Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka – ayMARK2046

Aika

01.11. – 19.12.2021

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 44-50 (1.11.-19.12.2021)

Etäluennot Zoomin kautta:

 • Johdantoluento 2.11. klo 17-17.45
 • Johdatus simulaatiopeliin ma 8.11. klo 17-20
 • Pelin välikatsaus to 25.11.2021 klo 17-19

Läsnäolo luennoilla on toivottavaa. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa myös myöhemmin Moodlessa.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa nimetä markkinoinnin  roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä selittää markkinointistrategian  elementit ja prosessin
 • osaa soveltaa erilaisia markkinoinnin  strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyviä analyysimenetelmät
 • osaa suunnitella markkinoinnin strategisia ja operatiivisia päätöksiä  ja arvioida toimenpiteiden seurauksia.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Markkinointistrategia ja markkinointistrategiaprosessi.  Markkinointistrategian suunnitteluun ja johtamiseen liittyvät  analyysimenetelmät. Markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu,  päätöksenteko ja arviointi.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Markkinoinnin simulaatiopeli ryhmissä (peli ajoittuu viikoille 45-49), verkkokeskustelut ja tehtävät. Simulaatiopeli aikataulun mukaisesti, tehtävien palautus aikataulun mukaisesti tai viim. 30.1.2022 mennessä.

Kirjallisuus

 • Hooley, Graham, Nigel F. Piercy ja Brigitte Nicouland  (2012 tai uudempi). Marketing Strategy & Competitive Positioning.  5. Painos. Prentice Hall.
 • Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Huom. Vastaa vanhan opetussuunnitelman ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen -opintojaksoa.

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

10.10.2021 mennessä

Peruutusehdot

Huom. Johtuen Vaasan avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän vaihtumisesta, viimeinen ilmoittautumispäivä opintojaksolle on jo 10.10.2021. Ilmoittautuminen opintojaksolle on mahdollista peruuttaa 10.10.2021 mennessä (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi).

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

01.11. – 19.12.2021

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 44-50 (1.11.-19.12.2021)

Etäluennot Zoomin kautta:

 • Johdantoluento 2.11. klo 17-17.45
 • Johdatus simulaatiopeliin ma 8.11. klo 17-20
 • Pelin välikatsaus to 25.11.2021 klo 17-19

Läsnäolo luennoilla on toivottavaa. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa myös myöhemmin Moodlessa.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa nimetä markkinoinnin  roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä selittää markkinointistrategian  elementit ja prosessin
 • osaa soveltaa erilaisia markkinoinnin  strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyviä analyysimenetelmät
 • osaa suunnitella markkinoinnin strategisia ja operatiivisia päätöksiä  ja arvioida toimenpiteiden seurauksia.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Markkinointistrategia ja markkinointistrategiaprosessi.  Markkinointistrategian suunnitteluun ja johtamiseen liittyvät  analyysimenetelmät. Markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu,  päätöksenteko ja arviointi.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Markkinoinnin simulaatiopeli ryhmissä (peli ajoittuu viikoille 45-49), verkkokeskustelut ja tehtävät. Simulaatiopeli aikataulun mukaisesti, tehtävien palautus aikataulun mukaisesti tai viim. 30.1.2022 mennessä.

Kirjallisuus
 • Hooley, Graham, Nigel F. Piercy ja Brigitte Nicouland  (2012 tai uudempi). Marketing Strategy & Competitive Positioning.  5. Painos. Prentice Hall.
 • Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Huom. Vastaa vanhan opetussuunnitelman ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen -opintojaksoa.

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

10.10.2021 mennessä

Peruutusehdot

Huom. Johtuen Vaasan avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän vaihtumisesta, viimeinen ilmoittautumispäivä opintojaksolle on jo 10.10.2021. Ilmoittautuminen opintojaksolle on mahdollista peruuttaa 10.10.2021 mennessä (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi).

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tulosta