Brändijohtaminen – ayMARK2032

Kuvaus

Mikä brändin rakentamisessa maksaa? Mistä syntyy lisäarvoa liiketoiminnalle ja miten asiakas ja brändi ovat vuorovaikutuksessa keskenään?

Aika

04.03. – 28.04.2024

Kevät 2024.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 10-17.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 1. tuntee brändin rakentamisen  keskeisen käsitteistön,
 2. osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja  brändityökaluja käyttäen,
 3. ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin  hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä
 4. osaa soveltaa  käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus  liiketoiminnan perustana, asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys  brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys  yritykselle.

Kouluttajat

KTT Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja, case-tehtävä, keskustelut ja opponointi.

Kirjallisuus

 • Keller (2013).Strategic Brand Management. Global Edition, 4/E. Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op). Opinnot voi aloittaa joustavasti vielä aloituspäivän 4.3. jälkeenkin.

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

04.03.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Mikä brändin rakentamisessa maksaa? Mistä syntyy lisäarvoa liiketoiminnalle ja miten asiakas ja brändi ovat vuorovaikutuksessa keskenään?

Aika

04.03. – 28.04.2024

Kevät 2024.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vko 10-17.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 1. tuntee brändin rakentamisen  keskeisen käsitteistön,
 2. osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja  brändityökaluja käyttäen,
 3. ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin  hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä
 4. osaa soveltaa  käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus  liiketoiminnan perustana, asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys  brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys  yritykselle.

Kouluttajat

KTT Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja, case-tehtävä, keskustelut ja opponointi.

Kirjallisuus
 • Keller (2013).Strategic Brand Management. Global Edition, 4/E. Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Opintojakso on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta (26 op). Opinnot voi aloittaa joustavasti vielä aloituspäivän 4.3. jälkeenkin.

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

04.03.2024 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta