Markkinoinnin perusteet – ayMARK1009

Kuvaus

Markkinoinnilla on keskeinen rooli yritysten menestyksen takana. Miten markkinoinnin kokonaisuus rakentuu? Millaisia työkaluja yrityksillä on käytössään uusien palveluiden luomiseksi ja asiakkaiden houkuttelemiseksi?

Aika

16.09. – 10.11.2024

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 38-45 (16.9.-10.11.2024)

Etäluennot:
18.9. klo 17-18
9.10. klo 17-18

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 1. selittää markkinoinnin  aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä,
 2. kuvata markkinointiprosessin ja ymmärtää sen merkityksen yrityksen  liiketoiminnalle,
 3. soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja  markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kilpailuympäristön analysointi, yrityksen  tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi, markkinoinnin keskeiset  kilpailukeinot ja yrityksen suhteiden ja verkoston johtamisen  peruskäsitteet arvolupauksen tuottamiseksi.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Kurssin suoritus: keskustelut, tehtävät ja Moodle-tentit.

Kurssin tehtävät voi suorittaa laaditun aikataulun mukaisesti tai omaan tahtiin viimeistään 8.12. mennessä.

Arviointi: 1-5/hylätty.

Kirjallisuus

 • Kotler, Philip, Armstrong Gary & Anders Parment (2016). Principles  of Marketing Scandinavian Edition. Pearson Education Limited (tai  uudempi painos).

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 64 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Kuvaus

Markkinoinnilla on keskeinen rooli yritysten menestyksen takana. Miten markkinoinnin kokonaisuus rakentuu? Millaisia työkaluja yrityksillä on käytössään uusien palveluiden luomiseksi ja asiakkaiden houkuttelemiseksi?

Aika

16.09. – 10.11.2024

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 38-45 (16.9.-10.11.2024)

Etäluennot:
18.9. klo 17-18
9.10. klo 17-18

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 1. selittää markkinoinnin  aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä,
 2. kuvata markkinointiprosessin ja ymmärtää sen merkityksen yrityksen  liiketoiminnalle,
 3. soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja  markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.
Opintopisteet

6 op

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kilpailuympäristön analysointi, yrityksen  tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi, markkinoinnin keskeiset  kilpailukeinot ja yrityksen suhteiden ja verkoston johtamisen  peruskäsitteet arvolupauksen tuottamiseksi.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Kurssin suoritus: keskustelut, tehtävät ja Moodle-tentit.

Kurssin tehtävät voi suorittaa laaditun aikataulun mukaisesti tai omaan tahtiin viimeistään 8.12. mennessä.

Arviointi: 1-5/hylätty.

Kirjallisuus
 • Kotler, Philip, Armstrong Gary & Anders Parment (2016). Principles  of Marketing Scandinavian Edition. Pearson Education Limited (tai  uudempi painos).

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 64 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta