SOVUSTAMO® työyhteisösovittelijakoulutus

Kuvaus

Sovittelua

Työyhteisösovittelu on ihmisten välisten konfliktien ja jännitteiden purkamista. Erimielisyydet työn jakamisesta tai pelisäännöistä, huono työilmapiiri, epäasiallinen käytös, häirintä tai kokemus kiusaamisesta työpaikalla ovat tyypillisiä sovittelussa käsiteltäviä asioita.

Työyhteisösovittelu on oppimisprosessi, jossa työyhteisö ja sen esihenkilö oppivat antamaan palautetta ja ottamaan asioita puheeksi rakentavasti.

Työyhteisösovittelussa osapuolet itse ja yhdessä ratkaisevat riidat ja sopivat miten jatkossa toimitaan haastavissa tilanteissa.

Tämä 20 op:n laajuinen työyhteisösovittelijakoulutus on rakennettu  erityisesti ohjaustyön ammattilaisille. Koulutuksen aikana osallistuja syventää ymmärrystään restoratiivisesta lähestymistavasta, oppii konkreettiset sovittelemisen taidot sekä kehittää omaan yritykseensä sovittelusta uuden palvelun.

Aika

17.09.2025 – 05.05.2026

Läsnäoloa vaativat koulutuspäivät Turussa:

ke 17.9.2025

ti 21.10.2025

to 11.12.2025

ke 21.1.2026

to 12.3.2026

ti 5.5.2026

Koulutuspäivän kesto klo 9-16.

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti työnohjaajille. Koulutukseen pääsy edellyttää työnohjaajakoulutusta (60 op) tai muuta soveltuvaa koulutusta (esim. psykologi, psykoterapeutti). Osallistujalta edellytetään ohjauskokemusta ja ymmärrystä ihmisten kohtaamisesta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutukseen otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa, jotka valitaan hakemusten perusteella.

Opintopisteet

20 op

Sisältö

Koulutuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • Ymmärtää restoratiivisen lähestymistavan taustafilosofian ja periaatteet
 • Tuntee vuorovaikutuskonfliktien dynamiikkaa
 • On tutustunut sovittelun eri muotoihin ja tyyleihin sekä sovittelun käyttöön yhteiskunnan eri osa-alueilla
 • Hallitsee sovitteluprosessin vaiheet ja niiden merkityksen sekä sovittelijan roolin sovittelun eri vaiheissa
 • Osaa toimia eettisesti työyhteisöjen konfliktitilanteissa sovittelijana
 • Osaa ohjata restoratiivisen työyhteisösovitteluprosessin
 • Tunnistaa sovittelun tarpeen työyhteisössä ja osaa tuottaa sen asiakkaalle näkyväksi
 • Tunnistaa omassa työssään eri ohjausmuotojen rajapinnat
 • On valmis toimimaan työyhteisösovitteluyrittäjänä

Kouluttajat

Jonna Linnanahde

Jonna Linnanahde

Työyhteisösovittelun erityisosaaja, Työnohjaaja, RyhmäCoach, Päihde- ja mielenterveystyöntekijä

Ulla Sara-Aho

Ulla Sara-aho

KM, Työyhteisösovittelun erityisosaaja, Työnohjaaja, Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja RVO®

Suoritustapa

Koulutus koostuu:

 • ennakko- ja välitehtävistä
 • 6 lähiopetuspäivästä
 • webinaarista, jonka aiheena on työyhteisösovittelun juridiikka
 • sovittelun ryhmätyönohjauksesta
 • pienryhmätapaamisista
 • työskentelystä oppimisalustalla (mm. tehtävät ja yhteiset keskustelut)
 • kirjallisuuteen perehtymisestä
 • työyhteisösovittelun harjoittelusta: opiskeluun kuuluu työyhteisösovittelijana toimiminen yhdessä työyhteisösovittelutapauksessa opiskelun aikana. Opiskelijan tulee itse hankkia työyhteisösovitteluasiakas
 • kehittämistehtävästä, jonka aikana osallistuja rakentaa omaa työyhteisösovittelijuuttaan sekä sovittelun markkinointia, brändäämistä omalle yritykselleen.

Lisätietoja

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sovustamon kanssa.

Tiedustelut koulutuksen sisällöstä kouluttajilta:

Jonna Linnanahde, jonna@sovustamo.fi tai Ulla Sara-aho, ulla@sovustamo.fi

Tiedustelut käytännön asioista:

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1142

koulutussuunnittelija Maria Lindbom, maria.lindbom@turunkesayliopisto.fi, 050-5730 370

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuohje:

 1. Täytä ensin ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
 2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake TÄSTÄ. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin huolellisesti!
  Vain täyttämällä nämä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttajat hyväksyvät koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta. 

Hakuaika: 24.4.2024 – 3.9.2025.

Hinta

Koulutuksen hinta 2880 €, sis. koulutuksen materiaaleineen. 

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Mikäli haluat maksaa kolmessa erässä, kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

03.09.2025 mennessä

Kuvaus

Sovittelua

Työyhteisösovittelu on ihmisten välisten konfliktien ja jännitteiden purkamista. Erimielisyydet työn jakamisesta tai pelisäännöistä, huono työilmapiiri, epäasiallinen käytös, häirintä tai kokemus kiusaamisesta työpaikalla ovat tyypillisiä sovittelussa käsiteltäviä asioita.

Työyhteisösovittelu on oppimisprosessi, jossa työyhteisö ja sen esihenkilö oppivat antamaan palautetta ja ottamaan asioita puheeksi rakentavasti.

Työyhteisösovittelussa osapuolet itse ja yhdessä ratkaisevat riidat ja sopivat miten jatkossa toimitaan haastavissa tilanteissa.

Tämä 20 op:n laajuinen työyhteisösovittelijakoulutus on rakennettu  erityisesti ohjaustyön ammattilaisille. Koulutuksen aikana osallistuja syventää ymmärrystään restoratiivisesta lähestymistavasta, oppii konkreettiset sovittelemisen taidot sekä kehittää omaan yritykseensä sovittelusta uuden palvelun.

Aika

17.09.2025 – 05.05.2026

Läsnäoloa vaativat koulutuspäivät Turussa:

ke 17.9.2025

ti 21.10.2025

to 11.12.2025

ke 21.1.2026

to 12.3.2026

ti 5.5.2026

Koulutuspäivän kesto klo 9-16.

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti työnohjaajille. Koulutukseen pääsy edellyttää työnohjaajakoulutusta (60 op) tai muuta soveltuvaa koulutusta (esim. psykologi, psykoterapeutti). Osallistujalta edellytetään ohjauskokemusta ja ymmärrystä ihmisten kohtaamisesta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutukseen otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa, jotka valitaan hakemusten perusteella.

Opintopisteet

20 op

Sisältö

Koulutuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • Ymmärtää restoratiivisen lähestymistavan taustafilosofian ja periaatteet
 • Tuntee vuorovaikutuskonfliktien dynamiikkaa
 • On tutustunut sovittelun eri muotoihin ja tyyleihin sekä sovittelun käyttöön yhteiskunnan eri osa-alueilla
 • Hallitsee sovitteluprosessin vaiheet ja niiden merkityksen sekä sovittelijan roolin sovittelun eri vaiheissa
 • Osaa toimia eettisesti työyhteisöjen konfliktitilanteissa sovittelijana
 • Osaa ohjata restoratiivisen työyhteisösovitteluprosessin
 • Tunnistaa sovittelun tarpeen työyhteisössä ja osaa tuottaa sen asiakkaalle näkyväksi
 • Tunnistaa omassa työssään eri ohjausmuotojen rajapinnat
 • On valmis toimimaan työyhteisösovitteluyrittäjänä
Kouluttajat

Jonna Linnanahde

Jonna Linnanahde

Työyhteisösovittelun erityisosaaja, Työnohjaaja, RyhmäCoach, Päihde- ja mielenterveystyöntekijä

Ulla Sara-Aho

Ulla Sara-aho

KM, Työyhteisösovittelun erityisosaaja, Työnohjaaja, Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja RVO®

Suoritustapa

Koulutus koostuu:

 • ennakko- ja välitehtävistä
 • 6 lähiopetuspäivästä
 • webinaarista, jonka aiheena on työyhteisösovittelun juridiikka
 • sovittelun ryhmätyönohjauksesta
 • pienryhmätapaamisista
 • työskentelystä oppimisalustalla (mm. tehtävät ja yhteiset keskustelut)
 • kirjallisuuteen perehtymisestä
 • työyhteisösovittelun harjoittelusta: opiskeluun kuuluu työyhteisösovittelijana toimiminen yhdessä työyhteisösovittelutapauksessa opiskelun aikana. Opiskelijan tulee itse hankkia työyhteisösovitteluasiakas
 • kehittämistehtävästä, jonka aikana osallistuja rakentaa omaa työyhteisösovittelijuuttaan sekä sovittelun markkinointia, brändäämistä omalle yritykselleen.
Lisätietoja

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sovustamon kanssa.

Tiedustelut koulutuksen sisällöstä kouluttajilta:

Jonna Linnanahde, jonna@sovustamo.fi tai Ulla Sara-aho, ulla@sovustamo.fi

Tiedustelut käytännön asioista:

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1142

koulutussuunnittelija Maria Lindbom, maria.lindbom@turunkesayliopisto.fi, 050-5730 370

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuohje:

 1. Täytä ensin ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
 2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake TÄSTÄ. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin huolellisesti!
  Vain täyttämällä nämä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttajat hyväksyvät koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta. 

Hakuaika: 24.4.2024 – 3.9.2025.

Hinta

Koulutuksen hinta 2880 €, sis. koulutuksen materiaaleineen. 

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Mikäli haluat maksaa kolmessa erässä, kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

03.09.2025 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta