Logopedian perusteet

Aika

02.09. – 21.10.2024

Opintojen aikataulu:

 • Ma 2.9.2024 1. opintoryhmäkokoontuminen klo 17.30-20.00, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva), sisältää Kati Renvallin verkko-opetuksen klo 18.00-19.30, orientaatio ja kirjan luku 1, ei tallennetta.
 • To 5.9.2024 klo 18-19.30 (2 t)  Verkko-opetus Kati Renvall (kirjan luku 2, ei tallennetta)
 • Viikot 36-37 itsenäistä opiskelua (kirja + luentotallenteet)
  • Luku 3: Henry Railon tallenne (puheen biologinen perusta)
  • Luku 4: Elina Mainela-Arnoldin tallenne (lasten kielihäiriö / kehityksellinen kielihäiriö)
  • Luku 5: Raymond Bertramin tallenne (lukihäiriöt, luento on englanniksi).
  • Luku 6: Ida Luotosen tallenne (aikuisten kielihäiriöt: muistisairaudet)
 • 2. opintoryhmäkokoontuminen ke 18.9.2024 klo 17.00-18.30, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva)
 • To 19.9.2024 klo 18.00-19.30 (kirjan luku 6 aikuisten kielihäiriöt: afasia sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen), ei tallennetta, verkko-opetus Zoomissa Kati Renvall
 • Viikot 38-39 itsenäistä opiskelua (kirja + luentotallenteet)
  • Luku 7: Aura Yli-Savolan tallenne (änkytys)
  • Luku 8: Kati Renvallin tallenne (ääni)
  • Luku 9: Minna Vanhala Haukijärven tallenne (artikulaation ja fonologian häiriöt)
  • Luku 10: Tanja Makkosen luentotallenne (motoriset puhehäiriöt)
  • Luku 11: Tanja Makkosen luentotallenne (dysfagia)
 • 3. opintoryhmäkokoontuminen ke 2.10.2024 klo 17.00-19.30, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva)
 • 4. opintoryhmäkokoontuminen ke 9.10.2024 klo 17.00-18.30, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva)
 • To 10.10.2024 klo 18.00-19.30 (kirjan luku 12 kuuloviat sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen) verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Kati Renvall
 • Viikolla 42 itsenäistä työskentelyä
  • Luku 13: Pia Lindevallin luentotallenne
  • Ei lukua: Minna Lehtosen luentotallenne (kaksikielisyys, tätä aihetta ei ole kirjassa)
 • Ma 21.10.2024 klo 18.00-19.30 (yhteenveto sekä tenttiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen) verkko-opetus Zoomissa, tallenne syysloman takia, Kati Renvall

Tavoite

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää:

 • logopedian tieteenalan sisällön sekä yhteydet lähitieteenaloihin
 • puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä
 • kliinisen työn ja tutkimuksen välisen merkityksen
 • logopedian alan peruskäsitteistöä ja tuntee logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan ja sen käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
 • puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedisen tutkimuksen edistäjänä
 • logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus

Kouluttajat

Opettaja: puheterapeutti, yliopistonlehtori Kati Renvall
Tuutori: väitöskirjatutkija Viivi Kanerva

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja ja Moodle-kotitentti.

Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa kurssin aikana opettajan antamien ohjeiden mukaan. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodlessa ennen tenttiä. Oppimispäiväkirja ohjaa oppimisprosessia ja palastaa kirjan lukemista sekä opiskelijan työmäärää. Oppimispäiväkirjasta saa merkinnän hyväksytty/hylätty.

 • Moodle-kotitentti 29.10.2024 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 27.10.)
 • Ensimmäinen rästitentti on 4.12.2024 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 2.12.)
 • Toinen rästitentti on 8.1.2025 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 6.1.2025)

Kirjallisuus

Kirjallisuus vahvistuu touko-kesäkuun aikana.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Aika

02.09. – 21.10.2024

Opintojen aikataulu:

 • Ma 2.9.2024 1. opintoryhmäkokoontuminen klo 17.30-20.00, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva), sisältää Kati Renvallin verkko-opetuksen klo 18.00-19.30, orientaatio ja kirjan luku 1, ei tallennetta.
 • To 5.9.2024 klo 18-19.30 (2 t)  Verkko-opetus Kati Renvall (kirjan luku 2, ei tallennetta)
 • Viikot 36-37 itsenäistä opiskelua (kirja + luentotallenteet)
  • Luku 3: Henry Railon tallenne (puheen biologinen perusta)
  • Luku 4: Elina Mainela-Arnoldin tallenne (lasten kielihäiriö / kehityksellinen kielihäiriö)
  • Luku 5: Raymond Bertramin tallenne (lukihäiriöt, luento on englanniksi).
  • Luku 6: Ida Luotosen tallenne (aikuisten kielihäiriöt: muistisairaudet)
 • 2. opintoryhmäkokoontuminen ke 18.9.2024 klo 17.00-18.30, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva)
 • To 19.9.2024 klo 18.00-19.30 (kirjan luku 6 aikuisten kielihäiriöt: afasia sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen), ei tallennetta, verkko-opetus Zoomissa Kati Renvall
 • Viikot 38-39 itsenäistä opiskelua (kirja + luentotallenteet)
  • Luku 7: Aura Yli-Savolan tallenne (änkytys)
  • Luku 8: Kati Renvallin tallenne (ääni)
  • Luku 9: Minna Vanhala Haukijärven tallenne (artikulaation ja fonologian häiriöt)
  • Luku 10: Tanja Makkosen luentotallenne (motoriset puhehäiriöt)
  • Luku 11: Tanja Makkosen luentotallenne (dysfagia)
 • 3. opintoryhmäkokoontuminen ke 2.10.2024 klo 17.00-19.30, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva)
 • 4. opintoryhmäkokoontuminen ke 9.10.2024 klo 17.00-18.30, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva)
 • To 10.10.2024 klo 18.00-19.30 (kirjan luku 12 kuuloviat sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen) verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Kati Renvall
 • Viikolla 42 itsenäistä työskentelyä
  • Luku 13: Pia Lindevallin luentotallenne
  • Ei lukua: Minna Lehtosen luentotallenne (kaksikielisyys, tätä aihetta ei ole kirjassa)
 • Ma 21.10.2024 klo 18.00-19.30 (yhteenveto sekä tenttiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen) verkko-opetus Zoomissa, tallenne syysloman takia, Kati Renvall
Tavoite

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää:

 • logopedian tieteenalan sisällön sekä yhteydet lähitieteenaloihin
 • puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä
 • kliinisen työn ja tutkimuksen välisen merkityksen
 • logopedian alan peruskäsitteistöä ja tuntee logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan ja sen käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
 • puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedisen tutkimuksen edistäjänä
 • logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus
Kouluttajat

Opettaja: puheterapeutti, yliopistonlehtori Kati Renvall
Tuutori: väitöskirjatutkija Viivi Kanerva

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja ja Moodle-kotitentti.

Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa kurssin aikana opettajan antamien ohjeiden mukaan. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodlessa ennen tenttiä. Oppimispäiväkirja ohjaa oppimisprosessia ja palastaa kirjan lukemista sekä opiskelijan työmäärää. Oppimispäiväkirjasta saa merkinnän hyväksytty/hylätty.

 • Moodle-kotitentti 29.10.2024 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 27.10.)
 • Ensimmäinen rästitentti on 4.12.2024 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 2.12.)
 • Toinen rästitentti on 8.1.2025 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 6.1.2025)
Kirjallisuus

Kirjallisuus vahvistuu touko-kesäkuun aikana.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta