Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen

Kuvaus

 • Hyvinvoinnin ja sen edistämisen moninaisuus 
 • Liikunta hyvinvoinnin edistämisessä 
 • Yleiset työelämätaidot ja oman osaamisen kehittäminen

Aika

18.09.2023 – 28.09.2024

Tallenne (18.9-28.9.2023)

 • Koulutuspäällikkö ja opettajat kertovat kokonaisuudesta, suoritustavoista ja sisällöistä.

Paikka

Etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa hyvinvoinnin moninaisuuden ja liikunnan roolin hyvinvoinnin edistämisessä 
 • tunnistaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan

Opintopisteet

2 op

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Kuvaus
 • Hyvinvoinnin ja sen edistämisen moninaisuus 
 • Liikunta hyvinvoinnin edistämisessä 
 • Yleiset työelämätaidot ja oman osaamisen kehittäminen
Aika

18.09.2023 – 28.09.2024

Tallenne (18.9-28.9.2023)

 • Koulutuspäällikkö ja opettajat kertovat kokonaisuudesta, suoritustavoista ja sisällöistä.
Paikka

Etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa hyvinvoinnin moninaisuuden ja liikunnan roolin hyvinvoinnin edistämisessä 
 • tunnistaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
Opintopisteet

2 op

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta