Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta

Kuvaus

Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Tällä opintojaksolla kerrotaan kehosta mitatun hyvinvointitiedon taustalla olevista fysiologisista ja biomekaanisista ilmiöistä, esitellään mitatun tiedon analyysin pääperiaatteita, ja annetaan käytännön vinkkejä mittaustulosten tarkasteluun ja hyödyntämiseen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitietoa, sen mittaamista ja käytäntöön soveltamista tarkastellaan tällä jaksolla aihekokonaisuuksina, kuten sydän ja verenkiertoelimistö ja hengityselimistö, hermo-lihasjärjestelmä, kehon liike ja energiankulutus. Lisäksi esitellään tulevaisuuden mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusiin tai entistä tarkempiin hyvinvointitietoihin.

Aika

23.10.2023 – 23.10.2024

 • ma 23.10.2023 klo 17-20.15 tuutortapaaminen (etä) (4t)

Paikka

Etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa, millaista mittaustietoa kehosta voi kerätä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi
 • kuvata sydän ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, hermolihasjärjestelmän, kehon liikkeen ja energiankulutuksen mittausperiaatteita, mittaustarkkuutta ja virhelähteitä
 • nimetä ja määritellä kehosta mitattavia ja niistä laskemalla johdettuja muuttujia
 • analysoida ja tulkita kehosta mitattua hyvinvointitietoa
 • soveltaa kehosta saatavaa mittaustietoa fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun, suoritustekniikan, kuormittumisen ja palautumisen seurantaan 

Opintopisteet

3 op

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Kuvaus

Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Tällä opintojaksolla kerrotaan kehosta mitatun hyvinvointitiedon taustalla olevista fysiologisista ja biomekaanisista ilmiöistä, esitellään mitatun tiedon analyysin pääperiaatteita, ja annetaan käytännön vinkkejä mittaustulosten tarkasteluun ja hyödyntämiseen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitietoa, sen mittaamista ja käytäntöön soveltamista tarkastellaan tällä jaksolla aihekokonaisuuksina, kuten sydän ja verenkiertoelimistö ja hengityselimistö, hermo-lihasjärjestelmä, kehon liike ja energiankulutus. Lisäksi esitellään tulevaisuuden mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusiin tai entistä tarkempiin hyvinvointitietoihin.

Aika

23.10.2023 – 23.10.2024

 • ma 23.10.2023 klo 17-20.15 tuutortapaaminen (etä) (4t)
Paikka

Etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa, millaista mittaustietoa kehosta voi kerätä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi
 • kuvata sydän ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, hermolihasjärjestelmän, kehon liikkeen ja energiankulutuksen mittausperiaatteita, mittaustarkkuutta ja virhelähteitä
 • nimetä ja määritellä kehosta mitattavia ja niistä laskemalla johdettuja muuttujia
 • analysoida ja tulkita kehosta mitattua hyvinvointitietoa
 • soveltaa kehosta saatavaa mittaustietoa fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun, suoritustekniikan, kuormittumisen ja palautumisen seurantaan 
Opintopisteet

3 op

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta