Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä

Aika

01.10. – 30.11.2023

Luennot (etäopetus Zoomilla):
loka-marraskuu 2023 (20 h, aikataulu vahvistuu myöhemmin)

Tavoite

Opiskelija

 • hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
 • on perehtynyt kasvatussosiologian tutkimussuuntauksiin ja-kohteisiin
 • osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisen ja historiallisen luonteen hahmottamisessa
 • kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
 • motivoituu sosiologiseen itsereflektioon

Opintopisteet

4 op

Sisältö

 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • kasvatussosiologian keskeiset käsitteet, teoriasuuntaukset ja tutkimuskohteet
 • koulutuksen- ja aikuiskoulutuksen historiallinen muotoutuminen ja niiden yhteiskunnalliset tehtävät
 • kasvatuksen, koulutuksen ja sukupuolen, sukupolven sekä yhteiskuntaluokan yhteydet
 • koulun käytäntöjen ja opettajuuden yhteiskunnalliset ehdot
 • koulutus osana elämänkulkua

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Aika

01.10. – 30.11.2023

Luennot (etäopetus Zoomilla):
loka-marraskuu 2023 (20 h, aikataulu vahvistuu myöhemmin)

Tavoite

Opiskelija

 • hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
 • on perehtynyt kasvatussosiologian tutkimussuuntauksiin ja-kohteisiin
 • osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisen ja historiallisen luonteen hahmottamisessa
 • kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
 • motivoituu sosiologiseen itsereflektioon
Opintopisteet

4 op

Sisältö
 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • kasvatussosiologian keskeiset käsitteet, teoriasuuntaukset ja tutkimuskohteet
 • koulutuksen- ja aikuiskoulutuksen historiallinen muotoutuminen ja niiden yhteiskunnalliset tehtävät
 • kasvatuksen, koulutuksen ja sukupuolen, sukupolven sekä yhteiskuntaluokan yhteydet
 • koulun käytäntöjen ja opettajuuden yhteiskunnalliset ehdot
 • koulutus osana elämänkulkua
Suoritustapa

Luento-opetus 20 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta