Työhyvinvoinnin johtaminen (5 op) – YJOA2120

Aika

01.03. – 31.10.2025

Elina Riivarin etäluennot (vuorovaikutteinen verkko-opetus): ke 9.4. klo 17-19 ja to 10.4. klo 17-19. 

Monipuolinen oppimistehtävä ajalla 1.3.-31.10.2025. Oppimistehtävä sisältää minitentin, esseekokoelman sekä työhyvinvointisuunnitelman. Oppimistehtävän palautuspäivä on 30.9.2025 (tarvittaessa työstettävissä 31.10.2025 saakka).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta;
 • arvioida ja kehittää työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä;
 • tunnistaa perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen;
 • käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon;
 • arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin;
 • tunnistaa johtajuuden ja työyhteisötaitojen yhteyden työhyvinvointiin;
 • seurata, arvioida ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestystekijä. Tällä opintojaksolla tarkastellaan työhyvinvointia johtamisen ja organisaatioiden näkökulmasta. Työn muutos haastaa hyvinvointia, mutta hyvällä johtamisella voidaan tukea työntekijöiden voimavaroja. Saat opintojaksolta tutkittua tietoa niin työn imun ja työtyytyväisyyden edistämiseen kuin työstressin ja työuupumuksen ehkäisemiseen. Pohdit myös, miten voit edistää omaa ja työyhteisösi hyvinvointia.

Kirjallisuus

 • Lapierre, L. M., & Cooper, C. (2023). Organizational stress and well-being. Cambridge University Press. Saatavana eKirjana.
 • Manka, M. L., & Manka, M. (2023). Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro. Saatavana myös eKirjana.
 • Artikkelipaketti ja opetustallenteita opintojakson työtilassa Moodlessa

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (23 op).

Aika

01.03. – 31.10.2025

Elina Riivarin etäluennot (vuorovaikutteinen verkko-opetus): ke 9.4. klo 17-19 ja to 10.4. klo 17-19. 

Monipuolinen oppimistehtävä ajalla 1.3.-31.10.2025. Oppimistehtävä sisältää minitentin, esseekokoelman sekä työhyvinvointisuunnitelman. Oppimistehtävän palautuspäivä on 30.9.2025 (tarvittaessa työstettävissä 31.10.2025 saakka).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta;
 • arvioida ja kehittää työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä;
 • tunnistaa perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen;
 • käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon;
 • arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin;
 • tunnistaa johtajuuden ja työyhteisötaitojen yhteyden työhyvinvointiin;
 • seurata, arvioida ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestystekijä. Tällä opintojaksolla tarkastellaan työhyvinvointia johtamisen ja organisaatioiden näkökulmasta. Työn muutos haastaa hyvinvointia, mutta hyvällä johtamisella voidaan tukea työntekijöiden voimavaroja. Saat opintojaksolta tutkittua tietoa niin työn imun ja työtyytyväisyyden edistämiseen kuin työstressin ja työuupumuksen ehkäisemiseen. Pohdit myös, miten voit edistää omaa ja työyhteisösi hyvinvointia.

Kirjallisuus
 • Lapierre, L. M., & Cooper, C. (2023). Organizational stress and well-being. Cambridge University Press. Saatavana eKirjana.
 • Manka, M. L., & Manka, M. (2023). Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro. Saatavana myös eKirjana.
 • Artikkelipaketti ja opetustallenteita opintojakson työtilassa Moodlessa
Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (23 op).

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta