Executive Coach (20 op)

Kuvaus

Mies valmentamassa

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esihenkilöiltä ja johtajilta vaaditaan uudenlaisia itsensä ja ihmisten johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen, yhteisöllisyyden ja erityisesti yhteenkuuluvuuden ja sen systemaattisen rakentamisen merkitys korostuu ja jatkuvasti muuttuvassa tulevaisuuden työelämässä. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri ja johtamiskulttuuri on mahdollista saavuttaa niin, että henkilöstön hyvinvoinnista voidaan huolehtia yhteisöllisesti ja omavaraisesti. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luovat puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämisen mittaamiseen ja jatkuvan muutoksen menestyksekkääseen hallintaan.

Executive Coach (20 op) -koulutusohjelmassa opit soveltamaan valmentavan johtamisen periaatteita, menetelmiä ja sovellutuksia käytännönläheisesti. Koulutuksessa hyödynnetään myös uudenlaista Hedcoach® -valmennusanalytiikkaa, joka mahdollistaa datapohjaisen strategisen ajattelutavan tiedolla valmentavaan esihenkilötyöhön ja työyhteisövalmennukseen sekä sen vaikuttavuuden mittaamiseen.

Aika

24.09.2024 – 11.06.2025

Koulutuspäivät:
2024: 24.-25.9., 4.11., 10.12.2024 klo 9-16
2025: 4.2., 5.3., 3.4., 6.5. ja 11.6.2025 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esim. esihenkilöille, yritysjohtajille, henkilöstön kehittäjille ja coacheille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeiseksi.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat:

 • soveltaa ratkaisukeskeisiä työtapoja ja valmentavaa johtamistyöotetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esihenkilötyössä
 • viedä läpi ratkaisukeskeinen muutos- ja valmennusprosessi
 • soveltaa ja toteuttaa työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa esihenkilötyössä
 • kehittää työyhteisöjen ja tiimien työhyvinvointia, ilmapiiriä ja yhteisöllistä resilienssiä Hedcoach©-analytiikkaa hyödyntäen
 • ICF:n (International Coaching Federation) coachin ydintaidot ja coachin eettiset periaatteet

Opintopisteet

20 op

Sisältö

Moduuli 1: Coachingin perusteet ja ammattimaisen coachingin ydintaidot käytännössä ICF:n mukaan (3 lähipäivää)

 • Oppimista edistävä ryhmäytyminen ja luottamuksen ja yhteistyösuhteen rakentaminen
 • Coaching-filosofia ja ihmiskäsitys
 • Coachingin määritelmä ja yhteys muihin ohjausmuotoihin
 • Coachin ammattieettinen toiminta ja coaching-sopimus
 • Dialogisuus, arvostava ja vuorovaikutus ja palautetaidot coachigin kulmakivenä
 • Vaikuttava viestintä; avoimet ja vahvat kysymykset
 • Asiakaslähtöisyys ja ei-tietämisen asenne
 • Aktiivinen läsnäoleva kuunteleminen

Moduuli 2: Ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen työote coachingin perustana (3 lähipäivää)

 • Ratkaisukeskeisen työotteen pragmatistinen ja filosofinen tausta
 • Ratkaisukeskeinen valmennusprosessi ja muutoksen ohjaaminen
 • Single Session-prosessi
 • Ongelmista tavoitteisiin – Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely
 • Tavoitteistamisen taito
 • Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden ja sisäisen motivaation vahvistamiseksi; voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön hyvinvoinnnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen: Hedcoach© -tiimitimantti

Moduuli 3: Tiedolla valmentaminen ja muutoksen ohjaaminen datan avulla (3 lähipäivää ja työnohjaus)

 • Ratkaisuja etäjohtamiseen ja tiimien valmentamiseen
 • Hedcoach® valmennusanalytiikka ja sen soveltaminen henkilöstön ja yhteisöjen johtamisen ja ohjaamisen tukena
  – case-esittely data-pohjaisesta vaikuttamisesta ja yhteenkuuluvuuden johtamisesta
  – yhteisötesti koulutusryhmälle
  – case-työskentelyä; oman kehittämishankkeen toteutus

Kouluttajat

Anita Hedman (FM)

 • Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
 • Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
 • Team ja Executive Coach (ICF:n PCC-taso)
 • Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

Miia Miskeljin

 • SH (YAMK, Tulevaisuuden johtaja)
 • Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
 • Ratkaisukeskeinen coach (SCSF)
 • Kouluttajatyönohjaaja (STOry)

Muita kouluttajia:
Juha Hedman
(VTM, taloustiede)

 • Tutkija, Turun yliopisto

Kristiina Brusila-Meltovaara (KTT)

 • Johtamisen yliopettaja (LAB)
 • Työnohjaaja

Suoritustapa

Koulutuksen kesto:

 • 9 lähipäivää (63 tuntia), 4 x 2 tuntia vertaisryhmätapaamisia, 3 x 1,5 tunnin työnohjausta.

Oppimismetodi:

 • oma soveltava kehittämishanke (valmentavan työotteen käytännön harjoittelua 10 h)
 • teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
 • kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista ja menetelmistä
 • kirjallisuuteen perehtyminen
 • aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
 • workshop-työskentelyä 
 • itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
 • vertaisoppimista

Koulutus mahdollistaa intensiivisen noin vuoden pituisen yhteisöllisen oppimisprosessin, jossa yhdistyy coachin ammatillinen kasvu ja -identiteetin kehittyminen kiinteästi omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja reflektointiin. Lähipäivissä ja vertaisryhmissä harjoitellaan coaching-menetelmiä ja palautetaitoja asiakkaan, coachin ja havainnoitsijan rooleissa ja havainnollistavan demonstraation avulla.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Anita Hedman, anihedman@gmail.com, puh. 050 307 4006

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Muu informaatio

Koulutuksen käytyään opiskelijat voit hakea ICF:n sertifiointia ns. portfoliopolun kautta, joka edellyttää ACC (Associate Certified Coach) -tasolle mm. seuraavaa:

 • Koulutustunnit (min 60 tuntia)
 • Mentor-coaching 10 tuntia
 • ICF sertifiointikoe
 • Asiakascoaching vähintään 100 tuntia
 • Tallenne coaching-sessiosta ja tallenteesta tehty litterointi

Lisätietoja ICF:n sertifioinneista löydät täältä.

Hinta

3850 €

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Jos olet maksamassa itse osallistumismaksun ja haluat maksaa maksun erissä (maks. neljä erää), ilmoita siitä myös ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa.

Ilmoittautumiset

10.09.2024 mennessä

Kuvaus

Mies valmentamassa

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esihenkilöiltä ja johtajilta vaaditaan uudenlaisia itsensä ja ihmisten johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen, yhteisöllisyyden ja erityisesti yhteenkuuluvuuden ja sen systemaattisen rakentamisen merkitys korostuu ja jatkuvasti muuttuvassa tulevaisuuden työelämässä. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri ja johtamiskulttuuri on mahdollista saavuttaa niin, että henkilöstön hyvinvoinnista voidaan huolehtia yhteisöllisesti ja omavaraisesti. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luovat puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämisen mittaamiseen ja jatkuvan muutoksen menestyksekkääseen hallintaan.

Executive Coach (20 op) -koulutusohjelmassa opit soveltamaan valmentavan johtamisen periaatteita, menetelmiä ja sovellutuksia käytännönläheisesti. Koulutuksessa hyödynnetään myös uudenlaista Hedcoach® -valmennusanalytiikkaa, joka mahdollistaa datapohjaisen strategisen ajattelutavan tiedolla valmentavaan esihenkilötyöhön ja työyhteisövalmennukseen sekä sen vaikuttavuuden mittaamiseen.

Aika

24.09.2024 – 11.06.2025

Koulutuspäivät:
2024: 24.-25.9., 4.11., 10.12.2024 klo 9-16
2025: 4.2., 5.3., 3.4., 6.5. ja 11.6.2025 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esim. esihenkilöille, yritysjohtajille, henkilöstön kehittäjille ja coacheille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeiseksi.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat:

 • soveltaa ratkaisukeskeisiä työtapoja ja valmentavaa johtamistyöotetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esihenkilötyössä
 • viedä läpi ratkaisukeskeinen muutos- ja valmennusprosessi
 • soveltaa ja toteuttaa työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa esihenkilötyössä
 • kehittää työyhteisöjen ja tiimien työhyvinvointia, ilmapiiriä ja yhteisöllistä resilienssiä Hedcoach©-analytiikkaa hyödyntäen
 • ICF:n (International Coaching Federation) coachin ydintaidot ja coachin eettiset periaatteet
Opintopisteet

20 op

Sisältö

Moduuli 1: Coachingin perusteet ja ammattimaisen coachingin ydintaidot käytännössä ICF:n mukaan (3 lähipäivää)

 • Oppimista edistävä ryhmäytyminen ja luottamuksen ja yhteistyösuhteen rakentaminen
 • Coaching-filosofia ja ihmiskäsitys
 • Coachingin määritelmä ja yhteys muihin ohjausmuotoihin
 • Coachin ammattieettinen toiminta ja coaching-sopimus
 • Dialogisuus, arvostava ja vuorovaikutus ja palautetaidot coachigin kulmakivenä
 • Vaikuttava viestintä; avoimet ja vahvat kysymykset
 • Asiakaslähtöisyys ja ei-tietämisen asenne
 • Aktiivinen läsnäoleva kuunteleminen

Moduuli 2: Ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen työote coachingin perustana (3 lähipäivää)

 • Ratkaisukeskeisen työotteen pragmatistinen ja filosofinen tausta
 • Ratkaisukeskeinen valmennusprosessi ja muutoksen ohjaaminen
 • Single Session-prosessi
 • Ongelmista tavoitteisiin – Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely
 • Tavoitteistamisen taito
 • Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden ja sisäisen motivaation vahvistamiseksi; voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön hyvinvoinnnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen: Hedcoach© -tiimitimantti

Moduuli 3: Tiedolla valmentaminen ja muutoksen ohjaaminen datan avulla (3 lähipäivää ja työnohjaus)

 • Ratkaisuja etäjohtamiseen ja tiimien valmentamiseen
 • Hedcoach® valmennusanalytiikka ja sen soveltaminen henkilöstön ja yhteisöjen johtamisen ja ohjaamisen tukena
  – case-esittely data-pohjaisesta vaikuttamisesta ja yhteenkuuluvuuden johtamisesta
  – yhteisötesti koulutusryhmälle
  – case-työskentelyä; oman kehittämishankkeen toteutus
Kouluttajat

Anita Hedman (FM)

 • Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
 • Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
 • Team ja Executive Coach (ICF:n PCC-taso)
 • Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

Miia Miskeljin

 • SH (YAMK, Tulevaisuuden johtaja)
 • Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
 • Ratkaisukeskeinen coach (SCSF)
 • Kouluttajatyönohjaaja (STOry)

Muita kouluttajia:
Juha Hedman
(VTM, taloustiede)

 • Tutkija, Turun yliopisto

Kristiina Brusila-Meltovaara (KTT)

 • Johtamisen yliopettaja (LAB)
 • Työnohjaaja
Suoritustapa

Koulutuksen kesto:

 • 9 lähipäivää (63 tuntia), 4 x 2 tuntia vertaisryhmätapaamisia, 3 x 1,5 tunnin työnohjausta.

Oppimismetodi:

 • oma soveltava kehittämishanke (valmentavan työotteen käytännön harjoittelua 10 h)
 • teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
 • kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista ja menetelmistä
 • kirjallisuuteen perehtyminen
 • aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
 • workshop-työskentelyä 
 • itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
 • vertaisoppimista

Koulutus mahdollistaa intensiivisen noin vuoden pituisen yhteisöllisen oppimisprosessin, jossa yhdistyy coachin ammatillinen kasvu ja -identiteetin kehittyminen kiinteästi omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja reflektointiin. Lähipäivissä ja vertaisryhmissä harjoitellaan coaching-menetelmiä ja palautetaitoja asiakkaan, coachin ja havainnoitsijan rooleissa ja havainnollistavan demonstraation avulla.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Anita Hedman, anihedman@gmail.com, puh. 050 307 4006

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Muu informaatio

Koulutuksen käytyään opiskelijat voit hakea ICF:n sertifiointia ns. portfoliopolun kautta, joka edellyttää ACC (Associate Certified Coach) -tasolle mm. seuraavaa:

 • Koulutustunnit (min 60 tuntia)
 • Mentor-coaching 10 tuntia
 • ICF sertifiointikoe
 • Asiakascoaching vähintään 100 tuntia
 • Tallenne coaching-sessiosta ja tallenteesta tehty litterointi

Lisätietoja ICF:n sertifioinneista löydät täältä.

Hinta

3850 €

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Jos olet maksamassa itse osallistumismaksun ja haluat maksaa maksun erissä (maks. neljä erää), ilmoita siitä myös ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa.

Ilmoittautumiset

10.09.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta