Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa

Aika

20.02. – 03.04.2024

 • ti 20.2. klo 17-20.15 tuutortapaaminen (etä) (4t)
 • ma 4.3. klo 17-19.15 tuutortapaaminen (etä) (3t)
 • ke 3.4. klo 17-19.15 tuutortapaaminen (etä) (3t)

Paikka

Etäopetus

Tavoite

Vahvistaa hyvinvointialalla, valmennus-, opetus- ja kasvatustehtävissä toimivan ammattilaisen osaamista tukea ihmisen hyvinvointia lisäävää käyttäytymisen muutosta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää hyväksymis- ja omistautumisterapian mallin sekä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan teoreettiset näkökulmat käyttäytymisen muutoksen tukemisessa.
 • Osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia psykologisen joustavuuden taitoja.
 • Osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa.
 • Ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa valmennuksessa.
 • Psykologisen joustavuuden taidot: motivaatio- ja estetyöskentely pysyvän muutoksen tukemisessa
 • Valmennusprosessin eteneminen
 • Valmennusprosessin arviointi
 • Valmentajan rooli ja etiikka

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

20.02. – 03.04.2024

 • ti 20.2. klo 17-20.15 tuutortapaaminen (etä) (4t)
 • ma 4.3. klo 17-19.15 tuutortapaaminen (etä) (3t)
 • ke 3.4. klo 17-19.15 tuutortapaaminen (etä) (3t)
Paikka

Etäopetus

Tavoite

Vahvistaa hyvinvointialalla, valmennus-, opetus- ja kasvatustehtävissä toimivan ammattilaisen osaamista tukea ihmisen hyvinvointia lisäävää käyttäytymisen muutosta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää hyväksymis- ja omistautumisterapian mallin sekä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan teoreettiset näkökulmat käyttäytymisen muutoksen tukemisessa.
 • Osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia psykologisen joustavuuden taitoja.
 • Osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa.
 • Ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet.
Opintopisteet

2 op

Sisältö
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa valmennuksessa.
 • Psykologisen joustavuuden taidot: motivaatio- ja estetyöskentely pysyvän muutoksen tukemisessa
 • Valmennusprosessin eteneminen
 • Valmennusprosessin arviointi
 • Valmentajan rooli ja etiikka
Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta