Liikuntapsykologian perusteet

Kuvaus

Liikuntapsykologian arvolähtökohdat, keskeiset käsitteet, teoriat ja tehtävät.

Aika

09.01. – 22.01.2024

 • ti 9.1.2024 klo 17-18.30 orientaatiotapaaminen (yliopistolta etänä) ja tuutortapaaminen klo 18.45-20.15 (etä) (4t)
 • ma 22.1.2024 klo 17-21.00 tuutortapaaminen (etä) (5t)

Paikka

Etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata liikuntapsykologian peruskäsitteitä ja teorioita
 • osaa eritellä liikuntapsykologian arvolähtökohtia
 • osaa nimetä keskeiset liikuntapsykologiset periaatteet ja teoriat
 • on tutustunut ammattieettisiin suosituksiin

Opintopisteet

5 op

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Kuvaus

Liikuntapsykologian arvolähtökohdat, keskeiset käsitteet, teoriat ja tehtävät.

Aika

09.01. – 22.01.2024

 • ti 9.1.2024 klo 17-18.30 orientaatiotapaaminen (yliopistolta etänä) ja tuutortapaaminen klo 18.45-20.15 (etä) (4t)
 • ma 22.1.2024 klo 17-21.00 tuutortapaaminen (etä) (5t)
Paikka

Etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata liikuntapsykologian peruskäsitteitä ja teorioita
 • osaa eritellä liikuntapsykologian arvolähtökohtia
 • osaa nimetä keskeiset liikuntapsykologiset periaatteet ja teoriat
 • on tutustunut ammattieettisiin suosituksiin
Opintopisteet

5 op

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta