Kuvaus

Ennakkotieto.

Turun kesäyliopistossa on suunnitteilla Logopedian perusopinnot 25 op Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opinnot alkavat syyskuussa 2024. Lisätietoa opintoihin hakeutumisesta ja aikatauluista päivitetään sivuillemme kevään 2024 aikana.

Aika

02.09.2024 – 31.12.2025

Kohderyhmä

Logopedian perusopinnot sopivat kaikille kielen, puheen ja kommunikoinnin kehityksestä, sujumisesta ja mahdollisista häiriöistä kiinnostuneille. Opinnot sopivat hyvin esim. opetus-, kasvatus- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kuten luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat, esi- ja alkuopettajat, koulupsykologit ja terveydenhoitajat.

Perusopinnot sopivat hyvin alalle hakeutuville, puheterapeuttikoulutukseen hakeutuville ja logopedian yliopisto-opinnoista kiinnostuneille.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Logopedian tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Logopedian perusopinnoissa mm.

  • opit ymmärtämään kommunikaatiohäiriöihin liittyviä anatomis-fysiologisia peruskäsitteitä ja toimintoja,
  • ymmärrät, miten kieli, puhe ja kommunikointi kehittyvät elämänkaaren aikana,
  • kartutat tietämystäsi kaksi- ja monikielisyydestä,
  • saat tiedot normaalista äänentuotosta, äänenlaadun erilaisista ominaisuuksista ja niiden mittaamisesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Logopedian perusteet (5 op)
  • Kieli ja elämänkaari I (5 op)
  • Kieli ja elämänkaari II (5 op)
  • Anatomia ja fysiologia logopediassa (5 op)
  • Introduction to Bilingualism (5 op)

Opintoihin sisältyy reaaliaikaisia luentoja, opetustallenteita, tuutorin vetämiä opintoryhmässä tehtäviä harjoituksia lähiopetuksena sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä.

Opintoryhmää ohjaa Turun yliopiston hyväksymä logopedi/puheterapeutti, jonka vetämänä toteutetaan käytännön harjoitukset ja kokoontumiset.

Ennakkotieto, muutokset mahdollisia.

Lisätietoja

Jos olet kiinnostunut opinnoista, kerro siitä meille sähköpostilla (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi). Lähetämme sinulle lisätietoja, kun tiedot tarkentuvat.

Muu informaatio

Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen. Viralliset päätökset tehdään syksyllä 2024, mutta väylän avaamisesta tiedotetaan jo nyt ennakkoon, jotta vuonna 2025 hakevat ehtivät suorittaa haussa vaadittavia opintoja.

Tarkemmat tiedot: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/avoin-vayla (Ennakkotietoa Turun yliopiston logopedian avoimen väylästä).

Tulosta