Kuluttajakäyttäytyminen – ayMARK2009

Kuvaus

Me kaikki olemme kuluttajia. Mikä ohjaa valintojamme, kun ostamme uusia tuotteita tai palveluita? Mitä ovat kulutuksen tulevat trendit ja miten tätä tietoa voidaan soveltaa yritysten päätöksenteossa? Kuluttajakäyttäytymisen opintojakso raottaa salaisuuksia yritysten markkinoinnin taustalla! 

Aika

22.01. – 17.03.2024

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 4-11 (22.1.-17.3.2024)

Luennot etänä Zoomin kautta:

 • ma 22.1. klo 17-18
 • to 22.2. klo 17-18

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 1. määritellä ja ymmärtää  kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien käyttäytymistä ohjaavia  perusprosesseja,
 2. tunnistaa ja visioida kulutuksen tulevia trendejä  sekä
 3. tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa markkinoinnin päätöksenteossa.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja  visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään  kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista  yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta  aidoissa kulutustilanteissa.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Keskustelut, pienet tehtävät, Moodle-testi, trendianalyysi. Kurssin tehtävät voi suorittaa laaditun aikataulun mukaisesti tai omaan tahtiin viimeistään 28.4. mennessä. Opintojaksolle on mahdollista tulla mukaan vielä helmikuun kuluessa.

Kirjallisuus

 • Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K.  Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective  (soveltuvin osin),
 • oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

29.02.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Me kaikki olemme kuluttajia. Mikä ohjaa valintojamme, kun ostamme uusia tuotteita tai palveluita? Mitä ovat kulutuksen tulevat trendit ja miten tätä tietoa voidaan soveltaa yritysten päätöksenteossa? Kuluttajakäyttäytymisen opintojakso raottaa salaisuuksia yritysten markkinoinnin taustalla! 

Aika

22.01. – 17.03.2024

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 4-11 (22.1.-17.3.2024)

Luennot etänä Zoomin kautta:

 • ma 22.1. klo 17-18
 • to 22.2. klo 17-18

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 1. määritellä ja ymmärtää  kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien käyttäytymistä ohjaavia  perusprosesseja,
 2. tunnistaa ja visioida kulutuksen tulevia trendejä  sekä
 3. tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa markkinoinnin päätöksenteossa.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja  visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään  kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista  yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta  aidoissa kulutustilanteissa.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Keskustelut, pienet tehtävät, Moodle-testi, trendianalyysi. Kurssin tehtävät voi suorittaa laaditun aikataulun mukaisesti tai omaan tahtiin viimeistään 28.4. mennessä. Opintojaksolle on mahdollista tulla mukaan vielä helmikuun kuluessa.

Kirjallisuus
 • Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K.  Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective  (soveltuvin osin),
 • oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op).

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

29.02.2024 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta