Kieli ja elämänkaari I

Aika

28.10. – 18.12.2024

Opintojen aikataulu:

 • Ma 28.10.2024 klo 17.00-18.30, verkko-opetus, ei tallennetta, Minna Lehtonen ja Essi Vastamäki.
 • Ke 30.10.2024 klo 17.00-18.30, verkko-opetus, ei tallennetta, Essi Vastamäki.
 • Viikot 44-45 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus + luentotallenteet, moduulit 1-4)
 • 1. opintoryhmäkokoontuminen ke 13.11.2024 klo 17.00-18.30, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva)
 • Viikko 47: Välitentti Moodlessa (kotitentti) ke 20.11.2024 klo 18-20 (rästivälitentit 15.1.2025 ja 19.2.2025)
 • Viikot 47-49 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus + luentotallenteet, moduulit 5-9)
 • 2. opintoryhmäkokoontuminen ke 4.12.2024 klo 17.00-19.30, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva)
 • 3. opintoryhmäkokoontuminen ke 11.12.2024 klo 17.00-19.30 lähitapaaminenTurussa ja posterisessio (Viivi Kanerva)
 • Lopputentti (Moodle-kotitentti) klo 18-20 ke 18.12.2024, rästitentit ke 5.2.2025 ja to 5.3.2025.

Tavoite

Kurssin käytyään opiskelija tuntee:

 • kielen omaksumiseen ja -prosessointiin liittyviä teoreettisia viitekehyksiä
 • hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen, ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin, ja muutamia näitä hypoteeseja testanneita empiirisiä tutkimuksia

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Keskeisiin kielenkehityksen teorioihin tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja keskustelun kautta. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä ilmiöitä tapausesimerkkien avulla sekä tutustuu esimerkkeihin alan tutkimuksesta.

Kouluttajat

Opettajat: FM Essi Vastamäki ja professori Minna Lehtonen
Tuutori: väitöskirjatutkija Viivi Kanerva

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen, opintoryhmätapaamiset, kirjallisuus, posterityö, väli- ja lopputentti.

Kirjallisuus

Kirjallisuus vahvistuu touko-kesäkuun aikana.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Aika

28.10. – 18.12.2024

Opintojen aikataulu:

 • Ma 28.10.2024 klo 17.00-18.30, verkko-opetus, ei tallennetta, Minna Lehtonen ja Essi Vastamäki.
 • Ke 30.10.2024 klo 17.00-18.30, verkko-opetus, ei tallennetta, Essi Vastamäki.
 • Viikot 44-45 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus + luentotallenteet, moduulit 1-4)
 • 1. opintoryhmäkokoontuminen ke 13.11.2024 klo 17.00-18.30, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva)
 • Viikko 47: Välitentti Moodlessa (kotitentti) ke 20.11.2024 klo 18-20 (rästivälitentit 15.1.2025 ja 19.2.2025)
 • Viikot 47-49 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus + luentotallenteet, moduulit 5-9)
 • 2. opintoryhmäkokoontuminen ke 4.12.2024 klo 17.00-19.30, lähitapaaminen Turussa (Viivi Kanerva)
 • 3. opintoryhmäkokoontuminen ke 11.12.2024 klo 17.00-19.30 lähitapaaminenTurussa ja posterisessio (Viivi Kanerva)
 • Lopputentti (Moodle-kotitentti) klo 18-20 ke 18.12.2024, rästitentit ke 5.2.2025 ja to 5.3.2025.
Tavoite

Kurssin käytyään opiskelija tuntee:

 • kielen omaksumiseen ja -prosessointiin liittyviä teoreettisia viitekehyksiä
 • hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen, ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin, ja muutamia näitä hypoteeseja testanneita empiirisiä tutkimuksia
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Keskeisiin kielenkehityksen teorioihin tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja keskustelun kautta. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä ilmiöitä tapausesimerkkien avulla sekä tutustuu esimerkkeihin alan tutkimuksesta.

Kouluttajat

Opettajat: FM Essi Vastamäki ja professori Minna Lehtonen
Tuutori: väitöskirjatutkija Viivi Kanerva

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen, opintoryhmätapaamiset, kirjallisuus, posterityö, väli- ja lopputentti.

Kirjallisuus

Kirjallisuus vahvistuu touko-kesäkuun aikana.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta