Kieli ja elämänkaari II

Aika

13.01. – 26.02.2025

 • Ma 13.1.2025 klo 17.00-18.30 verkossa, ei tallennetta, Maija Vännisen johdantoluento
 • Viikot 3-5 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus + luentotallenteet)
  2. Fonologinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne
  3. Leksikaalinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne
  4. Morfologinen ja syntaktinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne
 • Ke 22.1.2025 klo 18.00-19.30, verkko-opetus, ei tallennetta, Suvi Vehkavuori
 • Ke 29.1.2025 klo 18.00-19.30, verkko-opetus, ei tallennetta, Suvi Vehkavuori
  5. Pragmatiikan kehitys (Maija Vänninen) tallenne
  6. Lukemaan oppiminen (Raymond Bertram) tallenne
 • 1. opintoryhmätapaaminen ke 5.2.2025 klo 17.00-19.30, lähitapaaminen Turussa ja seminaari 1 (työn palautus kirjallisena 3 päivää aiemmin, PP-esityksen palautus seminaarin jälkeen)
  7. Kouluikä ja nuoruus (Maija Vänninen) tallenne viikko 7
  8. Aikuisuus ja ikääntyminen (Sonja Alantie) tallenne viikko 7
 • Viikot 7-9 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus + luentotallenteet)
 • 2. opintoryhmäkokoontuminen ke 26.2.2025 klo 17.00-19.30, lähitapaaminen Turussa ja seminaari 2
 • Moodle-kotitentti ke 12.3., 16.4. ja 28.5.2025 klo 18.00

Tavoite

Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfologian, syntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Kouluttajat

Opettajat: yliopisto-opettaja Maija Vänninen
Tuutori: väitöskirjatutkija Viivi Kanerva

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen, opintoryhmätapaamiset ja seminaarit, seminaarityöt, kirjallisuus, lopputentti.

Kirjallisuus

Kirjallisuus vahvistuu touko-kesäkuun aikana.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Aika

13.01. – 26.02.2025

 • Ma 13.1.2025 klo 17.00-18.30 verkossa, ei tallennetta, Maija Vännisen johdantoluento
 • Viikot 3-5 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus + luentotallenteet)
  2. Fonologinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne
  3. Leksikaalinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne
  4. Morfologinen ja syntaktinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne
 • Ke 22.1.2025 klo 18.00-19.30, verkko-opetus, ei tallennetta, Suvi Vehkavuori
 • Ke 29.1.2025 klo 18.00-19.30, verkko-opetus, ei tallennetta, Suvi Vehkavuori
  5. Pragmatiikan kehitys (Maija Vänninen) tallenne
  6. Lukemaan oppiminen (Raymond Bertram) tallenne
 • 1. opintoryhmätapaaminen ke 5.2.2025 klo 17.00-19.30, lähitapaaminen Turussa ja seminaari 1 (työn palautus kirjallisena 3 päivää aiemmin, PP-esityksen palautus seminaarin jälkeen)
  7. Kouluikä ja nuoruus (Maija Vänninen) tallenne viikko 7
  8. Aikuisuus ja ikääntyminen (Sonja Alantie) tallenne viikko 7
 • Viikot 7-9 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus + luentotallenteet)
 • 2. opintoryhmäkokoontuminen ke 26.2.2025 klo 17.00-19.30, lähitapaaminen Turussa ja seminaari 2
 • Moodle-kotitentti ke 12.3., 16.4. ja 28.5.2025 klo 18.00
Tavoite

Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfologian, syntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Kouluttajat

Opettajat: yliopisto-opettaja Maija Vänninen
Tuutori: väitöskirjatutkija Viivi Kanerva

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen, opintoryhmätapaamiset ja seminaarit, seminaarityöt, kirjallisuus, lopputentti.

Kirjallisuus

Kirjallisuus vahvistuu touko-kesäkuun aikana.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta