Henkilöstöjohtamisen perusteet (5 op) – YJOA2170

Aika

23.01. – 30.09.2025

Eeva-Maija Heikkisen etäluennot Zoomin kautta: to 6.2.2025 ja to 13.2.2025 klo 16.30-19.00. Opintojaksolle tulee myös Eeva-Maija Heikkisen tutortapaaminen (ajankohta varmistuu myöhemmin).

Monipuolinen oppimistehtävä ajalla 23.1.-30.9.2025. Oppimistehtävä sisältää esseen, pelillisen osuuden, case-tehtävän sekä henkilöstöstrategian laatimisen. Oppimistehtäviä otetaan arviointiin joka kuun 1. päivä ja viimeinen palautuspäivä on 2.9.2025 (tarvittaessa työstettävissä 30.9.2025 saakka). 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä;
 • kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet;
 • selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt;
 • eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja ja merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti;
 • arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tutustut laaja-alaisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiin osa-alueisiin, käytänteisiin ja tuleviin trendeihin. Tarkastelun kohteina ovat mm. strateginen ja vastuullinen henkilöstöjohtaminen, organisaatiokulttuuri ja muutos, henkilöstöjohtamisen käytännöt, johtajuus ja lähijohtaminen, sekä työelämäsuhteet.

Kirjallisuus

 • Viitala, R. (uusin saatavilla oleva painos). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita. ISBN: 978-951-37-6358-9. Löytyy eKirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston sivujen kautta yliopiston tunnuksilla kirjautuneena.
 • Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (1. painos.). Helsinki: Edita. ISBN: 978-951-37-7838-5. Löytyy eKirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston sivujen kautta yliopiston tunnuksilla kirjautuneena.
 • Artikkelipaketti & opetustallenteita opintojakson työtilassa Moodlessa

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (23 op).

Aika

23.01. – 30.09.2025

Eeva-Maija Heikkisen etäluennot Zoomin kautta: to 6.2.2025 ja to 13.2.2025 klo 16.30-19.00. Opintojaksolle tulee myös Eeva-Maija Heikkisen tutortapaaminen (ajankohta varmistuu myöhemmin).

Monipuolinen oppimistehtävä ajalla 23.1.-30.9.2025. Oppimistehtävä sisältää esseen, pelillisen osuuden, case-tehtävän sekä henkilöstöstrategian laatimisen. Oppimistehtäviä otetaan arviointiin joka kuun 1. päivä ja viimeinen palautuspäivä on 2.9.2025 (tarvittaessa työstettävissä 30.9.2025 saakka). 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä;
 • kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet;
 • selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt;
 • eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja ja merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti;
 • arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tutustut laaja-alaisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiin osa-alueisiin, käytänteisiin ja tuleviin trendeihin. Tarkastelun kohteina ovat mm. strateginen ja vastuullinen henkilöstöjohtaminen, organisaatiokulttuuri ja muutos, henkilöstöjohtamisen käytännöt, johtajuus ja lähijohtaminen, sekä työelämäsuhteet.

Kirjallisuus
 • Viitala, R. (uusin saatavilla oleva painos). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita. ISBN: 978-951-37-6358-9. Löytyy eKirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston sivujen kautta yliopiston tunnuksilla kirjautuneena.
 • Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (1. painos.). Helsinki: Edita. ISBN: 978-951-37-7838-5. Löytyy eKirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston sivujen kautta yliopiston tunnuksilla kirjautuneena.
 • Artikkelipaketti & opetustallenteita opintojakson työtilassa Moodlessa
Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (23 op).

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta