Traumainformoitu työote ja lyhytterapeuttiset menetelmät kriisien ja traumojen kohtaamisessa

Kuvaus

Keskustelua ikkunan äärellä

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat väistämättä työssään eri tavoin traumatisoituneita ihmisiä. Traumat ja kriisit ovat osa monien ihmisten arkea. Kaikkia ei tarvitse ohjata traumoihin erikoistuneille psykoterapeuteille, vaan jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin on hyvä kuulua perustiedot erilaisista traumatyypeistä ja ensiaputaidot trauman kohtaamiseen. Lyhytterapian keinoin voidaan tunnistaa, kohdata ja vakauttaa traumoja kohdanneita ihmisiä.

Aika

12.09. – 22.11.2024

Lähiopetuspäivät:

 • 12.-13.9.2024 klo 9-16
 • 23.10.2024 klo 9-16
 • 22.11.2024 klo 9-16

Paikka

Turku (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin)

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esim. varhaiskasvattajille, opettajille, psykologeille, lääkäreille, mielenterveysalan ammattilaisille, kolmannen sektorin toimijoille, sosiaalityöntekijöille, päihdetyöntekijöille, nuorisotyöntekijöille, kirkon työntekijöille, lastensuojelun työntekijöille, lyhytterapeuteille, psykoterapeuteille ja kaikille psykososiaalista ihmissuhdetyötä tekeville.

Tavoite

Koulutus antaa perustiedot nykyaikaisesta traumatietoudesta ja antaa välineitä tunnistaa trauma- ja kriisireaktioita. Koulutuksesta osallistuja saa välineitä kriisi- ja trauma-asiakkaiden ammatilliseen kohtaamiseen ja kykyä käyttää toipumis- ja voimavarakeskeisiä metodeja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi huomioiden kehon ja mielen välinen yhteys. Koulutuksessa opitaan myös ennaltaehkäisemään ammattilaisten sijaistraumatisoitumista.

Koulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöiden traumaosaamista, tuottaa ammatillista varmuutta kriisien kohtaamiseen ja edistää matalan kynnyksen hoitoa. Lisähyötynä koulutus edistää ammattilaisten omaa hallinnan tunnetta työssään.

Sisältö

Koulutuksessa paneudutaan toipumiskeskeisin ja  lyhytterapeuttisin menetelmin rakentamaan trauman jälkeistä hyvää elämää ja integroimaan traumaattiset kokemukset osaksi elämäntarinaa post-traumaattisen kasvun keinoin.

Kriiseissä ja traumoissa merkittävä toipumistekijä on kyky selviytyä vastoinkäymisistä, sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin ja löytää merkityksellisyyskokemus vaikeistakin olosuhteista. Tässä koulutuksessa paneudutaan keinoihin, joilla toipumiskykyä voidaan vahvistaa. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti kriisiin ja traumaan liittyviä erityiskysymyksiä ja harjoitellaan kehollisia menetelmiä, joiden kautta traumaa voidaan lievittää kehomuistista.

 • Trauman tunnistaminen lyhytterapeuttisessa kontekstissa
  • Erilaiset kriisit (kiintymyssuhdetrauma, kehitykselliset kriisit, traumaattiset kriisit, elämänkriisit)
  • Kriisi- ja traumareaktiot kehossa ja mielessä
  • Resilienssi ja post-traumaattinen kasvu
 • Työskentely kriisin eri vaiheissa olevan asiakkaan kanssa
  • Tunnistaminen
  • Kohtaaminen
  • Vakauttamisen keinot
 • Ammattilaisen sijaistraumatisoitumisen ehkäisy – oma jaksaminen ja rajat
 • Polyvagaalinen teoria, vireystilojen säätely ja sietoikkuna
 • Keholliset menetelmät trauman purkamisen tukena
 • Lyhytterapeuttiset keinot (trauma-workshop)
  • Selviytymisen vaiheet
  • Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys kriisi- ja traumakontekstissa

Kouluttajat

 • Niina Nurmela (vastuukouluttaja)
  VTM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, erikoistunut myös psykofyysiseen psykoterapiaan, laillistettu sosiaalityöntekijä, työnohjaaja ja väitöskirjatutkija, EMDR I ja II-tason sertifiointi ja EMDR Europe Practioner -sertifitointi.
  Niinalla on laajasti kokemusta akuutista kriisityöstä kentällä sekä asiakasvastaanotolla trauma-asiakkaiden kanssa.
 • Leo Nyqvist, VTT, sosiaalityön emeritusprofessori
 • Sirkku Ruutu (koulutuksen johtaja)
  PsM, psykologi, KM, opettaja
  MCC-Coach (ICF), Vuoden Coach 2016
  Kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti
  Johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry)
  Tietokirjailija (useita itsensä johtamiseen, ohjaustyöhön ja terapiaan liittyviä kirjoja).

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa.

Sisältöasiat:

 • Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Turun kesäyliopisto:

 • rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
 • koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Hinta

980 €, hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Jos maksat itse osallistumismaksun ja haluat maksaa sen erissä (maks. 3 erää), merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”maksu kolmessa erässä”.
Maksuerät: 380e syyskuu 2024, 300e lokakuu2024 ja 300e marraskuu 2024

Ilmoittautumiset

29.08.2024 mennessä

Kuvaus

Keskustelua ikkunan äärellä

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat väistämättä työssään eri tavoin traumatisoituneita ihmisiä. Traumat ja kriisit ovat osa monien ihmisten arkea. Kaikkia ei tarvitse ohjata traumoihin erikoistuneille psykoterapeuteille, vaan jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin on hyvä kuulua perustiedot erilaisista traumatyypeistä ja ensiaputaidot trauman kohtaamiseen. Lyhytterapian keinoin voidaan tunnistaa, kohdata ja vakauttaa traumoja kohdanneita ihmisiä.

Aika

12.09. – 22.11.2024

Lähiopetuspäivät:

 • 12.-13.9.2024 klo 9-16
 • 23.10.2024 klo 9-16
 • 22.11.2024 klo 9-16
Paikka

Turku (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin)

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esim. varhaiskasvattajille, opettajille, psykologeille, lääkäreille, mielenterveysalan ammattilaisille, kolmannen sektorin toimijoille, sosiaalityöntekijöille, päihdetyöntekijöille, nuorisotyöntekijöille, kirkon työntekijöille, lastensuojelun työntekijöille, lyhytterapeuteille, psykoterapeuteille ja kaikille psykososiaalista ihmissuhdetyötä tekeville.

Tavoite

Koulutus antaa perustiedot nykyaikaisesta traumatietoudesta ja antaa välineitä tunnistaa trauma- ja kriisireaktioita. Koulutuksesta osallistuja saa välineitä kriisi- ja trauma-asiakkaiden ammatilliseen kohtaamiseen ja kykyä käyttää toipumis- ja voimavarakeskeisiä metodeja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi huomioiden kehon ja mielen välinen yhteys. Koulutuksessa opitaan myös ennaltaehkäisemään ammattilaisten sijaistraumatisoitumista.

Koulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöiden traumaosaamista, tuottaa ammatillista varmuutta kriisien kohtaamiseen ja edistää matalan kynnyksen hoitoa. Lisähyötynä koulutus edistää ammattilaisten omaa hallinnan tunnetta työssään.

Sisältö

Koulutuksessa paneudutaan toipumiskeskeisin ja  lyhytterapeuttisin menetelmin rakentamaan trauman jälkeistä hyvää elämää ja integroimaan traumaattiset kokemukset osaksi elämäntarinaa post-traumaattisen kasvun keinoin.

Kriiseissä ja traumoissa merkittävä toipumistekijä on kyky selviytyä vastoinkäymisistä, sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin ja löytää merkityksellisyyskokemus vaikeistakin olosuhteista. Tässä koulutuksessa paneudutaan keinoihin, joilla toipumiskykyä voidaan vahvistaa. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti kriisiin ja traumaan liittyviä erityiskysymyksiä ja harjoitellaan kehollisia menetelmiä, joiden kautta traumaa voidaan lievittää kehomuistista.

 • Trauman tunnistaminen lyhytterapeuttisessa kontekstissa
  • Erilaiset kriisit (kiintymyssuhdetrauma, kehitykselliset kriisit, traumaattiset kriisit, elämänkriisit)
  • Kriisi- ja traumareaktiot kehossa ja mielessä
  • Resilienssi ja post-traumaattinen kasvu
 • Työskentely kriisin eri vaiheissa olevan asiakkaan kanssa
  • Tunnistaminen
  • Kohtaaminen
  • Vakauttamisen keinot
 • Ammattilaisen sijaistraumatisoitumisen ehkäisy – oma jaksaminen ja rajat
 • Polyvagaalinen teoria, vireystilojen säätely ja sietoikkuna
 • Keholliset menetelmät trauman purkamisen tukena
 • Lyhytterapeuttiset keinot (trauma-workshop)
  • Selviytymisen vaiheet
  • Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys kriisi- ja traumakontekstissa
Kouluttajat
 • Niina Nurmela (vastuukouluttaja)
  VTM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, erikoistunut myös psykofyysiseen psykoterapiaan, laillistettu sosiaalityöntekijä, työnohjaaja ja väitöskirjatutkija, EMDR I ja II-tason sertifiointi ja EMDR Europe Practioner -sertifitointi.
  Niinalla on laajasti kokemusta akuutista kriisityöstä kentällä sekä asiakasvastaanotolla trauma-asiakkaiden kanssa.
 • Leo Nyqvist, VTT, sosiaalityön emeritusprofessori
 • Sirkku Ruutu (koulutuksen johtaja)
  PsM, psykologi, KM, opettaja
  MCC-Coach (ICF), Vuoden Coach 2016
  Kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti
  Johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry)
  Tietokirjailija (useita itsensä johtamiseen, ohjaustyöhön ja terapiaan liittyviä kirjoja).
Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa.

Sisältöasiat:

 • Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Turun kesäyliopisto:

 • rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
 • koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143
Hinta

980 €, hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Jos maksat itse osallistumismaksun ja haluat maksaa sen erissä (maks. 3 erää), merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”maksu kolmessa erässä”.
Maksuerät: 380e syyskuu 2024, 300e lokakuu2024 ja 300e marraskuu 2024

Ilmoittautumiset

29.08.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta