Organisaatiokäyttäytyminen – ayJOHT2035

Kuvaus

Miten me toimimme osana ryhmää? Organisaatiokäyttäytymisen opintojaksolla käydään läpi arvoja ja asenteita, tunteita ja tunneälyä sekä motivaatiota osana yksilön toimintaa ja urakehitystä. Opintojaksolla kehitetään myös itsetuntemus-, yhteistyö- ja esiintymistaitoja.

Aika

19.02. – 14.05.2024

Verkko-opinnot.
Verkkotyöskentely Moodlessa 19.2.-14.5.2024.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä organisaatiokäyttäytymisen laaja kenttä pitää sisällään ja on erityisesti perehtynyt yksilön toimintaan ja siihen liittyviin taustatekijöihin organisatorisessa kontekstissa. Opiskelija kehittää kurssilla itsensä johtamisen taitoja sekä hänellä on mahdollisuus kehittää myös yhteistyö- ja esiintymistaitojaan.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymisen kenttää erityisesti yksilön näkökulmasta. Näitä yksilötason tekijöitä ovat: arvot ja asenteet, tunteet ja tunneäly, temperamentti ja persoonallisuus, kyvykkyys, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön oppiminen ja urakehitys. Kurssilla käsitellään myös yksilön toimintaa osana ryhmää.

Kouluttajat

KTT, HTM, AMO Kati Söderlund

Suoritustapa

Moodleen palautettavat oppimistehtävät. Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta.

Kirjallisuus

  • Robbins (2015 tai uudempi) Essentials of Organizational Behavior.

Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

16.02.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Miten me toimimme osana ryhmää? Organisaatiokäyttäytymisen opintojaksolla käydään läpi arvoja ja asenteita, tunteita ja tunneälyä sekä motivaatiota osana yksilön toimintaa ja urakehitystä. Opintojaksolla kehitetään myös itsetuntemus-, yhteistyö- ja esiintymistaitoja.

Aika

19.02. – 14.05.2024

Verkko-opinnot.
Verkkotyöskentely Moodlessa 19.2.-14.5.2024.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä organisaatiokäyttäytymisen laaja kenttä pitää sisällään ja on erityisesti perehtynyt yksilön toimintaan ja siihen liittyviin taustatekijöihin organisatorisessa kontekstissa. Opiskelija kehittää kurssilla itsensä johtamisen taitoja sekä hänellä on mahdollisuus kehittää myös yhteistyö- ja esiintymistaitojaan.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymisen kenttää erityisesti yksilön näkökulmasta. Näitä yksilötason tekijöitä ovat: arvot ja asenteet, tunteet ja tunneäly, temperamentti ja persoonallisuus, kyvykkyys, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön oppiminen ja urakehitys. Kurssilla käsitellään myös yksilön toimintaa osana ryhmää.

Kouluttajat

KTT, HTM, AMO Kati Söderlund

Suoritustapa

Moodleen palautettavat oppimistehtävät. Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta.

Kirjallisuus
  • Robbins (2015 tai uudempi) Essentials of Organizational Behavior.

Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

16.02.2024 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta