Liikunta ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen

Kuvaus

Yksilöllisten valintojen pohjalta muodostunut tieto liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muodostaa pohjan opintojakson arviointi- ja reflektiotehtäville

Oman osaamisen arviointi ja kehittäminen

Aika

29.04. – 14.05.2024

 • ma 29.4.2024 klo 17.00-18.30 reflektointi ja päätöstilaisuus (yliopistolta etänä)
 • ti 14.5. klo 17-21.00 tuutortapaaminen loppuyhteenvedon ohjaus (etä) (5t)

Paikka

Etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä valitsemiensa opintojen pohjalta
 • arvioida opitun soveltamismahdollisuuksia työelämässä tai muussa yhteydessä
 • reflektoida oman osaamisen kehittymistä
 • tunnistaa tulevaisuuden jatkuvan oppimisen oppimistarpeita 

Opintopisteet

1 op

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Kuvaus

Yksilöllisten valintojen pohjalta muodostunut tieto liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muodostaa pohjan opintojakson arviointi- ja reflektiotehtäville

Oman osaamisen arviointi ja kehittäminen

Aika

29.04. – 14.05.2024

 • ma 29.4.2024 klo 17.00-18.30 reflektointi ja päätöstilaisuus (yliopistolta etänä)
 • ti 14.5. klo 17-21.00 tuutortapaaminen loppuyhteenvedon ohjaus (etä) (5t)
Paikka

Etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä valitsemiensa opintojen pohjalta
 • arvioida opitun soveltamismahdollisuuksia työelämässä tai muussa yhteydessä
 • reflektoida oman osaamisen kehittymistä
 • tunnistaa tulevaisuuden jatkuvan oppimisen oppimistarpeita 
Opintopisteet

1 op

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta