Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen AIKP1015

Aika

15.01. – 31.07.2024

Verkko-opinnot: 15.1.-31.7.2024

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Tällä kurssilla perehdyt asiantuntijuuden käsitteeseen ja siihen, miten asiantuntijuus kehittyy. Asiantuntijuutta on perinteisesti tarkasteltu yksilöllisenä prosessina ja ominaisuutena, nykyisin korostetaan mm. luovuutta asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden mahdollistajana sekä asiantuntijuuden yhteisöllistä luonnetta. Kurssin myötä tunnistat mahdollisuuksia asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukemiseen.

Suoritustapa

Voit valita, suoritatko kurssin verkkotentillä vai oppimistehtävällä. Verkkotentti on paikasta riippumaton tentti, jonka voit tehdä omalta tietokoneeltasi. Tentissä vastaat ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin ja koko tenttiaineisto on käytettävissäsi tentin aikana. Tenttiajan rajallisuuden vuoksi tenttiaineistoon on tutustuttava perusteellisesti jo hyvissä ajoin ennen tenttiajankohtaa.

  • Oppimistehtävän ensimmäinen palautuspäivä on 31.5.2024 – sinulla on kuitenkin mahdollisuus palauttaa oppimistehtävä vasta viimeistään 31.7.2024
  • Verkkotenttiajankohdat päivittyvät myöhemmin.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Aika

15.01. – 31.07.2024

Verkko-opinnot: 15.1.-31.7.2024

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Tällä kurssilla perehdyt asiantuntijuuden käsitteeseen ja siihen, miten asiantuntijuus kehittyy. Asiantuntijuutta on perinteisesti tarkasteltu yksilöllisenä prosessina ja ominaisuutena, nykyisin korostetaan mm. luovuutta asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden mahdollistajana sekä asiantuntijuuden yhteisöllistä luonnetta. Kurssin myötä tunnistat mahdollisuuksia asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukemiseen.

Suoritustapa

Voit valita, suoritatko kurssin verkkotentillä vai oppimistehtävällä. Verkkotentti on paikasta riippumaton tentti, jonka voit tehdä omalta tietokoneeltasi. Tentissä vastaat ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin ja koko tenttiaineisto on käytettävissäsi tentin aikana. Tenttiajan rajallisuuden vuoksi tenttiaineistoon on tutustuttava perusteellisesti jo hyvissä ajoin ennen tenttiajankohtaa.

  • Oppimistehtävän ensimmäinen palautuspäivä on 31.5.2024 – sinulla on kuitenkin mahdollisuus palauttaa oppimistehtävä vasta viimeistään 31.7.2024
  • Verkkotenttiajankohdat päivittyvät myöhemmin.
Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta