Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä

Aika

24.10. – 09.11.2023

Luennot (etäopetus Zoomilla), luennoista tulee myös tallenteet:
ti ja to 24.10., 26.10., 31.10., 2.11., 7.11. ja 9.11.2023 klo 17.00-19.45

Tavoite

Opiskelija

 • hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
 • on perehtynyt kasvatussosiologian tutkimussuuntauksiin ja-kohteisiin
 • osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisen ja historiallisen luonteen hahmottamisessa
 • kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
 • motivoituu sosiologiseen itsereflektioon

Opintopisteet

4 op

Sisältö

 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • kasvatussosiologian keskeiset käsitteet, teoriasuuntaukset ja tutkimuskohteet
 • koulutuksen- ja aikuiskoulutuksen historiallinen muotoutuminen ja niiden yhteiskunnalliset tehtävät
 • kasvatuksen, koulutuksen ja sukupuolen, sukupolven sekä yhteiskuntaluokan yhteydet
 • koulun käytäntöjen ja opettajuuden yhteiskunnalliset ehdot
 • koulutus osana elämänkulkua

Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

1. tentti ma-su 20.11.-26.11.2023
+ uusintatentti (vahvistuu myöhemmin)

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta (Moodle).

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

140 €
Opiskelijahinta 120 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 120 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

10.10.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

24.10. – 09.11.2023

Luennot (etäopetus Zoomilla), luennoista tulee myös tallenteet:
ti ja to 24.10., 26.10., 31.10., 2.11., 7.11. ja 9.11.2023 klo 17.00-19.45

Tavoite

Opiskelija

 • hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
 • on perehtynyt kasvatussosiologian tutkimussuuntauksiin ja-kohteisiin
 • osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisen ja historiallisen luonteen hahmottamisessa
 • kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
 • motivoituu sosiologiseen itsereflektioon
Opintopisteet

4 op

Sisältö
 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • kasvatussosiologian keskeiset käsitteet, teoriasuuntaukset ja tutkimuskohteet
 • koulutuksen- ja aikuiskoulutuksen historiallinen muotoutuminen ja niiden yhteiskunnalliset tehtävät
 • kasvatuksen, koulutuksen ja sukupuolen, sukupolven sekä yhteiskuntaluokan yhteydet
 • koulun käytäntöjen ja opettajuuden yhteiskunnalliset ehdot
 • koulutus osana elämänkulkua
Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

1. tentti ma-su 20.11.-26.11.2023
+ uusintatentti (vahvistuu myöhemmin)

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta (Moodle).

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

140 €
Opiskelijahinta 120 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 120 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

10.10.2023 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta