Johdatus musiikkiterapiaan – MTEP011

Aika

23.09.2023

la 23.9.2023 klo 10-17

Paikka

Reaaliaikainen etäopetus Zoomilla.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
 • ymmärtää musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
 • saa perustietoa musiikkiterapian pääkohderyhmistä, -malleista ja -menetelmistä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

 • Musiikkiterapiakoulutus Suomessa
 • Musiikki terapian välineenä
 • Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä.
 • Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä

Kouluttajat

professori Jaakko Erkkilä

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus

Oppimateriaali

 • Ala-Ruona, E., Saukko, P. & Tarkki, A. (2007). Musiikkiterapiapalvelut.
 • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136.
 • Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012). Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21), 1656-61.
 • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1).
 • Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2)
 • Erkkilä, J. (2015). Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia, 34 (4), 251-263.
 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Kyseessä on opintokokonaisuuden ensimmäinen kurssi, josta opinnot on aloitettava.

Hinta

165 €

Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun.

Ilmoittautumiset

21.09.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

23.09.2023

la 23.9.2023 klo 10-17

Paikka

Reaaliaikainen etäopetus Zoomilla.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
 • ymmärtää musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
 • saa perustietoa musiikkiterapian pääkohderyhmistä, -malleista ja -menetelmistä.
Opintopisteet

5 op

Sisältö
 • Musiikkiterapiakoulutus Suomessa
 • Musiikki terapian välineenä
 • Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä.
 • Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä
Kouluttajat

professori Jaakko Erkkilä

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus

Oppimateriaali

 • Ala-Ruona, E., Saukko, P. & Tarkki, A. (2007). Musiikkiterapiapalvelut.
 • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136.
 • Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012). Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21), 1656-61.
 • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1).
 • Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2)
 • Erkkilä, J. (2015). Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia, 34 (4), 251-263.
 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.
Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Kyseessä on opintokokonaisuuden ensimmäinen kurssi, josta opinnot on aloitettava.

Hinta

165 €

Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun.

Ilmoittautumiset

21.09.2023 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta