Kuka on sivullinen?
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen rekisterinpito

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut eli Kanta-palvelut

 • Kanta-palvelut laajentuvat sosiaalihuoltoon
 • Tietojen käsitteleminen ja luovuttaminen Kanta-palveluissa
 • OmaKanta ja asiakastietojen näkyminen OmaKannassa

Asiakastietojen käsittelyn yleiset periaatteet asiakastietolaissa

 • Asiakastietojen salassapito, vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
 • Käyttöoikeus asiakastietoon ja käyttöoikeuksien määritteleminen
 • Asiakastietolain uusi sääntely asiakkaan asemasta ja oikeuksista tietojen käsittelyssä

Asiakasasiakirjojen käsittely ja kirjaaminen

 • Asiakasasiakirjojen käsittelyä ja laatimista koskevat yleiset periaatteet asiakastietolaissa
 • Potilasasiakirjoja koskevan sääntelyn uudistukset asiakastietolaissa
 • Potilasasiakirjojen laatimista koskevat periaatteet
 • Potilasasiakirjoihin merkittävät tiedot
 • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevan sääntelyn uudistukset asiakastietolaissa
 • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimista koskevat periaatteet
 • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin kirjattavat tiedot
 • Asiakastietojen kirjaaminen uuden asiakastietolain mukaisesti

Tiedonsaantioikeus ja tietojen luovuttaminen uuden asiakastietolain mukaan

 • Yleiskuva asiakastietolain uusista säännöksistä
 • Toisen puolesta asiointi ja asiakastietojen luovuttaminen asiakkaan lailliselle edustajalle, lähiomaiselle tai muulle läheiselle
 • Tiedonsaantioikeus ja asiakastietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä muille viranomaisille
 • Luovutuslupa ja kielto
 • Viranomaisen oikeus salassa pidettäviin tietoihin

Kouluttajat

Liisa Murto, juristi, OTM, osakas Lehti & co.

Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt juristi. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen ja tietojen luovutuksiin liittyvät kysymykset. Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja.

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Muu informaatio

Koulutus järjestetään yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.

Hinta

295 €, sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

Huom! Osallistumismaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Jos esim. työnantaja maksaa osallistumismaksun puolestasi, voit valita maksutavaksi myös laskun (laskutuslisä 5 €).

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautumiset

02.09.2024 mennessä

Kuvaus

Uusi asiakastietolaki tuli voimaan 1.1.2024 ja Kanta-palvelujen käyttöönotto hyvinvointialueiden sosiaalihuollossa etenee. Uusi sääntely toi mukanaan isoja muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon käsittelyyn ja tiedon vaihtamiseen.

Koulutuksessa perehdyt uuden asiakastietolain sääntelyyn ja lakimuutoksen keskeisiin vaikutuksiin asiakastietojen käsittelyssä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Muodostat myös käsityksen sitä, mihin tietoon voi olla käyttöoikeus ja miten tietoja käsitellään Kanta-palveluissa. Perehdyt myös siihen, kuinka tietoja voidaan uuden asiakastietolain mukaan vaihtaa sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja miten tietoja voidaan luovuttaa sivullisille tai hankkia toisilta viranomaisilta.

Koulutus on suunniteltu perehdyttämiseen lakiuudistuksen sisällöstä ja vaikutuksista.

Koulutuksesta vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten uusi asiakastietolaki vaikuttaa asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn hyvinvointialueella?
 • Miten käytännöt muuttuvat sosiaali- ja terveydenhuollossa uuden asiakastietolain myötä?
 • Miten asiakastiedot kirjataan uuden asiakastietolain mukaisesti?
 • Kenellä on oikeus nähdä asiakasta- ja potilasta koskevat tiedot?
 • Millaisissa tilanteissa asiakastietojen luovuttaminen on sallittua sosiaali- ja terveydenhuollossa?
Aika

18.09.2024

keskiviikkona 18.9.2024 klo 9-15

Paikka

Koulutus toteutetaan etäopetuksena (reaaliaikainen videoyhteys Teamsilla). Koulutusta ei tallenneta. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään soveltavat sote-asiakastietoja ja tiedonvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä ja tekevät asiakastietojen kirjauksia ja käsittelevät asiakastietoja.

Koulutus soveltuu myös esimerkiksi tietosuojavastaaville ja muille sote-asiakastietojen käsittelyyn osallistuville henkilöille.

Sisältö

Uuden asiakastietolain tuomat keskeiset muutokset

 • Uuden asiakastietolain tarkoitus ja soveltamisala – mikä kaikki muuttuu?
 • Keskeiset käsitteet uudessa laissa
 • Kuka on sivullinen?
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen rekisterinpito

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut eli Kanta-palvelut

 • Kanta-palvelut laajentuvat sosiaalihuoltoon
 • Tietojen käsitteleminen ja luovuttaminen Kanta-palveluissa
 • OmaKanta ja asiakastietojen näkyminen OmaKannassa

Asiakastietojen käsittelyn yleiset periaatteet asiakastietolaissa

 • Asiakastietojen salassapito, vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
 • Käyttöoikeus asiakastietoon ja käyttöoikeuksien määritteleminen
 • Asiakastietolain uusi sääntely asiakkaan asemasta ja oikeuksista tietojen käsittelyssä

Asiakasasiakirjojen käsittely ja kirjaaminen

 • Asiakasasiakirjojen käsittelyä ja laatimista koskevat yleiset periaatteet asiakastietolaissa
 • Potilasasiakirjoja koskevan sääntelyn uudistukset asiakastietolaissa
 • Potilasasiakirjojen laatimista koskevat periaatteet
 • Potilasasiakirjoihin merkittävät tiedot
 • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevan sääntelyn uudistukset asiakastietolaissa
 • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimista koskevat periaatteet
 • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin kirjattavat tiedot
 • Asiakastietojen kirjaaminen uuden asiakastietolain mukaisesti

Tiedonsaantioikeus ja tietojen luovuttaminen uuden asiakastietolain mukaan

 • Yleiskuva asiakastietolain uusista säännöksistä
 • Toisen puolesta asiointi ja asiakastietojen luovuttaminen asiakkaan lailliselle edustajalle, lähiomaiselle tai muulle läheiselle
 • Tiedonsaantioikeus ja asiakastietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä muille viranomaisille
 • Luovutuslupa ja kielto
 • Viranomaisen oikeus salassa pidettäviin tietoihin
Kouluttajat

Liisa Murto, juristi, OTM, osakas Lehti & co.

Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt juristi. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen ja tietojen luovutuksiin liittyvät kysymykset. Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja.

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Muu informaatio

Koulutus järjestetään yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.

Hinta

295 €, sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

Huom! Osallistumismaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Jos esim. työnantaja maksaa osallistumismaksun puolestasi, voit valita maksutavaksi myös laskun (laskutuslisä 5 €).

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautumiset

02.09.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta