Kirjallinen työ – MTEP033

Aika

26.10.2023 – 11.05.2024

 • 26.10.2023 klo 17.00-20.15 (reaaliaikainen etäopetus Zoomilla)
 • 9.2.2024 klo 15.00-20.15 (ohjaus, reaaliaikainen etäopetus Zoomilla)
 • 10.-11.5.2024 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 10-16 (seminaari, lähiopetus)

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä
 • kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan
 • laatia perustason tapauskertomuksen

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opiskelija valitsee yhden toimintatavan seuraavista kolmesta vaihtoehdosta omaan harkintaansa ja ohjaavan opettajan kanssa käytyyn keskusteluun perustuen:

1. Oman musiikkisuhteen reflektiivinen tarkastelu omia musiikin käyttötapoja ja kokemuksia sekä kirjallisuutta hyödyntäen

2. Musiikin terapeuttisen käytön soveltaminen yhteistyössä asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa ja reflektiivisen tapauskertomuksen laadinta

3. Kirjallisuuspohjainen, tapausselosteita hyödyntävä kliinisten prosessien tarkastelu valitusta kohderyhmästä

Kouluttajat

FM Kirsi Tuomi

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja kirjallisen työn laatiminen.

Kirjallisuus

 • Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus. [Tämä kirja on esimerkki tapaustutkimuksen tekemistä käsittelevästä, suomenkielisestä kirjallisuudesta eikä ole pakollista kirjallisuutta]
 • Musiikkiterapiaprosesseja kuvaavia tapausselosteita ja -tutkimuksia

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

26.10.2023 – 11.05.2024

 • 26.10.2023 klo 17.00-20.15 (reaaliaikainen etäopetus Zoomilla)
 • 9.2.2024 klo 15.00-20.15 (ohjaus, reaaliaikainen etäopetus Zoomilla)
 • 10.-11.5.2024 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 10-16 (seminaari, lähiopetus)
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä
 • kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan
 • laatia perustason tapauskertomuksen
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opiskelija valitsee yhden toimintatavan seuraavista kolmesta vaihtoehdosta omaan harkintaansa ja ohjaavan opettajan kanssa käytyyn keskusteluun perustuen:

1. Oman musiikkisuhteen reflektiivinen tarkastelu omia musiikin käyttötapoja ja kokemuksia sekä kirjallisuutta hyödyntäen

2. Musiikin terapeuttisen käytön soveltaminen yhteistyössä asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa ja reflektiivisen tapauskertomuksen laadinta

3. Kirjallisuuspohjainen, tapausselosteita hyödyntävä kliinisten prosessien tarkastelu valitusta kohderyhmästä

Kouluttajat

FM Kirsi Tuomi

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja kirjallisen työn laatiminen.

Kirjallisuus
 • Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus. [Tämä kirja on esimerkki tapaustutkimuksen tekemistä käsittelevästä, suomenkielisestä kirjallisuudesta eikä ole pakollista kirjallisuutta]
 • Musiikkiterapiaprosesseja kuvaavia tapausselosteita ja -tutkimuksia
Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta