Oppimisen muuntuvat ympäristöt

Aika

01.11.2022 – 23.01.2023

marraskuu 2022-tammikuu 2023

Tavoite

Opiskelija ymmärtää kasvatusta, oppimista ja kasvua eri konteksteissa, ja laajentaa tietämystään kasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

 • opettaja kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukijana
 • oppimisen haasteet ja niiden tunnistaminen
 • hyvinvoivan oppimisyhteisön toimintakulttuuri
 • kehittyminen ja oppiminen hyvinvoinnin näkökulmasta
 • koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa

Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Suoritustapa

Kirjallinen tentti
Kirjallinen tentti on suoritettava yhdellä kertaa. Tentti suoritetaan etänä EduGo-oppimisalustalla.

Tentti EduGo:ssa 15.11.-21.11.2022
1. uusinta 13.12.-19.12.2022
2. uusinta 17.1.-23.1.2023

Kirjallisuus

Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee kolme teosta:

 • Ahonen, S. 2011 (tai vanhempi painos.) Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino.
 • Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.
 • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.
 • Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A-R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
 • Nikkola T., Rautiainen M. & Räihä P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino.
 • Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus.

JA lisäksi seuraavat artikkelit (jakson EduGo-sivulta saat linkit artikkeleihin):

 • Fornaciari, A. & Harni, E. 2017. Antonio Gramscin hegemonian käsitteen relevanssi kasvatustieteelliselle tutkimukselle. Kasvatus & Aika 11 (2), 39–51.
 • Inkinen, M., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Tukiainen, M. & Lindblom-Ylänne, S. 2012. Aikaansaamattomuuden psykologiaa. Psykologia 47 (3), 172–181.
 • Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6–16.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

60 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

01.11.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

01.11.2022 – 23.01.2023

marraskuu 2022-tammikuu 2023

Tavoite

Opiskelija ymmärtää kasvatusta, oppimista ja kasvua eri konteksteissa, ja laajentaa tietämystään kasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista.

Opintopisteet

7 op

Sisältö
 • opettaja kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukijana
 • oppimisen haasteet ja niiden tunnistaminen
 • hyvinvoivan oppimisyhteisön toimintakulttuuri
 • kehittyminen ja oppiminen hyvinvoinnin näkökulmasta
 • koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Suoritustapa

Kirjallinen tentti
Kirjallinen tentti on suoritettava yhdellä kertaa. Tentti suoritetaan etänä EduGo-oppimisalustalla.

Tentti EduGo:ssa 15.11.-21.11.2022
1. uusinta 13.12.-19.12.2022
2. uusinta 17.1.-23.1.2023

Kirjallisuus

Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee kolme teosta:

 • Ahonen, S. 2011 (tai vanhempi painos.) Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino.
 • Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.
 • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.
 • Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A-R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
 • Nikkola T., Rautiainen M. & Räihä P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino.
 • Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus.

JA lisäksi seuraavat artikkelit (jakson EduGo-sivulta saat linkit artikkeleihin):

 • Fornaciari, A. & Harni, E. 2017. Antonio Gramscin hegemonian käsitteen relevanssi kasvatustieteelliselle tutkimukselle. Kasvatus & Aika 11 (2), 39–51.
 • Inkinen, M., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Tukiainen, M. & Lindblom-Ylänne, S. 2012. Aikaansaamattomuuden psykologiaa. Psykologia 47 (3), 172–181.
 • Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6–16.
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

60 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

01.11.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta